Zorgverzekering Inboedelverzekering All-in-1 pakket Actueel
phone_iphone Buitenshuisverzekering
 • print

  Begrippenlijst buitenshuisverzekering

  Vaak is het onduidelijk wat met sommige woorden bedoeld wordt in de verzekeringswereld. Om je wat wegwijs te maken in het verzekeringswezen hebben we enkele belangrijke begrippen op een rijtje gezet. Wanneer je deze doorneemt zal alles meteen een stuk duidelijker zijn.

  Betalingsperiode

  De periode waarin je de maandelijkse of jaarlijkse som voor je verzekering moet betalen.

  Dekking

  De dekking is de totale omvang van de bescherming die de verzekeringsmaatschappij aan jouw product verleent. Dit kan de dekking zijn van een laptopverzekering of een ander soort verzekering. Je laptop kan dus gedekt zijn tegen schade, diefstal, verlies, etc.

  Eigen gebrek

  Schade veroorzaakt door de gebruiker in kwestie. Hiermee wordt de schade bedoeld die niet is veroorzaakt door onvoorziene elementen.

  Eigen risico

  Wanneer je verzekerd bent is het eigen risico het deel van de som dat je zelf moet betalen wanneer er iets gebeurt met het toestel. Dit hebben verzekeraars ingevoerd zodat ze de schadelast een beetje kunnen beperken.

  Geografische dekking

  Met geografische dekking wordt het land of de regio bedoeld waar je verzekering van toepassing is. Vaak worden de regio`s Nederland, Europa en wereld onderscheiden.

  Inboedel

  Hiermee wordt alles bedoeld wat in je woning staat, maar er niet vast toe behoort. Dit kun je verzekeren onder een inboedelverzekering. Denk bijvoorbeeld aan: stoelen, kasten, tafels, enzovoorts.

  Maximale vergoeding

  Dit is de maximale som die je vergoed kunt krijgen door je verzekeraar wanneer er schade ontstaat aan het apparaat.

  Nieuwwaarde

  De nieuwwaarde is het bedrag dat men nodig heeft om een apparaat te vervangen met een gelijksoortig nieuw apparaat. Dit is niet hetzelfde als de verkoopwaarde.

  Schadebehandelaar/schade-expert

  Degene die verantwoordelijk is voor het opmeten van de schade en het doorgeven aan de verzekeraar.

  Slijtage

  Wanneer je laptop enkele jaren meedraait kan hij ouderdom kapot gaan zonder dat er specifiek iets verkeerd me is gebeurd. Dit noemt men slijtage.

  Tablet

  Een tablet is een soort van computer met touchscreen die je in de hand kan gebruiken. Het is eigenlijk een laptop in klein formaat of een pda in groot formaat.

  Uitsluitingen

  Met uitsluitingen bedoelt men de situaties waarin het toestel niet verzekerd is. Dit kan bijvoorbeeld zijn: wanneer je zelf schade aanbrengt aan je laptop, bij blikseminslag of bij brand.

  Vervangingswaarde

  De prijs die betaald moet worden voor de vervanging van een goed door een nieuw goed.

  Verzekerde som

  De som waarvoor je apparaat verzekerd is. Tot dit bedrag wordt de schade vergoedt en hierover wordt ook de schade berekend.

  Vind je deze informatie nuttig?

  Pagina’s