Zorgverzekering Inboedelverzekering All-in-1 pakket Actueel
print

Geschreven door Linda van Reen op 18 april 2019

Kwart van de studenten heeft chronische aandoening

Nederland kent momenteel zo’n 5,2 miljoen mensen met een chronische aandoening. Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de Nederlandse studenten kampt met een chronische aandoening. Chronische ziektes die zijn meegenomen in het onderzoek lopen uiteen van astma tot ADHD, maar ook eczeem wordt meegeteld. Veel studenten zijn niet op de hoogte van de rechten die ze hebben als ze een chronische aandoening hebben. In dit artikel lees je meer over chronische ziektes onder studenten en van welke hulpmiddelen je gebruik kunt maken.

Verschillende categorieën chronische aandoeningen

Een chronische ziekte kan sterke invloed hebben op het studieverloop van studenten. Zo kan het zijn dat je door ziekte niet in staat bent om te studeren of naar college te komen. De invloed van een chronische aandoening hangt sterk af van de aard van deze aandoening. Om een beter beeld te krijgen van de invloed worden chronische aandoeningen in vier categorieën verdeeld:

  • Chronische aandoeningen die leiden tot terugkerende klachten, bijvoorbeeld astma, allergieën en epilepsie.
  • Levensbedreigende chronische aandoeningen
  • Psychische stoornissen van chronische aard, bijvoorbeeld schizofrenie
  • Chronische aandoeningen die verslechteren

De aandoeningen die het meest voorkomen onder studenten verschillen sterk van die van mensen in een later stadium in hun leven. Zo zijn de meest voorkomende chronische aandoeningen onder studenten astma, angst- en stemmingsstoornissen, ADHD, buikpijn en eczeem.

Ondersteuning voor chronische aandoeningen

Veel studenten hebben het gevoel dat ze niet genoeg ondersteuning ontvangen voor de aandoening die zij hebben. Ze voelen dat ze er alleen voor staan of machteloos zijn. Ook wordt er verschil ondervonden in de mate waarin steun ontvangen wordt bij studenten die een zichtbare aandoening hebben en degene met een aandoening die niet zichtbaar is.

Belangrijk voor studenten met een chronische aandoening is om te weten dat er mogelijkheden zijn om ondersteuning tijdens de studie aan te vragen. De WHW (Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek) bepaalt bijvoorbeeld dat iedere student recht heeft op studiebegeleiding. Zo kun je op MBO-, HBO instelling of universiteit vaak terecht bij bijvoorbeeld:

  • Decaan
  • Studieadviseur
  • Studieloopbaanadviseur
  • Studentenpsychologen
  • Buddy

De extra ondersteuning of voorzieningen die je vervolgens kunt ontvangen zijn afhankelijk van de chronische beperking die je hebt. Meestal zijn de extra voorzieningen gericht op het maken van tentamens en het bijwonen van werkgroepen en colleges. Zo kun je aanspraak maken op extra tijd tijdens tentamens, flexibele aanwezigheidsplicht, extra hulpmiddelen of een langere inlevertijd voor werkstukken.

Financiële regelingen voor studenten met chronische beperking

Indien je als gevolg van je chronische beperking extra kosten maakt kun je aanspraak maken op bepaalde vergoedingen. Dit is niet in alle gevallen mogelijk en hangt sterk af van de chronische aandoening.

Zo kan het mogelijk zijn om aanspraak te maken op vermindering van je studieschuld. Mocht je studievertraging oplopen als gevolg van functiebeperking, ziekte of handicap, is het mogelijk dat je €1,200, aan studieschuld kwijtgescholden krijgt na het afronden van HBO-bachelor or WO-master.

Er bestaan verschillende fondsen die studenten met een chronische beperking ondersteunen. Voor een actueel overzicht van deze fondsen is het verstandig om een studieadviseur om meer informatie te vragen.

Een chronische aandoening en zorgverzekering

Ondersteuning die bij scholen en universiteiten soms ontbreekt wordt wel in de gezondheidszorg gevonden. Vaak valt de zorg voor studenten met een chronische beperking gewoon onder de basisverzekering en betaal je dus niets extra’s. Wel is het belangrijk om op te letten voor het eigen risico dat je betaald.

Kijk bij het afsluiten van een studenten zorgverzekering dus goed hoe hoog het eigen risico is. Als je veel zorg nodig hebt is het van belang om een zo laag mogelijk eigen risico te kiezen. Dit bedrag wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. Er zijn andere tips om geld te besparen op je zorgkosten voor studenten met een chronische ziekte. Zo kun je een aanvullende verzekering afsluiten voor bijvoorbeeld fysiotherapie. Kijk voor de meest actuele informatie over zorgverzekeringen voor studenten met chronische ziektes.

Pagina’s