Buitenlandse studies populairder

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) verwacht dat de populariteit van buitenlandse studies door de komst van het leenstelsel zal toenemen. Daarnaast wordt er gevreesd dat studenten af zullen zien van het volgen van een studie.
 
Studenten bezorgd over lening
Sinds de VVD, PvdA, D66 en GroenLinks een akkoord hebben gesloten over het leenstelsel krijgt de LSVb veel bezorgde reacties van studenten. Volgens de LSVb is deze zorg terecht, omdat alle studenten er met het nieuwe stelsel op achteruit zullen gaan. De basisbeurs zal namelijk volledig verdwijnen en vervangen worden door een lening. De minister van Onderwijs, Jet Bussemaker, is het hier niet mee eens. Zij stelt dat studenten er op vooruit gaan, omdat de kwaliteit van het onderwijs verhoogd kan worden.
 
Oneerlijk voor lage inkomens
Een belangrijke motivatie achter het invoeren van het leenstelsel is om het systeem eerlijker te maken. Nu betalen ook lage inkomens belasting waarmee studies gefinancierd worden die hoge inkomens opleveren, terwijl deze groep zelf niet studeert. Volgens de LSVb is deze stelling te voorbarig, omdat niet alle hoogopgeleiden tegenwoordig veel verdienen. Er wordt daarom gevreesd dat bij studiekeuzes nu het verwachte salarer een grotere rol gaat spelen. Er zal dan een tekort ontstaan aan onderwijzers en verzorgers.
 
Studeren in buitenland goedkoper
De LSVb verwacht door de hoge kosten dat meer studenten voor langere tijd naar het buitenland zullen vertrekken om te studeren. Dit omdat de studiekosten in Nederland nu veel hoger zullen liggen dan in omringende landen. Zo is studeren in Belgie zo’n 600 euro goedkoper dan in ons land. Er gaan nu al steeds meer mensen naar ons buurland vanwege de betere toelating en lagere kosten en dat zal alleen maar toenemen. In landen zoals Zweden, Oostenrijk en Duitsland wordt er zelfs helemaal geen collegegeld gerekend.
 
Kwaliteit onderwijs moet omhoog
Minister Bussemakers wil met het geld dat bezuinigd wordt door het leenstelsel de kwaliteit van het onderwijs gaan verhogen. De LSVb vindt het goed dat er geinvesteerd wordt in beter onderwijs, maar vindt dat dit een basistaak van de overheid is en niet ten koste van studenten moet gaan. Door het leenstelsel zal iedere student nu volgens de LSVb met een studieschuld van zo’n 30.000 euro komen te zitten.

Altijd de goedkoopste studentenverzekering?