Zorgverzekering Inboedelverzekering All-in-1 pakket Actueel
print

Geschreven door Linda van Reen op 25 oktober 2019

Meerderheid jongeren maakt eigen risico niet op

Uit onderzoek is gebleken dat overgrote meerderheid van de jongeren het eigen risico niet vol maakt. Van alle jongeren tussen de 18 en 34 maakte 72,6% het eigen risico niet op gedurende het jaar. Vrouwen maken het eigen risico vaker vol dan mannen. Wat valt er nog meer op?

Eigen risico

Sinds de privatisering van de zorg geldt er een eigen risico. Dit is onder meer bedoeld als prikkel om je als burger te realiseren dat de zorg geld kost. Sinds 2008 is het minimale eigen risico gestegen van €150,- naar €385,-. Dit kan vrijwillig worden opgehoogd naar maximaal €885,-. In 2019 koos 13,1% voor een vrijwillig eigen risico. Van deze mensen kiest 75% voor het maximale vrijwillig eigen risico. Dit is aantrekkelijk als je zorgkosten gedurende het jaar laag zijn, want de maandelijkse premie daalt wanneer het eigen risico wordt verhoogd.

Maximale eigen risico

Een hoog eigen risico is alleen voordelig als er weinig gebruik wordt gemaakt van de zorg. Uit cijfers blijkt dat de meeste mensen hun zorgkosten juist inschatten. Van alle mensen die het maximale vrijwillig eigen risico kozen, maakte 84% geen gebruik van het eigen risico. Een percentage van 7% maakte alleen het verplicht eigen risico vol en 9% van spraken zowel het verplichte als het vrijwillige gedeelte aan.

eigen risico jongeren 2019

Jongeren en het eigen risico

Jongeren die gezond zijn zullen over het algemeen weinig gebruik van de zorg maken. Uit het onderzoek van Vektis wordt dit bevestigd. Uit hun cijfers blijkt dat minder dan een derde van alle jongeren het eigen risico vol maakt, dit percentage is namelijk 27,4%. De overgrote meerderheid van de jongeren maakt het eigen risico dus niet op. Zodra men ouder wordt veranderen de cijfers. In de leeftijdscategorie 55 t/m 74 jaar en 75 jaar en ouder stijgt het percentage mensen dat het eigen risico vol maakt naar maar liefst 59 respectievelijk 82%. Het lijkt dus verstandig om gedurende je leven de zorgverzekering en het eigen risico aan te passen.

Andere kosten

Naast het eigen risico kan men ook nog geld kwijt zijn aan zorgkosten door de eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van de zorg en medicijnen die men op jaarbasis gebruikt. De eigen bijdrage voor medicijnen is gemaximeerd op €250,- voor dit kalenderjaar. De eigen bijdrage kan niet vrijwillig verhoogd worden.

Bron: Vektis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pagina’s