Zorgverzekering 20 procent duurder

Er gaat de komende jaren veel veranderen in de zorg. Dit heeft ook gevolgen voor de kosten van de zorg. Werkgevers en vakbewegingen hebben berekend dat in 2015 de premie voor de zorgverzekering met 20 procent omhoog gaat. De gemiddelde Nederlander betaalt dan 200 euro meer voor de verzekering per jaar.
 
Ook eigen risico omhoog
De premie voor de zorgverzekering is niet het enige dat omhoog gaat. Ook het eigen risico wordt hoger, deze gaat van 360 euro per jaar naar 400 euro per jaar. Door hervormingen moeten werkgevers daarnaast zo`n 1,6 miljard euro meer gaan besteden aan de zorgkosten van hun werknemers. Deze cijfers staan nog niet vast. De organisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zegt met mindere ernstige cijfers te komen, al wordt er nog wel een stijging van de premie verwacht van 100 euro per jaar.
 
Gevolgen voor de koopkracht
Het kabinet is op verzoek van de vakbewegingen en werkgevers een onderzoek gestart naar de kwestie. Hierbij wordt er gekeken naar de problemen die er gaan onstaan en wat de mogelijke oplossingen hiervoor zijn, Hierbij wordt er vooral gekeken naar de koopkracht, deze mag niet te veel omlaag gaan. Om dit te compenseren is het wellicht mogelijk om belasintingen te verlagen, maar dit gaat de overheid dan veel geld kosten.
 
Veranderingen langdurige zorg
De belangrijkste oorzaak van de komende problemen is de hervorming van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Awbz). De Awbz regelt de langdurige zorg. In de toekomst zal deze zorg uit de Awbz alleen nog beschikbaar zijn voor mensen die in een zorginstelling verblijven. Mensen die thuis langdurig zorg nodig hebben moeten bij de gemeenten om hulp vragen. Daarnaast wordt een deel van de Awbz onderdeel van de verplichte ziektekostenverzekering. Verzekeraars krijgen dan dus de verantwoording en lasten.
 
Minder uitgeven aan zorg
De groeiende zorgkosten zijn een grote last voor het kabinet. Er zijn dan ook plannen om ruim 5 miljard hierop te bezuinigen. Het probleem met de veranderingen in de Awbz is dat deze nu betaald worden uit belastingopbrengsten en eigen bijdragen, maar dat deze lasten verschuiven naar werkgevers en verzekerden. De hogere kosten voor werkgevers per arbeidskracht zullen voor problemen zorgen. Werkgevers zullen strenger kijken naar het aannemen van nieuwe krachten.
 
Wordt zorg te duur?
Onder werkgevers en vakbonden is er de vrees dat zorg voor veel mensen te duur gaat worden. Omdat de zorgverzekering verplicht is kan dit voor hoge schulden zorgen. Er is daarom aan het kabinet gevraagd om goed te kijken naar de gevolgen van het huidige beleid. Zo zal in 2015 dan de individuele zorg nog betaalbaar blijven. Het idee van de werkgevers is om de financiering van de Awbz hetzelfde te houden en deze aan te vullen met een rijksbijdrage die afkomstig is vanuit de belasting. Dit zal echter slecht zijn voor de begroting van het kabinet.

Altijd de goedkoopste studentenverzekering?