Inboedelverzekeraar Zekur

Zekur

Zekur is het jongerenlabel van de grote totaalverzekeraar Univé. Bij Zekur kan je naast een zorg- of autoverzekering ook een inboedelverzekering afsluiten. Deze verzekeraar bundelt zijn belangrijkste verzekeringen en spitst deze toe op bepaalde doelgroepen, zoals studenten. In het geval van de woonverzekering voor studenten sluit je zowel een aansprakelijkheids – als een inboedelverzekering af. Deze basisbundel kan je eenvoudig uitbreiden met andere soorten verzekeringen, in dit artikel staat de inboedelverzekering centraal.

Direct naar Zekur

Wat dekt de inboedelverzekering van Zekur?

Een inboedelverzekering dekt eventuele schade of verlies aan je inboedel door bijvoorbeeld diefstal, water-, storm- of brandschade. Alle roerende, dus niet vastzittende zaken in je huis, vallen onder dekking:

 • Interieurzaken, zoals meubels;
 • Mascottes/huisdieren;
 • Computerapparatuur en laptops;
 • Foto- of videocamera;
 • Muziekinstrumenten;
 • Een bijzondere verzameling, bijvoorbeeld horloges.

Dit lijstje dient ter illustratie om je een idee te geven welke zaken zoal onder de dekking vallen. Wil je meer informatie of zoek je specifieke dekkingsinformatie, kijk dan in de polisvoorwaarden van de inboedelverzekering van Zekur.

Wat kost de Zekur studenten-inboedelverzekering?

ZEKUR biedt een bundelverzekering geschikt voor elke woonsituatie, of je nu op kamers woont of in je eigen huurwoning. In onderstaande tabel kan je de prijs zien van de studenten-inboedelverzekering voor een uitwonende student tot 28 jaar. Je kan kiezen uit twee verschillende varianten, Gewoon ZEKUR en Extra ZEKUR.

Verzekering

Premie

Gewoon ZEKUR

Vanaf €3,50 per maand

Extra ZEKUR

Vanaf €16,00 per maand

Naar Zekur
De extra ZEKUR variant biedt dezelfde dekking voor wat betreft de inboedelverzekering. Deze variant is dus niet te vergelijken met een allrisk inboedelverzekering. Bij de Extra ZEKUR krijg je naast de aansprakelijkheids- en inboedelverzekering een reis-, ongevallen-, rechtsbijstand- en multimedia buitenshuisverzekering. Je krijgt derhalve niet de schade die je zelf per ongeluk (onvoorzienbaar) veroorzaakt vergoed, bijvoorbeeld op het moment dat je per ongeluk je laptop van de tafel af stoot.

Wat krijg je precies vergoed?

Je bent per gebeurtenis verzekert en krijgt in beginsel de nieuwwaarde van de beschadigde of verloren inboedel vergoed. Kan in geval van schade de inboedel nog hersteld worden, dan krijg je de kosten van herstel vergoed. Voor bepaalde inboedel krijg je de dagwaarde vergoed, dat is de economische waarde op de dag dat de schade optreedt. Het gaat onder meer om:

 • Inboedel dat minder dan 40% van de nieuwwaarde bedraagt;
 • Fietsen en bromfietsen;

Antiekwaar en andere zeldzame inboedel krijg je vergoed tot de marktwaarde op dat moment of op basis van voortaxatie.

Verzekerd bedrag

Bij ZEKUR geldt een verzekerd bedrag van €10.000. Tot dit bedrag krijg je schade en/of verlies van je inboedel als gevolg van een schadegebeurtenis vergoed. In onderstaand overzicht wordt weergegeven welke zaken voor vergoeding in aanmerking komen en tot welk bedrag:

Welke zaken?

Verzekerd bedrag

Inboedel, zoals huisraad

€10.000,-

Geld

€350,-

Computer en audiovisuele apparatuur

€1500,-

Hotelkosten indien je huis tijdelijk niet bewoonbaar is

€2000,-

Schade aan beroepsuitrusting

€1000,-

Schade aan aanhangers, vaartuigen en de daarbij behorende losse onderdelen in de woning

€1000,-

Schade aan kleding door het wassen aan de hand van de voorschriften met gebruikmaking van de daartoe aangewezen apparaten

€1250,-

Naar Zekur

Beperkingen op het onbeperkte verzekerde bedrag

In geval er sprake is van diefstal van inboedel zijn de volgende beperkingen van toepassing. Diefstal uit gemeenschappelijke ruimten van je huis wordt alleen gedekt op het moment dat er duidelijke sporen van braak zijn. Bovendien gelden voor bepaalde zaken in geval van diefstal maximumvergoedingen:

Welke zaken?

Verzekerd bedrag

Lijfsieraden

€3000,-

Audiovisuele- en computerapparatuur

€1500,-

Naar Zekur
Ook krijg je, indien je tijdelijk (max. 6 maanden) in het buitenland gaat wonen en daar je inboedel mee naar toe neemt, een vergoeding voor schade aan de inboedel daar als gevolg van bijvoorbeeld brand, ontploffing of blikseminslag.

Wat is niet verzekerd?

In de voorwaarden van de Univé inboedelverzekering zijn bepaalde schadeoorzaken uitdrukkelijk uitgezonderd van vergoeding. Het betreft onder meer:

 • Herstelwerkzaamheden aan je huis, aan- of verbouwwerkzaamheden, constructiefouten, instorting of het verzakken van het pand;
 • Achterstallig onderhoud en/of slijtage aan de woning;
 • Schade door binnenvallende regen, sneeuw, hagel of smeltwater door openstaande ramen, deuren of luikjes;
 • Schade als gevolg van graffiti, vandalistisch bekladden en schilderen;
 • Anderszins ontstane schade als gevolg van opzettelijk of roekeloos gedrag.

Aanvullende verzekeringen

Naast de bundel Gewoon ZEKUR, welke een aansprakelijkheids- en inboedelverzekering bevat, kan je kiezen voor Extra ZEKUR. Een voor de inboedelverzekering relevante uitbreiding in deze bundel is de Multimedia Buitenshuis verzekering.

Deze aanvullende verzekering biedt in Nederland een vergoeding in geval van schade als gevolg van onder meer diefstal, neerslag, vermissing of andere plotseling van buiten komende gebeurtenissen aan je mobiele apparatuur. Denk hierbij aan je telefoon, tablet, mp3 speler of foto- dan wel videocamera. Het eerste jaar krijg je de nieuwwaarde vergoed, daarna de dagwaarde. Je kan de Multimedia Buitenshuis verzekering ook weer extra uitbreiden. Dit brengt ons tot slot tot het volgende vergoedingsoverzicht:

Module

Verzekerd bedrag per gebeurtenis

Maximaal verzekerd bedrag per jaar

Multimedia Buitenshuis

€1500,-

€2000,-

Extra Multimedia Buitenshuis

€2000,-

€2000,-

Naar Zekur

Altijd de goedkoopste studentenverzekering?