Collectiviteitskorting gaat omlaag

Minister Bruins van Medische Zorg heeft bekend gemaakt dat de collectiviteitskorting verlaagd gaat worden. Nu bieden zorgverzekeraars vaak een collectiviteitskorting aan van 10% en dit mag straks maximaal 5% zijn.

Wat is collectiviteitskorting?

Een collectiviteit is een groep mensen die op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn. Denk bijvoorbeeld aan studenten bij een bepaalde universiteit of leden van een vereniging. Wanneer je een zorgverzekering via een collectief afsluit bij een zorgverzekeraar kan deze korting geven, omdat de verzekeraar gericht zorg kan inkopen voor deze specifieke groep. Hierdoor wordt de zorg goedkoper.  

Werkt deze aanpak ook?

Inmiddels zijn er 51.000 verschillende collectiviteiten waar de Nederlander uit kan kiezen. Momenteel maakt zo’n tweederde van de Nederlandse bevolking gebruik van één van deze collectiviteiten en dit staat niet in verhouding met het idee erachter. Het is niet meer realistisch dat zorgverzekeringen op deze manier specifieke zorg in kunnen kopen. Om deze reden zet de minister het mes in de collectiviteitskortingen.

Wat is het gevolg hiervan?  

De maximale collectiviteitskorting wordt per 2020 verminderd van 10% naar 5%. Daarnaast is het de bedoeling dat het grote aantal collectieve zorgverzekeringen terug wordt gebracht naar een overzichtelijker aantal. De minister wil hiermee de zorg transparanter maken. Of deze maatregel daarvoor gaat zorgen wordt in de loop van 2020 bekeken.

Altijd de goedkoopste studentenverzekering?