Meer jonge gameverslaafden

Uit cijfers van acht verschillende Nederlandse verslavingsklinieken blijkt dat er steeds meer jongeren behandeld worden voor een gameverslaving. In de afgelopen twee jaar zijn er 66 procent meer aanmeldingen geweest. De verslavingen zijn heftiger dan voorheen en ook zijn deze gamers steeds jonger.
 
De situatie verandert
In totaal werden er drie jaar geleden in de verslavingsklinieken 256 mensen behandeld voor een gameverslaving. In 2013 lag dit aantal al op 426. In bijna alle gevallen gaat het om jongeren. De personen die bij een verslavingskliniek aankloppen zijn steeds jonger. In 2011 waren de meeste deelnemers 15 jaar of ouder, maar nu zijn er al gameverslaafden van 10 jaar. Ook is de zwaarte van de verslaving toegenomen.
 
De verslaving wordt zwaarder
Jongeren lijken steeds verslavingsgevoeliger te worden en ook meer bezig te zijn met hun verslaving. Sommige jongeren gamen 18 uur per dag, raken aan de drugs, raken in een isolement en verwaarlozen hun schoolwerk en zichzelf. Uit onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum bleek al eerder dat in de leeftijd van 13 tot 16 jaar zo`n 1,5 procent verslaafd is aan gamen.
 
Professionele hulp bij gameverslaving
Verslavingszorg Noord Nederland verwacht dat er nog een groot aantal jongeren rondloopt met gameproblemen, die momenteel geen hulp krijgen. Veel jongeren die wel geholpen worden spreken over vrienden die ook verslaafd zijn. Daarnaast krijgen medewerkers vragen van studentenverenigingen die informeren voor hun verslaafde leden. Ook studenten worstelen hier op latere leeftijd dus nog mee.
 
Bespreekbaar maken
Professionals denken dat meer jongeren zich zouden laten behandelen wanneer er meer over het probleem gepraat wordt en het taboe op de gameverslaving opgeheven zou worden. Er wordt nog steeds door veel mensen te licht over een gameverslaving gedacht, alsof het geen echt probleem is. Ouders en docenten moeten beseffen dat een gameverslaving qua problematiek en behandeling op hetzelfde niveau ligt als bijvoorbeeld een alcoholverslaving. Medewerkers van verslavingsklinieken pleiten daarom voor de ontwikkeling van voorlichting op scholen en aan ouders. Op tijd de gameverslaving ontdekken en het gevaar de verslaving erkennen kan de kans op escalatie sterk verkleinen.
 
Verantwoording gameverslaving
De vereniging Dutch Games Association vindt dat het relatief nog om een kleine groep jongeren gaat, al is iedere verslaafde er natuurlijk een te veel. Volgens de vereniging ligt een deel van de verantwoording bij de ontwikkelaars van gamers. Sommige games worden zo ontworpen date r een grote sociale druk is om te blijven spelen. De rest van de verantwoording ligt bij de overheid, verslavingsklinieken en de gezondheidszorg. Het gezamenlijk doen van extra onderzoek naar de stijging van de verslaafden en het zoeken naar oplossingen is dan ook erg belangrijk.

Altijd de goedkoopste studentenverzekering?