Kies je voor meer privacy of meer premiekorting?

In navolging van een aantal kleine Nederlandse verzekeraars waagt de eerste grote verzekeraar zich aan een ‘privacy gevoelige’ kortingsactie. Niet iedereen is even gecharmeerd van het idee dat persoonlijke gegevens over rijgedrag of de beveiliging van de eigen woning in handen komen van de verzekeraar. De verzekeraar geeft in ruil voor deze informatie extra korting op de premie.

Waar komt dit initiatief vandaan?

Het initiatief is overgewaaid uit andere landen waar dit systeem een succes is gebleken, zoals de Verenigde Staten. Het installeren van meetkastjes in de woningen en automobielen van verzekerden zou moeten leiden tot een lagere schadelast, het biedt namelijk
inzicht in het rijgedrag en zorgt voor een betere waarborging van de veiligheid in de woning. Via installatie van een UBI (Usage Based Insurance) apparaatje of een slimme thermostaat zouden klanten geprikkeld moeten worden veiliger te rijden dan wel
de woning beter te beveiligen, wat uiteindelijk zou moeten leiden tot minder schadeclaims bij de verzekeraar.

In hoeverre wordt je privacy aangetast?

Wat betreft de woonverzekeringen gaat om de installatie van een zogenaamde ‘slimme’ thermostaat en rookmelder. Deze vergroot de veiligheid thuis, door waarschuwingsmechanismen op het moment dat er zich rookontwikkeling voordoet of koolstofmonoxide in
de lucht hangt. Ook wordt de batterijlading gecheckt en de wifi verbinding. De directeur van Achmea, Albert Spijkman, benadrukt bovendien dat de verzamelde informatie
van de verzekerde blijft. Of de verzekerde de informatie deelt, bepaalt hij of zij uiteindelijk zelf. In geval er voor gekozen wordt de informatie te delen, krijgt de verzekerde extra korting.

Wat betreft de autoverzekering gaat het om de installatie van een UBI-apparaat die je rijgedrag meet, waaronder de snelheid. Het kastje kan ook direct met hulpdiensten communiceren in geval van pech langs de weg of de kilometers, gereden voor zakelijk
gebruik, registreren. Op dit moment is Achmea met TomTom in gesprek over de ontwikkeling van de apparaatjes. Aan de hand van het meer of minder veilige gebruik van je auto krijg je dus extra korting op je premie. Dit stimuleert natuurlijk extra veilig
gebruik van de auto. De klant veiliger en minder schadeclaims voor de verzekeraar: een win-win situatie?

Kans van slagen?

Uit onderzoek van PricewaterhouseCoopers blijkt dat 50% van alle Nederlanders het niet erg zou vinden wat van de eigen privacy in te leveren in ruil voor extra korting op de premie van de autoverzekering. Kanttekening hierbij is dat dit percentage in
de andere zestien onderzochte landen beduidend hoger ligt: 67%. Ook uit onderzoek van Nationale Nederlanden blijkt dat Nederlanders de korting belangrijker vinden dan het volle behoud van de privacy.

Of dit ook geldt voor woonverzekeringen, is de vraag. Voor woonverzekering is de impact op de privacy ogenschijnlijk minder groot, of de proef van Achmea kans van slagen heeft is dus voorzichtig gesteld om het even. Bovendien zijn meerdere kleine verzekeraars
Achmea voor gegaan. Bij deze verzekeraars is dit type apparaatjes, ondanks de controverse, toch definitief geïntroduceerd.

Bij de proef had Achmea een samenwerking met de slimme thermostaat van Google, ‘Nest’, op het oog. Google heeft al vrij snel aangegeven deze samenwerking niet te willen doorzetten. De proef valt hierdoor niet per se in het water, Achmea kan immers met
andere aanbieders van slimme thermostaten in zee gaan.

Is het wettelijk gezien wel toegestaan?

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) stelt dat de proef wettelijk gezien door de beugel kan. De verzekeraar dient wel open kaart te spelen wat betreft de bedoeling achter de gegevensverzameling. Het CBP hoopt wel dat het onderwerp in het politiek
debat op de agenda belandt. Het is namelijk steeds duidelijker dat er veel geld in het laadje kan verschijnen door verkoop van persoonsgegevens. Er is een belangrijk grondrecht in het geding, het recht op privacy, waar voorzichtig mee om dient te
worden gesprongen. Dit illustreert de uitspraak van Albert Spijkman over zijn eigen familie:

‘En ik kan over de schouders meekijken naar het rijgedrag van mijn moeder van 80 of dochter van 19. Beiden vinden ze dat ze heel goed kunnen rijden. Dat wil ik wel eens zien’

Of de gegevens die bij de verzekeraars belanden tegen je gebruikt kunnen worden in geval van een schadeclaim, is ook een veel uitgesproken angst. Laat je in ieder geval goed informeren bij het maken van de keuze en overweeg of het je de korting waard
is. Wellicht ben je geïnteresseerd geraakt in een autoverzekering met extra korting of deelname aan de proef van Achmea? Kijk op de website van Achmea of vergelijk onze top 5 autoverzekeraars en ontdek welke autoverzekeraars deze extra korting bieden.

Altijd de goedkoopste studentenverzekering?