Dé studentenverzekering specialist

Tandartsverzekering

Naast de verplichte basisverzekering heb je de mogelijkheid zaken die buiten het basispakket vallen aanvullend te verzekeren, waaronder tandartskosten. De tandartsverzekering is een aanvullend pakket dat vaak los staat van de andere vergoedingen zoals fysiotherapie en anticonceptie. Je kan dus apart van deze vergoedingen besluiten een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten. Wat wordt er precies vergoed? En wanneer is het verstandig een tandartsverzekering af te sluiten? Daar wordt dit artikel aan gewijd. Ook hebben we een vergelijking gemaakt van tandartsverzekering met goede dekking tegen een lage premie

Wat is een aanvullende tandartsverzekering

Wat krijg je precies vergoed met een aanvullende tandartsverzekering? De tandartsverzekeringen vergoeden in de regel een bepaald percentage van de kosten. Dit kan bijvoorbeeld 75% of 100% van de gemaakte kosten zijn. Daarnaast hanteren de meeste verzekeraars een maximale jaarlijkse vergoeding. De verzekeraar vergoed dan bijvoorbeeld tot maximaal €500,- per jaar. Je aanvullende verzekering kan dan bijvoorbeeld 75% van de gemaakte tandartskosten tot een maximum van €500,- per jaar vergoeden.

Basispakket

Ben je 18 jaar of ouder? Dan vallen de tandartskosten niet meer binnen je basispakket. Slechts een paar bijzondere behandelingen en chirurgische tandheelkundige ingrepen komen dan nog voor vergoeding in aanmerking. Wil je de overige tandartskosten tot op bepaalde hoogte ook vergoed krijgen, dan dien je een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten.

Tips voor het afsluiten van een tandartsverzekering

  • Bepaalde verzekeraars kunnen acceptatievoorwaarden hanteren. Dat betekent dat zij bijvoorbeeld een tandartsverklaring kunnen vragen wat inzicht geeft in de staat van je gebit. Heb je veel achterstallig onderhoud? Dan bestaat de kans dat je niet wordt toegelaten als nieuwe klant.
  • Kies je ervoor geen tandartsverzekering af te sluiten, zorg dan voor een kleine buffer waarvan je onvoorziene tandartskosten kan betalen.
  • Twijfel je over het afsluiten van een tandartsverzekering? Vraag advies aan je eigen tandarts, je tandarts weet immers als geen ander hoe je gebit er aan toe is.

Welke behandelingen worden precies gedekt?

Afhankelijk van het soort behandeling en de dekkingsgraad van je aanvullende tandartsverzekering, krijg je de volledige behandeling of slechts een percentage van de behandeling vergoed. Dit kan dus verschillen per verzekeraar. Over het algemeen geldt:

  • 100% vergoeding van preventieve controle, een second opinion bij een andere tandarts, aanbrengen van vullingen, extractie (trekken) van een kies of tand en de kosten van mondhygiëne.
  • 75% vergoeding voor weinig voorkomende tand voor minder voorkomende overige tandheelkundige kosten, denk hierbij aan het plaatsen van een brug, kroon of inlays.

Maakt het dan uit of je een duurdere of goedkope tandartsverzekering neemt? Het verschil zit hem doorgaans in de maximumvergoeding. Duurdere aanvullende tandartsverzekeringen vergoeden in de regel tot een hoger maximum bedrag.

Tandartsverzekering afsluiten?

Of je überhaupt een aanvullende tandartsverzekering afsluit, is afhankelijk van onder meer de staat van je gebit, de tandartskosten die je verwacht te maken het komende jaar en de mogelijkheid om onverwachte hoge tandartsrekeningen zelf met een buffer op te vangen. Deze factoren in ogenschouw genomen kan je voor jezelf bepalen of een aanvullende tandartsverzekering interessant is.

Indien je ervoor kiest een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten, kan je kiezen uit meer kale of meer uitgebreide tandartsverzekeringen. Vergelijk de verzekeringen van verschillende verzekeraars goed met elkaar, deze kunnen in premie en dekking soms behoorlijk verschillen. Hoe uitgebreider de verzekering, hoe hoger de vergoeding. De keerzijde van de medaille is dat je in dat geval ook meer premie betaalt.

Rekenvoorbeeld

Met het volgende rekenvoorbeeld proberen wij inzichtelijk te maken op welk moment het interessant kan zijn een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten. In de kern komt het neer op het vergelijken van de te verwachten kosten ten opzichte van de te betalen premie.

Situatie 1
Stel: je overweegt een aanvullende tandartsverzekering voor €10,- per maand af te sluiten. Dat is in totaal €120,- premie op jaarbasis. Deze tandartsverzekering vergoedt voor 100% tandartskosten tot een maximum van €350,- per jaar. Er gelden vaste tandartstarieven die van overheidswege zijn vastgesteld. In 2020 kost een controleafspraak €22,16 en het vullen van een gaatje (eenvlaksvulling) €24,49. Indien je bij het vullen van een gaatje verdoving wenst kost dit €7,58.

We gaan er vanuit dat je gebit in goede staat verkeert en je twee keer per jaar voor controle naar de tandarts gaat. Dan ben je in totaal €44,32,- kwijt. Daarbij komen de kosten van een incidenteel gaatje dat wordt gevuld met verdoving, wat in totaal €32,07 per keer kost. Dit weegt niet op tegen de €120,- premie die je jaarlijks betaalt voor je aanvullende tandartsverzekering. In dat geval kan je beter zelf een klein spaarpotje apart houden en de kosten uit eigen zak betalen.

Situatie 2
We borduren voort op het voorbeeld in situatie 1. Bedenk dat er bij voorbeeld 1 nog de kosten van een kaakoverzichtsfoto bij (€69,97) bij komen. Ook gaan we er vanuit dat je een zwakker gebit hebt met een grotere kans op gaatjes. Daarnaast verwacht je een zwakke kies binnen afzienbare tijd getrokken moet worden (€43,73).

Alleen al op basis van de röntgenfoto en de kies die zeer waarschijnlijk moet worden getrokken wordt de premie van €120,- al ruim overtroffen. De totale kosten komen dan inclusief consultkosten neer op €190,09. Neem daarbij het risico van een extra gaatje als gevolg van een zwak gebit. In dat geval is het verstandig een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten.

Wat zijn de tandartstarieven?

De tandartstarieven voor alle behandelingen zijn landelijk overal gelijk en worden door de overheid bepaald. De tarieven worden jaarlijks gepubliceerd in de prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg. Het experiment in 2012, wat tandartsen toestond zelf hun tarieven vast te stellen, is daarmee verleden tijd.

Vind je deze informatie nuttig?