Dé studentenverzekering specialist

Inkomensafhankelijke bijdrage

Naast de premie die je maandelijks betaalt voor je zorgverzekering, betaal je op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) een bijdrage aan de Belastingdienst. Deze bijdrage wordt de inkomensafhankelijke bijdrage genoemd. De bijdrage wordt gebruikt om een deel van de zorgverzekeringslasten te financieren. Geldt de inkomensafhankelijke bijdrage ook voor jou? Hoe hoog is deze bijdrage? En wat is er allemaal veranderd in 2021? Deze vragen worden in dit artikel beantwoord.

Moet ik ook de inkomensafhankelijke bijdrage betalen?

De naam zegt het al, de bijdrage die je dient te betalen is afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Onder inkomen wordt naast inkomen uit arbeid ook inkomen uit bijvoorbeeld pensioen of uitkering gerekend. Dus hoe meer je verdient, hoe meer je bijdraagt aan de Zorgverzekeringswet.
Indien je als student geen bijbaantje hebt of anderszins werkzaam bent naast je studie, betaal je geen inkomensafhankelijke bijdrage. Ontvang je studiefinanciering? Daarover betaal je eveneens geen inkomensafhankelijk bijdrage.

Hoe hoog is de inkomensafhankelijke bijdrage?

Indien je de inkomensafhankelijke bijdrage dient te betalen, betaal je deze in de meeste gevallen via je werkgever (werkgeversheffing). De inkomensafhankelijke bijdrage is een vast percentage, in 2021 is de werkgeversbijdrage 7,00%.
Indien je de inkomensafhankelijke bijdrage zelf dient te betalen, houdt je werkgever of uitkeringsinstantie de bijdrage in op je nettoloon. Dit geldt alleen voor mensen die niet een verplichte werknemersverzekering hebben, bijvoorbeeld mensen die een bepaalde uitkering ontvangen of pseudo-werknemers.
Ben je een freelancer of ondernemer, dan is de situatie nog weer anders. In dat geval dien je de inkomensafhankelijke bijdrage zelf via een aanslagbiljet te betalen. Voor deze groep geldt eveneens een percentage van 5,75% (2021).

Wat is er veranderd in 2021?

Tijdens Prinsjesdag 2020 zijn een aantal veranderingen gepresenteerd voor wat betreft de inkomensafhankelijke bijdrage. Werkgevers dienen in 2021 een zogenaamde werkgeversbijdrage Zvw te betalen van 7,00%.

De werkgeversbijdrage was in 2020 nog 6,70%.

Vind je deze informatie nuttig?