Dé studentenverzekering specialist

Basispakket zorgverzekering

Iedereen die ouder dan 18 jaar is en woont of werkt in Nederland is verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten. Deze basisverzekering dekt de standaard zorg, zoals huisartsconsulten en ziekenhuisbehandelingen. Deze dekking is bij alle verzekeraars gelijk, hoewel de polisvoorwaarden en premiehoogte wel kunnen verschillen.

Vergoedingen basispakket

Het basispakket dekt standaardzorg zoals onder meer huisartsconsulten, kosten verbonden aan ziekenhuisbehandeling, voorgeschreven medicatie, psychologische zorg, kraamzorg of tandheelkundige zorg bij de kaakchirurg. Het basispakket is jaarlijks aan verandering onderhevig. De belangrijkste veranderingen in 2021 zijn de verhoging van de zorgpremies, uitbreiding van het basispakket en stijging van de zorgtoeslag.

Lees meer over vergoedingen basispakket

Eigen risico

Het eigen risico bestaat uit een deel van de zorgkosten die voor eigen rekening komen. In 2021 is het eigen risico opnieuw vastgesteld op €385,-. Onderscheid kan worden gemaakt tussen het verplicht eigen risico en het vrijwillig eigen risico. Het verplicht eigen risico is €385,-, deze kan je vrijwillig verhogen met maximaal €500,-, dus tot €885,-. Je krijgt dan korting op de maandelijks te betalen premie. Keerzijde van de medaille is dat indien je zorgkosten maakt een groter deel zelf dient te betalen.
Niet alle zorgkosten vallen onder het eigen risico. Bezoeken aan de huisarts, kraam- en verloskundige zorg en zorg binnen je aanvullende verzekeringen worden ten alle tijde volledig vergoed.

Lees meer over het eigen risico

Vrije Zorgkeuze

Hoewel het basispakket van de zorgverzekering bij alle zorgverzekeraars gelijk is, kan je bij een groot deel van de zorgverzekeraars verschillende basispolissen afsluiten. Het verschil tussen deze polissen is niet de inhoud, maar de mate van vrije zorgkeuze. De vrije zorgkeuze bepaalt in hoeverre je in vrijheid kan kiezen voor de zorgverlener naar wens. Kies je voor een ruime vrije zorgkeuze, dan betaal je in de regel meer premie. Kies je voor minder keuze en gecontracteerde zorgverleners, dan kan je verzekeraar de basispolis tegen een lagere premie aanbieden.

Er zijn drie verschillende soorten polissen, de natura-, restitutie- en gecombineerde polis. De restitutiepolis geeft je vrijheid in het kiezen van een zorgverlener. Met een naturapolis dien je te kiezen voor een gecontracteerde zorgverlener. De gecombineerde polis lijkt op een restitutiepolis, maar dan met een paar beperkingen.

Lees meer over de vrije zorgkeuze

Geneesmiddelenvergoedingssysteem

Het geneesmiddelenvergoedingssysteem is een register waarin de medicijnen staan beschreven die je vergoed kan krijgen van je zorgverzekeraar. De geneesmiddelen zijn geordend naar de werkzame stof die ze bevatten. Je zorgverzekeraar is verplicht minimaal één medicijn met de betreffende werkzame stof in het basispakket te vergoeden. Alleen medicijnen met een zogenaamd RVG-nummer (Registratie voor Geneesmiddelen) kunnen voor vergoeding in aanmerking komen.

Zorgverzekeraars werken aan de hand van een preferentiebeleid. Door middel van prijsafspraken kan een verzekeraar een bepaald medicijn als goedkoopste variant aanbieden. Deze variant wordt dan in de meeste gevallen opgenomen in het basispakket. Je betaalt eigen risico over de vergoeding van geneesmiddelen. Wil je een duurder merk medicijn? Dan kan het zijn dat je een eigen bijdrage dient te betalen.

Meer informatie over het geneesmiddelenvergoedingssysteem

Zorgverzekeringswet

Heb je een belastbaar inkomen in Nederland? Dan ben je op basis van de Nederlandse Zorgverzekeringswet (Zvw) verplicht een bijdrage te betalen aan de landelijke gezondheidszorg. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt automatisch op je loon of uitkering ingehouden. Indien je op een andere manier aan je inkomen komt, dien je de bijdrage zelf via een aanslagbiljet te betalen. De hoogte wordt bepaald naar draagkracht tot een bepaald maximum. Hoe meer je verdient, hoe meer bijdrage Zvw je dus betaalt.

Lees meer over de bijdrage Zorgverzekeringswet

Vind je deze informatie nuttig?