Nieuwe budget zorgpolis

Er komt in 2016 een nieuwe zorgpolis waarbij zorgverzekeraars mogen bepalen welke medisch specialist of psychische behandelaar je bezoekt voor een behandeling. In ruil daarvoor krijg je wel een goedkopere zorgverzekeringspolis. Dit hebben de oppositiepartijen, de coalitie en minister Schippers van Volksgezondheid bepaalt.
 
Huidige verzekeringspolissen
Nu is het zo dat je de keuze hebt uit twee zorgverzekeringspolissen: de restitutiepolis en de naturapolis. Met de restitutiepolis krijg je over zorg vergoed. Bij de naturapolis is dit al aan banden gelegd, zorgverzekeraars hebben met bepaalde zorginstellingen contracten afgesloten. Bij deze zorginstellingen krijg je alles vergoed en bij de anderen krijg je slechts een gedeeltelijke vergoeding.
 
Nieuwe polis
De nieuwe zorgpolis gaat nog een stapje verder. Wanneer je een zorginstelling bezoekt waar de zorgverzekeraar geen contract mee heeft, dan krijg je niets vergoed. Dit zorgt ervoor dat de prijs van deze polis laag kan blijven. Het gaat hierbij echter wel om geplande behandelingen en niet om spoedgevallen. Ook de keuze voor de tandarts, huisarts, verloskundige en fysiotherapeut mag je zelf blijven maken.
 
Reactie NCPF
Er zijn al veel negatieve reacties op het plan gekomen, vooral van instellingen die bang zijn dat de mensen die geen dure polis kunnen betalen de dupe zijn van de nieuwe polisvormen. Wilna Wind heeft vanuit de patiëntenfederatie NPCF gezegd dat meer keuzemogelijkheden voor patiënten een goede zaak is, mits er een goede voorlichting komt vanuit zorgverzekeraars en zorginstellingen. Patiënten moeten wel goed weten welke keuze ze precies maken.
 
Onderhandelingen overheid
Al in 2013 presenteerde minister Schippers een plan om nieuwe regels door te voeren in de gezondheidszorg. Er werden toen al afspraken gemaakt met ziekenhuizen, patiënten en zorgverzekeraars om ervoor te zorgen dat zorg goedkoper ingekocht kan worden. Dit moet in de eerstvolgende jaren 1 miljard euro gaan opleveren voor de zorg. Na verdere onderhandelingen werd ook het invoeren van een budgetpolis ondersteund door de coalitie PvdA en VVD en de oppositiepartijen. Een andere belangrijke maatregel die volgend jaar ingaat is dat de uitvoeren van de langdurige zorg verplaatst naar gemeenten.
 

Altijd de goedkoopste studentenverzekering?