Zorg blijft duurder worden

Ook het afgelopen jaar zijn de uitgaven aan zorg gestegen. De stijging is met 3,7 procent iets hoger dan de stijging van 3,2 procent in het jaar ervoor. De totale uitgaven aan de zorg waren in 92 miljard euro. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS).
De uitgaven aan ouderenzorg, zorg voor gehandicapten en langdurige zorg stegen het meest. De stijging van deze overheidsuitgaven kwam neer op ruim tien procent. In 2012 kregen ook meer mensen een indicatie voor een zware vorm van zorg. Na jaren van stijgingen bleven de uitgaven aan geestelijke gezondsheidszorg weer eens ongeveer gelijk.
Een kwart van alle uitgaven aan de gezondheidszorg werd gedaan aan ziekhuizen en medisch specialisten. Deze uitgaven stegen vorig jaar met 5,6 procent. Volgens het CBS komt deze hoge stijging deels voort uit feit dat sinds 2012 veel dure geneesmiddelen niet meer bij de apotheek maar bij het ziekenhuis verkregen moeten worden. Daarnaast zorgden de hoge tarieven in de tandzorg voor een kostenstijging van 5 procent in deze sector.
Een grote daling van 5,9 procent was te zien in de uitgaven aan kinderopvang. Deze daling is het gevolg van minder kinderen, minder uren opvang per kind en minder gebruik van opvang. Daardoor kende deze sector een algehele terugloop van het gebruik van kinderopvang en daarmee uitgaven aan deze vorm van zorg.
Vorig jaar besloegen de kosten voor gezondheidszorg een totaal van 15,4 procent van het bruto binnenlands product. Dit was een stijging van 0,6 procent ten op zichte van 2011. Het totaal uitgegeven bedrag per hoofd van de bevolking was 5535 euro.

Altijd de goedkoopste studentenverzekering?