Zorgverzekering Inboedelverzekering All-in-1 pakket Actueel
print

Geschreven door Koen op 13 februari 2020

Vergoeding anticonceptie weer terug in het basispakket?

Vergoeding anticonceptie weer terug in het basispakket?

In 2011 heeft de Nederlandse overheid de vergoeding van anticonceptie voor vrouwen boven de 21 jaar als één van de bezuinigingsmaatregelen uit de basiszorgverzekering gehaald. Daar komt wat bureau Clara Wichmann betreft zo snel mogelijk verandering in. Op vrijdag 14 februari 2020 zal de staat om deze reden een dagvaarding ontvangen waarin wordt geëist dat vrouwen wederom kosteloos over anticonceptiemiddelen moeten kunnen beschikken. Het initiatief van Bureau Clara Wichmann wordt gesteund door 7000 mede-eisers, waaronder organisaties als Verenigde Nederlandse Apotheken, Dokters van de Wereld, het Humanistisch verbond en Woman Inc.

Wat wordt er precies geëist?

Gratis veilige anticonceptiemiddelen voor vrouwen, op dit moment krijgen namelijk alleen vrouwen tot 21 jaar anticonceptie vergoed vanuit het basispakket. Bovendien krijgen vrouwen tussen de leeftijd van 18 en 21 jaar alleen nog de spiraal of pil vergoed, waarvoor eerst nog het eigen risico geldt. Vrouwen zouden volgens de eisers niet tegen financiële barrières aan moeten lopen om ongewenste zwangerschap te voorkomen. Dit staat haaks op fundamentele rechten als het zelfbeschikkingsrecht en de seksuele & reproductieve rechten neergelegd in onder meer het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) en het VN-Vrouwenverdrag.

Hoe zit het met de huidige vergoeding van anticonceptie in de zorgverzekering? Lees hier meer over de vergoeding van anticonceptiemiddelen vanuit het basispakket en de aanvullende zorgverzekering.

Wat is de aanleiding geweest voor de dagvaarding?

Het niet behalen van de meerderheid voor de motie van Lilianne Ploumen (kamerlid van de PvdA) om anticonceptie terug in het basispakket te krijgen in oktober 2019. De motie komt onder meer voort uit een petitie, ‘een zaak voor iedereen’, en werd gesteund door diverse belangrijke maatschappelijke en medische organisaties en haalde in totaal 55.000 handtekeningen op.

Waarom zit anticonceptie niet meer in het basispakket?

Op grond van het ontbreken van een ‘medische noodzaak’ heeft de regering destijds anticonceptie uit het basispakket geschrapt. Ook de jaarlijkse besparing van 20 miljoen euro heeft veel gewicht in de schaal gelegd. Anniek de Ruijter, werkzaam als directrice bij Clara Wichmann, verklaart dat anticonceptiemiddelen een belangrijk recht voor de vrouw zijn. Hoewel de medische noodzaak ontbreekt, is er wel sprake van een ‘maatschappelijke noodzaak’. Volgens de directrice is er sprake van rechtsongelijkheid omdat in de huidige situatie alleen vrouwen deze kosten op moeten hoesten.

Hoeveel vrouwen gebruiken anticonceptie en wat zijn de kosten?

In totaal gebruiken in Nederland min of meer 1,8 miljoen vrouwen anticonceptiemiddelen. Louter 2% van de mannelijke Nederlandse bevolking draagt bij aan de kosten voor anticonceptie. Eén van de goedkoopste anticonceptiemiddelen, de pil, levert al snel een kostenpost op van €50,- per jaar.

Desondanks zijn er geen indicaties die erop wijzen dat, sinds het schrappen van anticonceptie uit het basispakket, meer gebruik van de morning-afterpillen, ongewenste zwangerschappen of abortussen zijn geconstateerd. Dit concludeert het Kenniscentrum seksualiteit Rutgers. Met name vrouwen met lage financiële draagkracht en sociaaleconomische status worden geraakt, dit komt naar voren uit de Leefstijlmonitor 2017 van Rutgers. Tot slot heeft de organisatie Dokters van de Wereld in 2018 onderzocht of gebrek aan geld een barrière was voor vrouwen om anticonceptiemiddelen te mijden. Voor 8% van de vrouwen was dit het geval.

Bronnen: Doktersvandewereld.org, leefstijlmonitor 2017 Rutgers, Volkskrant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pagina’s