10% studenten lopen gift basisbeurs mis

Zonde! Uit gepubliceerde cijfers van het DUO blijkt dat ongeveer 10% van de studenten op dit moment zijn basisbeurs moet terugbetalen. Deze studenten is het helaas niet gelukt binnen 10 jaar een studie af te ronden. In dat geval verandert namelijk je prestatiebeurs in een lening en dien je alle ontvangen studiefinanciering terug te betalen.De basis(prestatie)beursAlle studenten die na 1 september 2015 aan een studie zijn begonnen, vallen onder het nieuwe leenstelsel. Alle studenten die voor die tijd aan een studie zijn begonnen ontvangen nog een prestatiebeurs van de overheid. Deze prestatiebeurs bestaat uit een thuiswonende of uitwonende beurs, afhankelijk van je woonsituatie. Om je een extra prikkel te geven om te presteren, geeft de overheid je de prestatiebeurs (de eerste 4 jaar thuiswonende of uitwonende beurs) cadeau indien je binnen 10 jaar een studie weet af te ronden.Om hoeveel studenten gaat het?Uit de cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) blijkt zelfs dat zo’n 20% van de studenten de studie niet binnen de gestelde periode van 10 jaar afrond. Echter kunnen persoonlijke omstandigheden er toe leiden dat de schuld wordt verlaagd of zelfs in zijn geheel wordt kwijtgescholden: er blijft 10% over. Dit zijn echter wel pas de cijfers die tot nu toe bekend zijn. Tot 2024/25 zullen er nog studenten zijn die de basisbeurs als gift kunnen ontvangen.Om hoeveel schuld gaat het?De hoogte van je studiefinanciering is afhankelijk van onder meer je woonsituatie: je basisbeurs is natuurlijk hoger op het moment dat je uitwonend bent (geweest). Uit de bekend gemaakte cijfers van het DUO blijkt dat studenten gemiddeld €10.100,- aan prestatiebeurs hebben ontvangen.De totale studieschuld valt zelfs nog hoger uit: op 1 januari 2014 bedroeg de openstaande studieschuld €8.600.000.000,-. Deze schuld werd gedragen door 639.368 studenten wat neerkomt op een individuele schuld van pak en beet €13.552,- per student.De overheid heeft afgelopen jaar ook veel basisbeurzen in een gift omgezet. Om je een idee te geven: er werd in totaal €1.146.000.000,- uitbetaald.Waar ligt het aan?Veel studenten kiezen niet gelijk de juiste studie of breken de studie voortijdig af. Uiteindelijk lukt het deze studenten om uiteenlopende redenen niet binnen 10 jaar een diploma te halen. Misschien ben je toch niet tevreden met je studiekeuze of kwam er wel een heel mooi baanaanbod voorbij in het tweede of derde studiejaar. Soms ontbreekt het studenten ook gewoon simpelweg aan motivatie. Hoe dan ook, het blijft een gemiste kans om een mooi bedrag van de overheid ten behoeve van je studie en studentenleven te ontvangen.

Altijd de goedkoopste studentenverzekering?