Overstromingsverzekering: verplicht of niet?

Het Verbond van Verzekeraars vindt dat burgers en bedrijven vanaf 2014 een verplichte collectieve verzekering tegen het risico van overstromingen moeten hebben. De Autoriteit Consument & MArkt (ACM) vindt juist dat mensen zelf moeten kunnen kiezen of ze een overstromingsverzekering afsluiten.
Na recente overstromingen zoals in Duitsland vindt het Verbond van Verzekeraars dat een dekking tegen natuurgeweld een noodzakelijke verzekering is geworden. De overstromingen in Duitsland en andere delen van Europa hebben dit jaar veel schade veroorzaakt. Veel burgers zonder verzekering stonden ineens voor torenhoge kosten. In Frankrijk en België is een verzekering tegen natuurrampen al verplicht.
Het ACM gaat tegen de wens van het Verbond van Verzekeraars in. Volgens het ACM is een overstromingsverzekering overbodig en is het niet mogelijk om deze op te verplichten voor alle Nederlandse consumenten en bedrijven. Als een van belangrijkste redenen hiervoor noemt ACM het feit dat ongeveer de helft van de Nederlanders helemaal niet in een risicogebied van overstromingen leeft. De kans dat deze groep aanspraak moet maken op de verzekering is nihil.
Of er nou een verplichte verzekering is of niet, de burger betaald toch voor de schade na overstromingen, aldus het Verbond van Verzekeraars. Nu springt de overheid bij wanneer er door natuurrampen veel schade is. Ook dit geld is indirect, via belastingen, afkomstig uit de maatschappij. Door een collectieve overstromingsverzekering te ontwikkelen zou bespaard kunnen worden op de kosten. Een verplichte overstromingsverzekering zou burgers en bedrijven in totaal 155 tot 310 miljoen euro per jaar kosten
Of de verzekering daadwerkelijk ingevoerd gaat worden zullen debatten in de Tweede Kamer moeten uitwijzen. Wel zijn er veel voorstanders om in ieder geval de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) te verduidelijken. Nu is het voor veel gedupeerden vaak onduidelijk of ze recht hebben op een tegemoetkoming. Zonder verzekering en zonder vergoeding uit de Wts kan een onverwachte overstroming je als consument namelijk duur komen te staan.

Altijd de goedkoopste studentenverzekering?