Zorgverzekering Inboedelverzekering All-in-1 pakket Actueel
print

Geschreven door Koen op 6 maart 2020

Wordt de collectieve zorgverzekering afgeschaft?

Wordt de collectieve zorgverzekering afgeschaft?

Als het aan Minister Bruins ligt van Medisch Zorg, onderdeel van het Ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), wordt er mogelijk een dikke streep getrokken door de collectieve zorgverzekeringen. Herevaluatie van het nut van de collectiviteiten is gewenst. Ons kabinet twijfelt namelijk aan de bijdrage van collectieve zorgverzekeringen wat betreft de inhoud en doelmatigheid van de zorg. Eerder zou het door zorgverzekeraars worden gebruikt om met de extra korting het aantrekkelijker te maken een verzekering af te sluiten, oftewel een verkapte marketingtruc.

Wist je dat? Vanaf 2020 zorgverzekeraars nog maar maximaal 5% collectiviteitskorting mogen geven op de zorgverzekering. In het verleden kon dit nog oplopen tot 10%.

Wat is een collectieve zorgverzekering?

Op het moment dat een zorgverzekeraar op grote schaal zorg inkoopt voor een specifieke doelgroep, een collectief, kan deze zorg met korting worden aangeboden aan deze groep. Dit wordt collectiviteitskorting genoemd, voorbeelden van collectieven zijn verenigingen (voor studenten, ouderen of juist patiënten met een ziekte of aandoening) en werknemers (werkzaam bij bepaalde organisaties en instellingen). De zorg wordt dan specifiek ingekocht op basis van de zorgbehoefte van het collectief. Door op grote schaal in te kopen wordt bespaard, en deze korting wordt vervolgens gegeven aan de verzekerden.

De collectieve zorgverzekering in de praktijk

Er zijn op dit moment meer dan 51.000 collectieve zorgverzekeringen en Minister Bruins wil dit aantal terugdringen. De verzekeringen worden door de Minister ondoorzichtig genoemd. Dit heeft er mee te maken dat in de praktijk de inhoud van deze collectieve verzekeringen vrijwel hetzelfde is als de ‘gewone’ verzekeringspolis. De inhoud van de zorg verandert dus niet, echter worden deze verzekeringen wel tegen een lagere premie met collectiviteitskorting aangeboden. De korting wordt betaald door een extra opslag op de originele premie, een soort schijnschenking.

Is er nog een reddingsboei voor de collectieve zorgverzekering?

Een eerste stap in de richting van het afschaffen van collectieve zorgverzekeringen door de overheid is het verlagen van de maximale korting naar 5% geweest. Desondanks maakt de branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs, de Adfiz, zich sterk voor het behoud van de collectieve zorgverzekering. Het heeft het Modeloverzicht Zorginhoudelijke Afspraken in het leven geroepen om te bewijzen dat onmiskenbaar zorginhoudelijke afspraken in alle collectiviteiten worden gemaakt. Het blijft de vraag of Minister Bruins hier voldoende door wordt overtuigd.

Bronnen: amweb.nl, adfiz

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pagina’s