AMC en VUmc fuseren

Ondanks dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een negatief advies heeft gegeven, gaan de Amsterdamse academische ziekenhuizen VUmc en AMC toch fuseren. Er is nu samen met het ACM gekeken naar het opnieuw verdelen van onderzoek, zorg en onderwijs. Deze toekomstvisie is op 14 mei gepresenteerd in de ziekenhuizen.
 
Nieuwe onderverdeling afdelingen
Bij de twee academische ziekenhuizen werken ruim 15.000 medewerkers. Deze medewerkers zullen opnieuw herverdeeld worden. Het VUmc gaat zich in de toekomst vooral richten op het doen van onderzoek en het leveren van zorg op het gebied van neurologie, oncologie en beweging. In het AMC gaan medewerkers vooral zorg en onderzoek rondom trauma`s, hart & vaten en vrouw & kind leveren. De meeste aandacht gaat de eerstkomende jaren uit naar de implicaties die de fusie heeft voor de afdelingen oncologie en vrouw & kind.
 
Doel van de fusie
Het AMC en het VUmc hebben het besluit genomen om te fuseren om hiermee een betere kwaliteit zorg te kunnen leveren. Dankzij de samenwerkingsplannen kunnen de ziekenhuizen het volume van de gegeven complexe zorg verhogen. Ook kan er doelmatiger gewerkt worden, onder andere doordat beschikbare apparatuur beter benut wordt. De regio Amsterdam zal ook na de fusie nog steeds alle academische zorg ontvangen die er nu gegeven wordt. Een samenwerking zorg er daarnaast voor dat de ziekenhuizen meer internationaal onderzoek aantrekken en hierdoor een ambitieuzere locatie zullen worden. Dit zal positief uitwerken op de geneeskunde studenten en de onderzoekers.
 
Bezwaren ACM
Het ACM had bezwaar geuit tegen de fusie, omdat het juridisch veranderen van de huidige stichting tot een zelfstandig bestuur te ingewikkeld zou zijn. Om dit mogelijk te maken zou de stichting eerst helemaal ontvlecht moeten worden en verdeeld worden in zelfstandige juridische entiteiten. Het AMC en het VUmc zien dit echter niet als een belemmering en werken hard aan de juridische kant van het verhaal. De ziekenhuizen zien de waarde van het uiteindelijke resultaat als belangrijker en betekenisvol. De komende jaren zullen de ziekenhuizen daarom werken aan het integreren van de huidige afdelingen en besturen tot één leiding.
 

Altijd de goedkoopste studentenverzekering?