Dé studentenverzekering specialist

Zorgverzekering 18 jaar

Tot het moment dat je 18 jaar wordt ben je automatisch meeverzekerd bij de zorgverzekering van je ouders. Vanaf dat moment ben je wettelijk verplicht om een eigen zorgverzekering af te sluiten. Je moet het afsluiten van je eigen zorgverzekering uiterlijk een maand na je 18e verjaardag geregeld hebben. Heb je dit dan nog niet gedaan, dan riskeer je een boete.

Wat is een zorgverzekering?

Omdat je tot je 18e automatisch meeverzekerd bent geweest met je ouders, is het heel goed mogelijk dat je niet volledig bekend bent met het Nederlandse zorgsysteem. In Nederland is iedereen verplicht een zorgverzekering te hebben. Een zorgverzekering dekt in de meeste gevallen geheel of gedeeltelijk de kosten voor een medische behandeling of medicatie. Er zijn twee soorten zorgverzekeringen, de basisverzekering en de aanvullende verzekering.

Basisverzekering

Iedereen is in Nederland verplicht om een basisverzekering te hebben. De meest voorkomende zorgkosten worden hiermee gedekt, zoals de huisarts, behandelingen in het ziekenhuis en medicatie. Bij elke zorgverzekeraar is dit basispakket gelijk, omdat door de Rijksoverheid is vastgesteld wat moet worden vergoed uit het basispakket. Er bestaan verschillende soorten polissen. Ondanks dat de basispakketten dezelfde vergoedingen bieden, is de zorgkeuze en declaratie verschillend.

Sommige polissen werken op basis van restitutie, wat betekent dat je zelf je zorgaanbieder kunt kiezen en de kosten na behandeling kunt declareren bij de zorgverzekeraar. Bij naturapolissen wordt de zorg rechtsreeks betaald door de zorgverzekeraar, maar kun je maar uit een beperkt aantal zorgaanbieders kiezen.

Hoewel de gedekte zorg bij alle basisverzekeringen gelijk is, is de premie die je betaalt niet overal gelijk. Dit is naast het soort polis onder andere afhankelijk van de hoogte van je eigen risico. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager de premie die je per maand betaalt. Ook de zorgkeuze mogelijkheden zijn bepalend voor de hoogte van je premie. Hoe meer keuze je hebt, hoe hoger je premie.

Aanvullende verzekering

Naast je basisverzekering kun je er zelf nog voor kiezen om een aanvullende verzekering af te sluiten voor bijvoorbeeld de tandarts, een bril- of lenzendekking, alternatieve geneeswijzen of anticonceptie. Het accepteren van zo’n aanvullende verzekering is niet verplicht voor zorgverzekeraars, en zij kunnen hier bepaalde voorwaarden aan verbinden. Bij deze aanvullende verzekeringen mag de verzekeraar zelf de dekking bepalen. Hier mag de verzekeraar ook voorwaarden aan verbinden, en bijvoorbeeld vaststellen of een eigen bijdrage nodig is. Deze voorwaarden staan beschreven in de polisvoorwaarden. Dit kan erg verschillen per zorgverzekeraar, dus lees je goed in voordat je een aanvullende verzekering afsluit. Deze voorwaarden veranderen per jaar.

Betalen

Vanaf je 18e ben je verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten. Je kunt ervoor kiezen om bij je ouders verzekerd te blijven, als je ouders het hier ook mee eens zijn. Je ouders betalen dan jouw maandelijkse premie. Kies je ervoor om je eigen zorgverzekering af te sluiten, dan betaal je die vanaf de maand na je 18e verjaardag zelf. Een van de redenen om hiervoor te kiezen is dat de basiszorgverzekering van je ouders niet automatisch de meest gunstige is voor jou als jongere. Je zou dan kunnen kiezen voor een zorgverzekering die meer gericht is op jouw leeftijdsgroep, zoals een studenten zorgverzekering. Deze is vaak goedkoper.

Zorgtoeslag

Vanaf je 18e heb je recht op zorgtoeslag. Dit krijg je niet automatisch, maar deze moet zelf aangevraagd worden bij de Belastingdienst. Het formulier voor het aanvragen van deze toeslag is te vinden op www.belastingdienst.nl. Om aanspraak te kunnen maken op zorgtoeslag mag je inkomen niet te hoog zijn, moet je een Nederlandse nationaliteit of verblijfsvergunning hebben en moet je een Nederlandse zorgverzekering hebben. Wij hebben een handige tool gemaakt, zodat je snel kunt zien op hoeveel zorgtoeslag jij recht hebt:

Eigen Risico

Vanaf je 18e heb je een verplicht eigen risico. Het verplichte eigen risico bedraagt €385,-. Dat betekent dat je de eerste €385,- die je aan zorgkosten maakt zelf moet betalen. Alle zorgkosten die je hierna maakt worden vergoed door de zorgverzekeraar. Elk jaar start de teller voor het eigen risico opnieuw.

Niet alle zorg valt onder het eigen risico. Een bezoek aan de huisarts hoef je bijvoorbeeld nooit uit eigen zak te betalen. Als je gebruikt maakt van zorg die onder het eigen risico valt zal de zorgverzekeraar je hierover informeren. Het is ook mogelijk van tevoren te informeren bij je zorgverzekeraar of een bepaalde behandeling onder het eigen risico valt. Dit eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering.

Studentenzorgverzekering

Omdat je als student waarschijnlijk veel minder te besteden hebt dan een werkende volwassene, is het van belang dat je een financieel gunstige zorgverzekering kiest. Verzekeraars bieden vaak zorgverzekeringen aan speciaal voor studenten. In dit soort verzekeringen zijn vaak opties weggelaten waar je als student toch weinig gebruik van maakt, of is het alleen mogelijk je zorgzaken online te regelen. Ook is het mogelijk je eigen risico te verhogen met maximaal 500 euro. Zo kan je geld besparen op je maandelijkse premie. Veel studenten kiezen hiervoor, omdat je als jongere over het algemeen gezond bent en veel minder zorg nodig hebt. Studenten zorgverzekeringen zijn over het algemeen vaker gericht op zorg die jongeren vaker nodig hebben, zoals anticonceptie.

Vind je deze informatie nuttig?