Wet beperken artsenkeuze afgekeurd

Er is vandaag onverwachts een einde gekomen aan het plan van minister Edith Schippers van Volksgezondheid om een zorgpolis toe te staan met beperkte vrije artsenkeuze. De Eerste Kamer keurde het voorstel waar al lange tijd aan gewerkt werd ineens af.

Meerderheid politiek tegen plan
Minister Schippers had eerder al de steun gekregen van de partijen ChristenUnie, SGP en D66 voor het plan om de vrije artsenkeuze voor consumenten te beperken. Dit bleek vandaag echter niet genoeg. Het plan kreeg in de eerste kamer verrassend genoeg 38 stegen en slechts 33 voor. Schippers reageerde teleurgesteld op de stemming en ging meteen met premier Mark Rutte in topberaad over wat nu te doen. Met het plan zou in 2016 namelijk 1 miljard euro bespaard worden op de zorg en de tegenstemming heeft nu een nieuw probleem veroorzaakt.

Een goedkopere zorgverzekering
Het wetsvoorstel draaide om een nieuwe zorgpolis waarbij zorgverzekeraars de mogelijkheid kregen om alleen een vergoeding te bieden voor behandelingen die door specifieke, gecontracteerde specialisten werden uitgevoerd. Deze zorgpolis zou voor kwalitatieve, goedkope zorg moeten zorgen. Dit zou het gevolg zijn, omdat artsen zich zouden kunnen specialiseren in een bepaalde behandeling en patienten via de zorgverzekeraar naar deze specialist verwezen zouden worden.

Tegenstanders bang voor machtsmisbruik
De tegenstanders van het wetsvoorstel waren bang dat de beperking van de vrije keuze voor een zorgverlener te veel macht bij de zorgverzekeraars zou leggen. Die zouden immers bepalen waar alle patienten naar toe zouden moeten voor zorg. Volgens minister Schippers waren er echte harde afspraken gemaakt met de zorgsector.

Een ander punt dat de tegenstanders noemden is dat de polis voor een tweedeling in de bevolking zou zorgen. Nederlanders met meer geld zouden kunnen kiezen voor een restitutiepolis, waarbij je zelf mag kiezen naar welke zorgverlener je gaat en dit krijg je altijd vergoed. Mensen met een lager budget hebben die optie echter niet. Volgens Schippers zou dit gecompenseerd worden met zorgtoeslag.

Huidige situatie: restitutie en naturapolis
Momenteel kan je als consument kiezen tussen een natura- en een restitutiepolis. Met een (duurdere) restitutiepolis heb je de vrije keuze voor een ziekenhuis of arts. Je krijgt dan alle mogelijke zorgkosten vergoed). De naturapolis kent al een beperking. Je komt dan alleen bij de zorgverleners die gecontracteerd zijn door de zorgverzekeraar in aanmerking voor een totale vergoeding. Bij andere artsen krijg je slechts deels een vergoeding. Deze artsenkeuze zou met de nieuwe polis nog verder ingekort worden

Altijd de goedkoopste studentenverzekering?