Eigen risico is voordelig

Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit is gebleken dat het voor meer dan de helft van de Nederlanders voordelig uitpakt wanneer er voor een vrijwillig eigen risico gekozen wordt. Dit jaar had echter maar 11 procent ervoor gekozen om van deze optie gebruik te maken.

Verschil zorgkosten en eigen risico
Het eigen risico is het bedrag dat eerst betaald moet worden voordat je een vergoeding van de zorgverzekeraar ontvangt. Dit eigen risico stijg al jaren fors en was in 2014 al €360,- . Hierdoor komen jaarlijks steeds meer mensen die slechts een beetje zorg ontvangen helemaal niet in aanmerking voor een vergoeding van de verzekeraar. Volgens het onderzoek is dit jaarlijks bij zo`n 41 procent van alle verzekerden het geval.

Vrijwillig eigen risico
Door vrijwillig het eigen risico te verhogen (dit kan met maximaal € 500,- per jaar) krijg je als verzekerde korting op je maandelijkse zorgpremie. Deze korting kan oplopen tot zo`n €250,- per jaar. De onderzoekers van de Erasmus universiteit geven aan dat vooral jonge mannen en verzekerden die de afgelopen jaren weinig kosten hebben gemaakt baat hebben bij een hoog eigen risico. Het is echter wel nodig dat ze wanneer nodig het totale eigen risico van € 875,- kunnen betalen.

Ook voor studenten kan het zeer voordelig zijn om een zorgverzekering met een hoog eigen risico af te sluiten, vooral omdat de meeste studenten weinig zorgkosten maken. Wil je meer weten over het eigen risico? Lees dan verder op de pagina eigen risico.

Altijd de goedkoopste studentenverzekering?