Jongeren steeds vaker orgaandonor

Het is weer orgaandonorweek en elk jaar wordt er weer gehamerd op het belang om je te registeren als donor. Hartstikke belangrijk natuurlijk want de wachtlijsten zijn lang. Vorig jaar moest iemand gemiddeld 4,5 jaar wachten op een nier. Voor andere organen geldt een wachttijd van ongeveer één jaar. Het aantal transplantaties wordt elk jaar iets meer, maar niet iedereen kan zo lang wachten.

Groot aantal jongeren is al geregistreerd
Jongeren zijn veelal bereid om zich te registeren als donor. Veel hebben dit al gedaan. 33% van de achttienjarige heeft aangegeven of ze wel of niet donor willen zijn. Bijna de helft, 45,1% heeft toegezegd zijn organen af te staan. 23,7% wil beslist niet dat zijn organen worden afgestaan. 24,1% geeft toestemming, maar niet voor alle organen en dan is er nog een klein percentage dat zegt dat de nabestaanden moeten beslissen (6,6%) of één specifiek persoon is aangewezen om te beslissen (0,5%).

Jongeren die nog niet geregistreerd zijn zeggen dat ze dit alsnog doen als ze voorrang krijgen op de wachtlijst wanneer ze zelf een orgaan nodig hebben. Dit zegt 39% van de jongeren tussen de 12 en 24 jaar. De voornaamste oorzaak dat jongeren zich nog niet hebben geregistreerd is omdat het er niet van kwam. 38% heeft zelfs nog nooit een registratieformulier gezien.

Vanaf wanneer en hoe te registreren
Vanaf 12 jaar mag je je registreren als donor. Ouders moeten dan wel toestemming geven. Je kunt je op verschillende manieren registeren. Online kun je een donorformulier invullen of een formulier aanvragen en laten opsturen naar je woonadres. Dit formulier is ook te printen en dan te versturen. Een donorformulier is ook op te halen bij de huisarts, apotheek of bij Burgerzaken bij de gemeente.

Waarom wel of niet donor?
Mensen die iemand kennen die op de wachtlijst staan zijn sneller geneigd zich te registreren. Het komt dan zo dichtbij dat ze graag op hun manier iets willen doen. Ook het goede gevoel iets te kunnen doen voor iemand werkt stimulerend. Een ander argument om orgaandonor te worden is dat de kosten in de gezondheidszorg omlaag gaan.

Mensen vinden het lastig om na te denken over hun eigen dood. Dit kan zelfs zo lastig zijn dat ze ook niet geconfronteerd willen worden met het registeren als orgaandonor. Een ander argument is dat mensen onzeker zijn of er goed met de organen om wordt gegaan. Ook religie kan een rol spelen bij de beslissing of iemand wel of niet donor wordt.

Altijd de goedkoopste studentenverzekering?