Zorgverzekering Inboedelverzekering Studentenpakket Studentenleven Actueel
print

Geschreven door Linda van Reen op 25 juni 2020

Studeren in tijden van corona

Studeren-in-tijden-van-corona

Tijdens de intelligente lockdown werd online college volgen opeens de norm. Nu de maatregelen worden versoepeld, blijven de gevolgen van de corona crisis echter merkbaar voor studenten. Zo durven de meesten bijvoorbeeld geen plannen meer te maken om in het buitenland te gaan studeren. Ook is men bang voor de gevolgen op de arbeidsmarkt. Wij zetten uiteen wat de lange termijn effecten zijn van de corona crisis voor studenten en het studentenleven.

Online college

Basisscholen en middelbare scholen mogen na de zomervakantie weer onderwijs geven op bijna vergelijkbare wijze als voor de corona crisis. Helaas is dit op het MBO, HBO en de universiteit niet het geval. Er wordt aangekondigd dat studenten moeten rekenen op hybride onderwijs: een combinatie van fysiek en online onderwijs. Iets wat de meeste studenten jammer vinden, aldus de voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond: “Ze zijn best positief over online onderwijs en waarderen hun docenten enorm, maar het is echt geen volwaardige vervanger van onderwijs op de campus. Ik ben een beetje bang dat ‘hybride’ betekent dat het straks fifty-fifty wordt. Daar schrikken wij van.”

Nieuw studiejaar

Ben je net klaar met je middelbare schoolopleiding? Dan ben je volgend jaar niet de enige student. Gemiddeld hebben 6,5 procent meer studenten zich aangemeld voor een vervolgopleiding dan vorig jaar. Dat komt neer op zo’n 6000 studenten meer, terwijl de inschrijving voor volgend jaar nog lang niet gesloten is. Dit blijkt uit de aanmeldingscijfers die de Vereniging van Universiteiten (VSNU) heeft gepubliceerd.

Er wordt als verklaring gegeven dat jongeren die normaal een tussenjaar zouden inlassen, dit door corona crisis niet doen. Daarnaast is het doen van een vervolgopleiding populair omdat jongeren niet de arbeidsmarkt op durven te gaan.

Ben jij één van de aankomende studenten? Dan zal je introductieweek en eventuele ontgroening bij een studentenvereniging er komend studiejaar anders uit gaan zien. De grote, massale bijeenkomsten zullen nu online of in kleine groepjes plaatsvinden. Sommige studentenverenigingen denken de ontgroening te gaan schrappen, omdat ze niet weten hoe ze deze met voldoende afstand en hygiënemaatregelen kunnen realiseren.

Werkloosheid door corona

De overheid heeft diverse steunmaatregelen getroffen. Echter nu al hebben zo’n 50.000 uitzendkrachten een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Dit is meer dan dubbel zoveel als in voorgaande periodes. Het aantal jongeren (onder de 25) dat een ww-uitkering aanvraagt, is sinds de corona crisis verdrievoudigd. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Nog zorgelijker worden de cijfers, wanneer men zich realiseert dat veel jongeren en studenten geen werkloosheidsuitkering kunnen aanvragen, omdat hun arbeidsverleden tekort is en ze dus geen ww-rechten hebben opgebouwd en daarnaast ook niet in aanmerking komen voor de TOFA (Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten).

Studeren in het buitenland

Uit onderzoek van Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs, blijkt dat de helft van de jongeren zijn plannen om in het buitenland te gaan studeren in de ijskast heeft gezet. Het is nu lastig om een studie in het buitenland te plannen en sommige landen hebben het door een inreisverbod zelfs onmogelijk gemaakt.

De corona crisis heeft minder effect op buitenlandse studenten die in Nederland willen studeren. Driekwart van de buitenlandse studenten is nog steeds van plan om naar Nederland te komen.

Studenten OV met corona

Tijdens de intelligente lockdown werd aan iedereen gevraagd om alleen te reizen wanneer dit noodzakelijk was. De OV-jaarkaart bleef gewoon gelden, maar aangezien de meeste studenten er geen gebruik van maakten, werd besloten dat de geldigheid van de OV-jaarkaart met drie maanden is verlengd. Inmiddels mag er weer meer gebruik van het openbaar vervoer worden gemaakt, maar advies blijft om drukte te mijden en dit buiten de spits te doen. Daarnaast blijft het gebruik van een niet-medisch mondkapje verplicht.

Bronnen:
NRC Handelsblad
CBS
VSNU
Nuffic

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pagina’s