Studenten fysiek kerngezond maar mentaal op

Studenten zijn jonge mensen, die zouden toch juist wel in goede fysieke conditie moeten zijn! Mentaal gaat het helaas minder goed met de studenten. Velen geven aan metaal te lijden door de druk die de studie met zich mee brengt. Studenten hebben te kampen met slapenloze nachten en faalangst. Ook komen depressies vaker voor bij deze generatie. De voornaamste oorzaak van de mentale problemen is stress.

Leefstijl
ASA heeft een onderzoek gedaan naar het leefpatroon van HBO en WO studenten en daar komt het volgende naar voren. 55% van de studenten houdt bij de keuze van hun eten rekening met de gezondheid. 40% houdt hier áltijd rekening mee. Groente is erg populair maar ook de consumptie van fruit is hoog. Sporten is in populariteit gestegen. Vooral fitness, dansen en zwemmen is populair. Roken wordt steeds minder gedaan. Slechts 18% gaf aan dit nog te doen.

Druk van buitenaf
Fysiek gaat het dus wel goed met onze studenten, maar mentaal minder. Steeds meer jongeren geven aan slecht om te kunnen gaan met de (sociale) druk die op hen gelegd wordt. Ze moeten presteren op school, er goed uitzien, een goed verdienende en interessante bijbaan hebben en ook moeten ze er een bruisend sociaal leven op na houden.

Helft studenten psychische klachten
Uit onderzoek van de LSVb, (Landelijke Studenten Vakbond) blijkt dat 50% van de studenten kampt met psychische klachten. De (sociale)druk die ze ervaren, bewust of onbewust, komt op verschillende manieren tot uiting. Studenten leiden nu vaker dan vroeger aan depressies. Een student met een burn-out is ook niet ongewoon. Mentale stress kan ook in fysieke pijnen tot uiting komen.

Jongeren blijven hier vaak te lang mee rondlopen. Uit schaamte, maar ook omdat ze niet weten waar ze met hun problemen terecht kunnen. Ze denken vaak dat ze de enige zijn die te kampen hebben met mentale druk. Daarbij passen psychische klachten natuurlijk niet in het ´perfecte leven´ van de student.

Gevolgen
Vrouwelijke studenten ervaren meer stress dan hun mannelijke leeftijdgenoten. Beiden krijgen wel te maken met dezelfde gevolgen. Stress gerelateerd piekeren komt het meest voor. Gevolgd door faalangst en extreem slecht slapen.

Door aanhoudende stress, faalangst, slecht slapen en piekeren komt de student in een vicieuze cirkel terecht. Presteren op school wordt lastiger. Vermijdings -en uitstelgedrag ontstaat en men gaat langzamerhand sociale aangelegenheden uit de weg . Dit heeft als gevolg dat de student in een sociaal isolement terecht komt. Onzekerheid neemt de overhand en de voorheen zo vrolijke student, verandert in een neerslachtige pessimist.

Mentaal sterker worden
De gevolgen liegen er dus niet om. Veel opleidingen bieden tegenwoordig hulp. Op veel universiteiten en hbo´s kun je terecht bij een studentenpsycholoog. Deze kan je verder op weg helpen. Wanneer je op tijd herkent dat de druk te groot wordt dan zijn vaak een paar sessies bij een psycholoog voldoende. Je kunt ook doorverwezen worden naar een specialist. Mocht je niet terecht kunnen bij de studentenpsycholoog, dan kun je ook naar je huisarts gaan. Hij verwijst je door naar een psycholoog. Het verschilt per zorgverzekering hoeveel je per sessie kwijt bent. Vaak worden de eerste 5 sessies voor 80% vergoed (in 2013) daarna ligt het aan je aanvullende verzekering hoeveel je per gesprek kwijt bent. Informatie over psychische hulp en de tarieven in 2014 vind je hier op de site van de rijksoverheid.

Wanneer je weet waar de stress, vermoeidheid of het gepieker vandaan komt dan kun je ook een passende cursus gaan volgen. Bijvoorbeeld een faalangstcursus. Pieker je veel, dan is yoga of mindfulness een oplossing.

Het is belangrijk dat de decaan van de opleiding op de hoogte gesteld wordt. Mocht er studievertraging ontstaan, dan kan hij er voor zorgen dat je een extra jaar studiefinanciering krijgt.

Altijd de goedkoopste studentenverzekering?