Psychische klachten bij helft studenten

Uit onderzoek van de Landelijke Studenten Vakbon (LSVb) is gebleken dat tijdens zijn studie vijftig procent van de studenten last heeft van psychische klachten. Dit onderzoek is gehouden onder 1100 studenten.
De vrouwelijke studenten en studenten aan de hogeschool hebben het meeste last van de psychische klachten. Onder de studenten zijn stress, vermoeidheid en depressie de meest voorkomende klachten.
De belangrijkste oorzaak van de klachten is voor de meeste studenten de studiedruk. Dit was voor 28 procent van de ondervraagden de reden van de klachten. Deze druk nam voor veel studenten toe door een bindend studieadvies, veel eisen vanuit de opleiding of een combinatie van teveel verschillende bezigheden tegelijkertijd. Het zowel werken als studeren wordt door veel studenten als stressvol ervaren.
Over de begeleiding bij psychische klachten zijn studenten niet tevreden. Het is vaak niet duidelijk waar de studenten terecht kunnen voor hulp. Ook geven de studenten aan dat ze hun problemen niet met mede-studenten bespreken. Een punt waar universiteiten en hogescholen aan moeten werken.
Geestelijke problemen blijven verder een taboe. Wanneer je een arm breekt weten mensen hoe ze met je om moeten gaan, maar wanneer het probleem psychisch is vinden veel studenten het ingwikkelder.

Altijd de goedkoopste studentenverzekering?