Zorgverzekering Inboedelverzekering All-in-1 pakket Actueel
print

Geschreven door Linda van Reen op 5 december 2019

Studenten nemen geen risico

Studenten zijn wat betreft het eigen risico van hun zorgverzekering zeer risicoavers. Een ruime meerderheid van de studenten (76%) kiest voor het laagste eigen risico (€385,-). Dit is opmerkelijk omdat studenten financieel juist baat kunnen hebben bij een hoog eigen risico. Deze groep heeft immers relatief weinig zorg nodig en zou dus financieel beter uit zijn met een lagere maandelijkse premie.

Nationale Zorg Enquête 2019

Ook dit jaar hield Studentenverzekering.nl weer de Nationale Zorg Enquête. Het initiatief is tot stand gekomen om meer inzicht te krijgen in de manier waarop studenten naar de zorgverzekering kijken. De gestelde vragen hebben betrekking op zaken zoals zorgtoeslag, het eigen risico, wel of geen aanvullende verzekering en tevredenheid over de huidige zorgverzekeraar. Dit jaar hebben 2967 studenten uit heel Nederland de enquête ingevuld.

Wil je overstappen van zorgverzekeraar? Je kunt je huidige zorgverzekering opzeggen t/m 31 december 2019. Je hebt dan tot 1 februari 2020 om over te stappen naar een nieuwe zorgverzekeraar.

Studenten en eigen risico

Slechts 17% van de studenten gaf aan dat ze een eigen risico hebben van €885,-. Op jaarbasis is deze groep zo’n €250,- minder kwijt aan de zorgverzekering dan studenten met een eigen risico van €385,-.

Opmerkelijk is dat 68,6% van de respondenten heeft aangegeven dat zij zelf de premie betalen. Gegeven het feit dat slechts 17,8% van de ondervraagde studenten het eigen risico geheel verbruikt had, kan het dus verstandig zijn om het eigen risico te verhogen om zo te kunnen besparen op verzekeringskosten. Wat veel studenten niet weten is dat een bezoek aan de huisarts nooit kosten met zich meebrengt.

Maandelijks verdienen op de zorgtoeslag

De zorgtoeslag is niet voor iedereen toereikend. Zo moet 74,9% het bedrag dat zij maandelijks van de Belastingdienst gestort krijgen aanvullen om de zorgpremie te betalen. Voor 17,4% van de respondenten is het bedrag ongeveer toereikend. De laatste groep (7,8%) krijgt zelfs meer toeslag dan wat ze betalen aan zorgverzekering.

Studenten die zorgtoeslag ontvangen en kiezen voor een hoog eigen risico houden per maand geld over na het betalen van de zorgverzekering. Dit komt doordat de zorgtoeslag maximaal €99,- bedraagt, terwijl de laagste premies rond de €79,- zijn. Opvallend is dat een ruime meerderheid van de respondenten (59,8%) nog nooit is overgestapt van verzekeraar. Laat deze groep geld liggen?

Wél toeslag, geen verzekeringskosten

Uit het onderzoek blijkt dat 21% van de studenten die zorgtoeslag ontvangen zelf niet de zorgverzekering betalen. Zij geven aan dat hun ouders/verzorgers de maandelijkse premie voor hen betalen.

Tevredenheid en overstappen

Studenten stappen weinig over. De reden hierachter lijkt men terug te zien in de tevredenheidscijfers die studenten de zorgverzekeraar geven. Slechts 4,9% van de respondenten is ontevreden over de verzekeraar. Bijna de helft van de respondenten (49,6%) geeft hun zorgverzekeraar een 4 op een schaal tot 5. De perfecte score, 5 van de 5, wordt door 17,5% gegeven. Het overige gedeelte (28%) beoordeelt hun ervaring met de zorgverzekeraar met een 3.

Op de vraag of de studenten dit jaar over zullen stappen geeft twee vijfde aan bij dezelfde verzekeraar te blijven. Slechts 15,8% weet nu al zeker dat ze over gaan stappen. Voor de overige 44,1% hangt het af van het verschil in premie tussen 2019 en 2020.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pagina’s