Aansprakelijkheidsverzekeraar Meeùs

De organisatie Meeùs is een verzekeringsadviseur die je verder helpt. Het advies van Meeùs wordt dan ook helemaal afgestemd op jouw situatie. Meeùs behoort tot de top 3 verzekeringsadviseurs van Nederland. Ze zorgen voor maatwerk en werken in sectorteams. Ze maken deel uit van de Unirobe Meeùs Groep. Meeùs is ook erg actief in maatschappelijk verantwoord ondernemen, zo hebben ze bijvoorbeeld hun eigen MeeùsRunClub.

Direct naar Meeùs

Dekking & premie Meeùs 2016

Aansprakelijkheidsverzekering Meeùs

Verzekerd bedrag

€1.2500.000,- of €2.500.000,-

Dekkingsgebied

Wereldwijde dekking

Eigen risico

€50,-

Premie

€2,88

Meeùs wilt mensen een verzekering met kwaliteit en zekerheid bieden tegen een goede prijs. Je kunt soms onverwacht tegen grote financiële verrassingen te komen staan. Met een aansprakelijkheidsverzekering van Meeùs voorkom je dit. Schade die je per ongeluk toe brengt aan een ander of aan spullen van een ander kan allemaal vergoed worden. Je kunt hierbij denken aan letselschade maar ook aan materiële schade.

Meeùs regelt voor jou met de premie die je betaalt dat de schade die je onopzettelijk aanricht wordt vergoed. Ook betalen ze met de premie de kosten van een rechtszaak, het onderzoek van een deskundige, de beredderingskosten (kosten die jij zelf maakt om ervoor te zorgen dat de schade die je al hebt gemaakt beperkt wordt), kosten van de voorlichting over hoe je schade voorkomt, kosten van de verzekeringsadviseur en tot slot de administratiekosten.

Bij Meeùs ben je voor verschillende soorten verzekerd. In de onderstaande tabel vind je de omvang van de dekking bij een aansprakelijkheidsverzekering van Meeùs.

Soort schade

Is deze schade verzekerd?

Aansprakelijkheid

Als je onopzettelijk schade veroorzaakt aan personen of zaken ben je hiervoor verzekerd.

Onderlinge aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid ten opzichte van een elkaar is verzekerd (twee mensen in één polis).

Proceskosten en wettelijke rente

Kosten van proces- en rechtsbijstand worden vergoed evenals de wettelijke rente over de gedekte schade.

Zekerheidsstelling

Als de overheid om geldelijke zekerheid vraagt van jou ter waarborging van jouw rechten vergoed Meeùs dit tot 10% van het verzekerde bedrag.

Onroerende zaken

Je bent verzekerd als bezitter van een eigen pand, woonboot, tweede woning of een vakantieverblijf. Als je antenne of schotelantenne schade veroorzaakt ben je ook verzekerd.

Vriendendienst

Wanneer je schade veroorzaakt in het kader van een vriendendienst wordt deze vergoed tot maximaal €12.500,-

Aanvullende dekkingen

Bij Meeùs is het ook mogelijk aanvullende dekkingen af te sluiten om extra goed verzekerd te zijn in meerdere gevallen. Deze kun je afsluiten tegen een extra premie. Je kunt extra modules afsluiten voor een jagersrisico en grote dieren. In onderstaande tabel vind je hier meer over.

Aanvullende dekking

Jagersrisico

Grote dieren

Vergoeding

Met deze dekking ben je verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade die je veroorzaakt tijdens het jagen in Nederland met een vuurwapen. Dit is wel volgens de eisen van de Flora en Faunawet.

Met deze extra module ben je verzekerd als je meer dan 3 grote dieren hebt in of rondom jouw woning. Als deze dieren schade aanrichten ben je hiervoor dus verzekerd.

Premie

€5,23

€1,31

Extra diensten

Je kan gemakkelijk via Social Media contact opnemen met Meeùs. Je ontvangt dan binnen 2 uur een reactie van een adviseur. Ook heb je altijd bij het afsluiten van een verzekering een bedenktijd van maximaal 14 dagen.

Contact met Meeùs

Contactgegevens

Postadres

Postbus 3234, 4800 DE Breda

Telefoon (vanuit het buitenland contact opnemen)

+31 30 890 96 96

Telefoon

+31 30 890 96 14

Telefoon klantenservice

0900 750 75 00

E-mailadres

klantenservice@meeus.com

Altijd de goedkoopste studentenverzekering?