Vergoeding budgetpolis onduidelijk

Steeds meer zorgverzekeraars komen met een zogenoemde budgetpolis. Deze nieuwe polisvorm biedt minder vergoedingen dan huidige polisvormen en is daarom erg goedkoop in prijs. De Tweede Kamer is nog bezig met de wetgeving rondom deze budgetpolissen, wat dit jaar tot verwarring kan leiden. Consumenten blijken in 2015 meer rechten te hebben dan sommige zorgverzekeraars in hun polisvoorwaarden laten weten.

De budgetpolis
Met een naturapolis krijg je geplande zorg alleen vergoed wanneer de zorgverzekeraar met de betreffende zorgverlener een contract heeft. Als je een niet-gecontracteerde zorgverlener bezoekt krijg je slechts een bepaald percentage van de zorg vergoed. De budgetpolis is een uitgeklede vorm van deze naturapolis, wat inhoudt dat je bij zorgverleners zonder contract nog minder vergoed krijgt. De regels rondom dit minimale percentage vergoeding staan in 2015 echter nog vast in de wet, wat in strijd is met de polisvoorwaarden die sommige zorgverzekeraars nu doorvoeren.

Minimale vergoeding volgens wetgeving
Minister Schippers van Volksgezondheid heeft laten weten dat de wetgeving voor 2015 nog op een vergoeding van minimaal 75 procent staat bij dure ingrepen waarbij de lage vergoeding een `hinderpaal` is. Er zijn echter een aantal grote zorgverzekeraars die aangeven met de budgetpolis slechts 50 of 60 procent te vergoeden. De minister geeft nu aan dat iedereen met een budgetpolis komend jaar mogelijk voor een hogere vergoeding in aanmerking komt. Hiervoor moet wel een rechterlijke procedure gestart worden.

Eigen keuze van de consument
Zorgverzekeraar VGZ heeft laten weten dat de 50 procent vergoeding die ze bieden naar hun idee niet in strijd is met het hinderpaalcriterium. Verzekerden kiezen zelf bewust voor een budgetpolis waarbij je voor een lagere premie een lagere vergoeding krijgt. Wanneer verzekerden een hogere dekking willen zijn ze vrij om voor een naturapolis met 80 procent vergoeding te kiezen. Daarnaast geldt het alleen op niet vaak voorkomende geplande zorg en wordt spoedeisende hulp altijd vergoed.

Plannen voor 2016
Er ligt een voorstel bij het senaat om de vrije artsenkeuze verder open te stellen. Wanneer hier mee ingestemd wordt zal het vanaf 2016 voor verzekeraars dus mogelijk zijn om helemaal zelf te bepalen hoeveel er bij de budgetpolis vergoed wordt.

Altijd de goedkoopste studentenverzekering?