Meer besparen op zorgverzekering

Uit gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onlangs bekend heeft gemaakt is gebleken dat Nederlanders in 2013 gemiddeld minder betaald hebben voor hun zorgverzekering dan dat het jaar ervoor het geval was. De besparing op de maandelijkse zorgpremie werd vooral gerealiseerd door het niet afsluiten van een aanvullende zorgverzekering.

Gemiddelde premie 2013

In het jaar 2013 werd er door Nederlandse huishoudens gemiddeld 215 euro per maand besteed aan de premie van de zorgverzekering. Dit was een daling van vier procent ten opzicht van het jaar 2012. De verandering was zichtbaar bij huishoudens in alle inkomensgroepen. Er werd vooral bespaard op het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering. In 2013 had 17 procent van de Nederlanders geen aanvullend pakket terwijl dit aantal in het jaar ervoor nog op 12 procent lag. Dit is een verschil van 350.000 huishoudens.

Verschillen bij inkomensgroepen

Wanneer er dieper naar de cijfers wordt gekeken blijkt dat een percentage met een aanvullende zorgverzekering bij hoge inkomensgroepen een stuk hoger ligt dan bij lage inkomensgroepen. In 2012 had 22 procent van de huishoudens met een laag inkomen geen aanvullend pakket en in 2013 steeg dit zelfs naar 28 procent. Meer dan een kwart van deze Nederlanders heeft dus geen aanvullende zorgverzekering. Bij huishoudens met een hoger inkomen was dit slechts 9 procent in 2012 en 14 procent in 2013.

Vooral jongeren onverzekerd

Vooral jongeren onder de 25 jaar oud besparen op de zorgverzekering door geen aanvullend pakket af te sluiten. Ruim een op de vier jongeren heeft geen aanvullende verzekering. Bij ouderen is dit juist het tegenovergestelde, van de 65-plussers heeft slechts 13 procent geen aanvullend pakket. De aanvullende zorgverzekering is belangrijk om een dekking te bieden tegen alle extra zorg die niet binnen het basispakket valt.

Meer zorgtoeslag

Het CBS heeft gekeken naar de zorgtoeslag die er door de overheid is uitgekeerd. In 2013 was dit een bedrag van 5,1 miljard euro, ruim 0,5 miljard meer dan wat er in 2012 was uitgekeerd. Het bedrag werd echter wel onder een kleinere groep mensen verdeeld. Dit was het gevolg van strengere voorwaarden voor het ontvangen van zorgtoeslag waardoor vooral minder ouderen in aanmerking kwamen. De groep die de zorgtoeslag ontving bestond vooral uit eenoudergezinnen. Voor de meeste mensen is de zorgtoeslag voldoende om 41 procent van de totale premie te dekken.

Altijd de goedkoopste studentenverzekering?