Kabinetsplannen zorg 2014

Iedere derde dinsdag van september worden door het staatshoofd de overheidsplannen voor het aankomende jaar gepresenteerd. Het was dit jaar de eerste keer dat koning Willem-Alexander op Prinsjesdag deze Miljoenennota voorlas. Wij hebben hier de plannen rondom de zorg in 2014 voor je op een rijtje gezet.

Zorgpremie en zorgtoeslag
In 2012 behaalden de zorgverzekeraars hoge winsten. Gezamelijk liep dit bedrag op tot 1,4 miljard euro winst. Dankzij deze winst kan de zorgpremie in 2014 dalen. Gemiddeld daalt de zorgpremie met 24 euro tot 1226 euro per jaar.

Tegelijkertijd gaat de hoogte van de zorgtoeslag iets omlaag. Vanaf 2014 gaat de overheid de zorgtoeslag baseren op de gemiddelde zorgpremie die betaald wordt. Dit houdt in dat ook collectieve kortingen nu van invloed zijn op de zorgtoeslag en daarmee het gemiddelde premiebedrag daalt. De toeslag wordt dus minder.

Eigen risico
Het eigen risico stijgt met 10 euro van 350 euro naar 360 euro per jaar. Deze verhoging komt door de aanpassing van het eigen risico aan de inflatie. De stijging is licht te noemen, omdat de voorgaande jaren het eigen risico met hogere bedragen steeg. Zo was het eigen risico in 2012 nog 220 euro en in 2011 zelfs 170 euro. Het plan voor een inkomensafhankelijk eigen risico is geschrapt.

Fraude
Het kabinet wil zorgfraude strenger gaan aanpakken. Er wordt daarom volgend jaar 5 miljoen euro extra geinvesteerd in het opsporen van fraudegevallen. In 2015 wordt deze investering nog eens verhoogd naar 10 miljoen euro per jaar.

Chronisch zieken en gehandicapten
Jeugdzorg en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) moeten vanaf 2014 door de gemeenten gefinancieerd worden. In totaal krijgen gemeenten 700 miljoen euro om te investeren in hulp aan gehandicapten en chronisch zieken.

Vanaf 2014 kom je met een zorgbehoefte van minder dan 10 uur niet meer in aanmerking voor een persoonsgebonden budget. De 40.000 mensen die dit nu wel ontvangen blijven hier recht op hebben. Daarnaast wordt de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten geschrapt.

Thuiszorg
De plannen om in 2014 een bezuiniging van 89 miljoen door te voeren op huishoudelijke hulp van de thuiszorg gaat niet door. In 2015 gaat hier wel op bezuinigd worden. Er is dan nog 60 procent van het huidige budget beschikbaar voor huishoudelijke hulp.

Totale bezuiniging
Alles bij elkaar moeten de bezuinigingen op de zorg 1 miljard euro per jaar opleveren. Dit geld is niet alleen afkomstig uit bovenstaande maatregelen, maar ook uit minder uitgaven door betere afspraken met zorgaanbieders, een betere organisatie van de zorg in Nederland en een vermindering van de bureaucratie.

Altijd de goedkoopste studentenverzekering?