Behandeling depressies straks op resultaat vergoed

Steeds meer jongeren die studeren hebben last van mentale problemen. Door de hoge studiedruk krijgen veel studenten stress, wat resulteert in klachten als een burn-out en depressies. Nu is in het nieuws gekomen dat zorgverzekeraar Menzis als eerste de behandeling van depressies gaat vergoeden op basis van resultaat. Al eerder werd de behandeling van lichamelijke klachten op deze wijze vergoed, maar nu gaat men dus ook geestelijke klachten op deze manier financieren.

Nieuwe aanpak Menzis

Veel mensen maken zich nu zorgen dat patiënten met zware psychische klachten buiten de boot gaan vallen. Menzis heeft in een reactie laten weten, dat patiënten hier niet bang voor hoeven te zijn. Zware psychische klachten gaan zwaarder worden beloond, wanneer de behandeling zijn vruchten afwerpt. Om de resultaten van de behandeling te kunnen bepalen, zijn verschillende meetinstrumenten ontwikkeld.   

Experts sceptisch

Afspraken hierover heeft Menzis voor de komende drie jaar gemaakt met verschillende organisaties binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ondanks de toezegging van Menzis dat de patiënt niets gaat merken van de nieuwe aanpak op het gebied van vergoedingen, zijn critici toch sceptisch. Zowel het landelijk platform van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg als wetenschappers hebben al hun kanttekeningen geplaatst bij de nieuwe aanpak van Menzis.

Meetinstrumenten 

Bij deze kritiek worden ook de meetinstrumenten die Menzis heeft opgesteld genoemd. Dit zijn namelijk waardes zoals kwaliteit van leven en afname van bepaalde klachten. Deze zouden niet objectief zijn volgens psychologen en psychiaters. Volgens mensen in de branche zouden veel patiënten met een lichte depressie ook spontaan opknappen en is de behandeling hierdoor niet te koppelen aan het feit dat de patiënt beter is.  

Altijd de goedkoopste studentenverzekering?