Zorgverzekering Inboedelverzekering All-in-1 pakket Actueel
print

Geschreven door Linda van Reen op 22 april 2019

Veel medische behandelingen zonder bewezen nut

Uit een interview van de Volkskrant met Sjoerd Repping blijkt dat er teveel onnodige kosten worden gemaakt in de zorg. Deze kosten zijn een resultaat van bewezen onzinnige zorg: behandelingen die zonder nut te hebben toch uitgevoerd worden. Hierdoor stijgen zorgkosten waardoor de kosten van een studenten zorgverzekering ook stijgen. Sjoerd Repping is aangesteld om deze bewezen ‘onzinzorg’ uit de zorg te gaan schrappen. Wat deze zorg precies is en hoe dit gebeurt lees je hieronder.

Wat gaat er fout in de zorg?

Vrijwel iedereen is het ermee eens: onnodige zorg moet afgeschaft worden. Toch is het afschaffen van deze onzinnige zorg niet zo eenvoudig. Ook de omvang van de zorg die zonder nut wordt gegeven is moeilijk in te schatten. Uit Engels onderzoek blijkt dat daar ongeveer de helft van alle ziekenhuiszorg wordt uitgevoerd zonder dat dit bewezen nut heeft. Het betekent niet dat al deze zorg onzinzorg is, maar dat het niet volgens moderne onderzoeksmethodologie uit wordt gevoerd.

In Nederland zijn er geen concrete cijfers. Wel is duidelijk dat er geen richtlijn bestaat voor een groep patiënten. Wat voor de een blijkt te werken doet voor een andere patiënt helemaal niets. In de praktijk blijkt dat de vastgestelde richtlijnen slechts voor 11 procent van de gevallen relevant zijn. Hierdoor kan het dus zijn dat een bewezen zinvolle behandeling onterecht wordt toegepast en dus onzinnig wordt.

Onnodige behandelingen

Er zijn ook voorbeelden te noemen van zorg die geen toegevoegde waarde heeft voor patiënten. Geschat wordt dat zo’n 5 tot 10 procent van de ziekenhuiszorg onnodig verleent wordt. De meest onnodige behandelingen zijn:

  • Een röntgenfoto op de spoedeisende hulp bij ernstige buikpijn. Deze foto heeft geen toegevoegde waarde ten opzichte van een echo of ct-scan. Ondanks dat de röntgenfoto staat niet in de medische richtlijnen staat maakt toch de helft van de Nederlandse artsen er gebruik van. Zouden de artsen hiermee stoppen dan zou het zo’n 7,5 tot 11,3 miljoen euro per jaar besparen.
  • Te lang geven van antibiotica via het infuus. Eerder overstappen naar antibiotica in pillenvorm is zowel goedkoper als wetenschappelijk verantwoordelijker. Daarnaast kan een patiënt met een antibiotica recept eerder naar huis, wat ook scheelt in kosten.
  • Achterhalen van de oorzaak van eczeem. Eczeem is voor de patiënt heel vervelend, echter, de oorzaak van eczeem valt vaak niet te achterhalen. Wanneer dit niet wordt gedaan kunnen veel kosten bespaard worden.
  • Standaard controleren van oogafwijkingen bij Diabetes type-2 patiënten. Een voorspelmodel helpt bij het eruit pikken van patiënten. In West-Friesland is geëxperimenteerd met deze methode en hier is alleen al 2,5 ton bespaard.

Er valt dus geld te besparen valt in de zorg. Volgens zorgverzekeraar VGZ wordt een kwart van de geleverde ziekenhuiszorg onnodig geleverd. Tijd voor verandering, maar wat moet er dan precies veranderd worden?

Veranderingen in de zorg

Sjoerd Repping stelt dat de gewenste verandering tegen onze intuitie ingaat. Zo zou er juist niet bespaard moeten worden op dure geneesmiddelen, maar zou een investering in betere, duurdere behandelingen juist de uiteindelijke kosten van de ziekenhuiszorg ten goede komen. Daarnaast is het volgens Repping natuurlijk logisch om te stoppen met behandelingen die geen zin hebben. Om dit te bereiken zullen wijzigingen in de zorgprotocollen doorgevoerd moeten worden.

Momenteel kost ziekenhuiszorg zo’n 23 miljard euro per jaar, verwacht wordt dat de kosten in de zorg voorlopig blijven stijgen. Vanaf 2022 mogen ziekenhuizen geen groei in omzet meer realiseren. Het is mede aan Sjoerd Repping om ervoor te zorgen dat dit behaald kan worden.

Pagina’s