Zorgverzekering Inboedelverzekering All-in-1 pakket Actueel
print

Geschreven door Linda van Reen op 21 maart 2019

NZa ontevreden met de aanpak van de wachttijden van zorgverzekeraars

De Nederlandse Zorgautoriteit meldt dat zorgverzekeraars zich meer moeten inzetten om wachttijden van zorgbehandelingen te verkorten. De NZa houdt sinds 2006 toezicht op de zorgmarkt in Nederland, zowel op de zorgaanbieders als op verzekeraars. De NZa komt nu met dit bericht naar buiten omdat uit controle bleek dat niet alle zorgverzekeraars zich voldoende inspannen om wachttijden te verkorten. Wanneer mensen te lang moeten wachten op zorg kan dit leiden tot schade aan hun gezondheid.

De controle van de NZa van de wachttijden

Het controlerende onderzoek werd uitgevoerd om de inspanningen van zorgverzekeraars omtrent het verkorten van de wachttijden beter in kaart te brengen. In 2018 zijn alle zorgverzekeraars door de NZa bezocht voor een controle. Uit deze controles bleek dat veel verzekeringsmaatschappijen te weinig doen om de wachttijden in te perken.

De probleemgroepen

De lengte van de wachttijden varieert sterk per zorggroep. Zo zijn de wachttijden het langst voor patiënten in de geestelijke gezondheidszorg. Met name patiënten met autisme en persoonlijkheidsstoornissen moeten lang wachten tot zij zorg krijgen. Naast de geestelijke gezondheidszorg moeten ook mensen met darm-, lever-, maag- en oogziekten langer wachten op hun zorg dan wat zorgverzekeraars of zorgaanbieders medisch verantwoord vinden.

Verschil in wachttijden per zorgverzekeraar

Niet alleen verschillen de wachttijden per zorggroep, ook de zorgverzekeraars kennen variërende wachttijden. Volgens de NZa zijn er verschillende zorgverzekeraars die structureel geen inzicht hebben in de omvang en ontwikkeling van wachttijden. Welke maatschappijen dit zijn wordt niet vermeld.

Volgende stappen NZa

De NZa heeft de zorgverzekeraars op de hoogte gesteld van de te verwachten verbetering in het verkorten van de wachtlijsten. Wanneer verzekeringsmaatschappijen niet in staat zijn om de wachtlijsten voldoende te verkorten zal de NZa moeten ingrijpen.

Pagina’s