Patiënt bang voor kosten

De afgelopen tijd zijn er ruim 450 meldingen binnengekomen bij het Meldpunt Zorgmijden van patienten die zorg vermijden omdat ze bang zijn voor de zorgen. De Consumentenbond en Kassa hebben vele verhalen verzameld van mensen die betalingsproblemen in de zorg hebben. Hieruit blijkt dat het zorgmijden erg riskant is.

Het probleem van het eigen risico
Er is een grote groep mensen die in de problemen komt wanneer er zorg vanuit het eigen risico betaald moet worden. Het eigen risico is de afgelopen jaren flink gestegen en lag in 2014 op € 360,- per jaar. Volgend jaar gaat het eigen risico nog eens met € 15,- omhoog naar € 375,- per jaar. Voor armere gezinnen waarbij ieder gezinslid eerst dit bedrag van € 360,- moet betalen, lopen de zorgkosten daarom al snel te hoog op. Hierdoor worden bezoeken aan specialisten vermeden, worden bepaalde merken medicijnen niet opgehaald en worden medische hulpmiddelen niet gebruikt. Verontrustend is dat ook veel mensen de huisarts vermijden, omdat ze niet weten dat deze zorg niet onder het eigen risico valt.

Onderzoek vanuit de politiek
Er klinken vanuit de politiek geen reacties om direct het eigen risico te verlagen of af te schaffen. Minister Schippers van Volksgezondheid start in 2015 wel een onderzoek naar de zorgmijders. Eerst moet volgens het ministerie duidelijk worden wie de zorgmijders zijn, waarom de ze zorg mijden en hoe dit opgelost kan worden. Er zijn in Nederland inmiddels zo`n miljoen mensen met een betalingsregeling rondom zorgkosten. Dat is een op de tien van alle verzekerden, een enorm hoog aantal.

Belgisch systeem
Zorgeconoom Wim Groot pleit voor een systeem zoals dat in België nu actief is. Daar geldt er ook een eigen risico op zorgkosten, maar dit wordt verspreid over behandelingen. Je betaalt bij iedere behandeling een kleine bijdrage, totdat het eigen risico op is. Zo voorkom je dat mensen voor de eerste behandeling honderden euro`s moeten betalen en daarna de zorg ineens gratis is. Deze verdeling is eerlijker en evenwichtiger. Een andere oplossing zou een gespreide betaling via de zorgverzekeraar zijn.

Oktobermijders
Een speciale groep zorgmijders die door de bonden ontdekt is, is de groep oktobermijders. Deze mensen ondergaan heel bewust in de laatste maanden van het jaar geen behandelingen meer, zodat ze zich voor deze behandelingen in het nieuwe jaar aanvullend kunnen verzekeren. Deze groep vereist ook een speciale aandacht in het onderzoek van minister Schippers.

Altijd de goedkoopste studentenverzekering?