Tandartsverzekering

Naast de verplichte basisverzekering heb je de mogelijkheid zaken die buiten het basispakket vallen aanvullend te verzekeren, waaronder tandartskosten. De tandartsverzekering is een aanvullend pakket dat vaak los staat van de andere vergoedingen zoals fysiotherapie en anticonceptie. Je kan dus apart van deze vergoedingen besluiten een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten. Wat wordt er precies vergoed? En wanneer is het verstandig een tandartsverzekering af te sluiten? Daar wordt dit artikel aan gewijd. Ook hebben we een vergelijking gemaakt van tandartsverzekering met goede dekking tegen een lage premie

Vergoeding vanuit de basiszorgverzekering

Bij de vergoeding van mondzorg en tandartskosten uit het basispakket van je zorgverzekering wordt onderscheid gemaakt tussen jongeren tot 18 jaar en jongeren vanaf 18 jaar. Deze kosten vallen niet onder het eigen risico. Bovendien is het belangrijk te letten op het soort polis wat je hebt afgesloten: bij budget- en naturapolissen werken zorgverzekeraars met gecontracteerde zorgverleners. Alleen bij deze zorgverleners krijg je over het algemeen de kosten volledig vergoed.

Vergoeding mondzorg- en tandartskosten tot 18 jaar

Tot 18 jaar biedt de basiszorgverzekering een uitgebreide vergoeding voor tandartskosten, veel voorkomende behandelingen zoals de periodieke controle, het verwijderen van tandsteen, vullen van gaatjes en tandheelkundige chirurgie komen voor vergoeding in aanmerking. In de polis van je zorgverzekering vind je een compleet overzicht van de precieze vergoeding. Niet voor vergoeding in aanmerking komen:

 • Orthodontie
 • Het uitwendig bleken van je tanden
 • Kronen en bruggen
 • Gedeeltelijke prothesen

Vergoeding mondzorg- en tandartskosten vanaf 18 jaar

Op het moment dat je 18 of ouder bent komen alleen de volgende mondzorg- en tandartskosten voor vergoeding in aanmerking:

 • Chirurgische tandheelkundige ingrepen (bijvoorbeeld bij de kaakchirurg)
 • Uitneembaar kunstgebit
 • Röntgenonderzoek
 • Bijzondere tandheelkundige zorg indien er sprake is van een ernstige groei- of ontwikkelingsstoornis dan wel afwijking in je mond. Ook implantaten en orthodontie kunnen onder bijzondere tandheelkundige zorg worden geschaard

Voor een vergoeding van tandarts- en andere mondzorg kosten ben je in de meeste gevallen dus aangewezen op een tandartsverzekering in aanvulling op je zorgverzekering.

Vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering

Indien je op zoek bent naar een vergoeding voor de kosten die je maakt bij de tandarts, bestaat de mogelijkheid een aanvullende zorgverzekering af te sluiten in de vorm van een tandartsverzekering. Wanneer is een aanvullende tandartsverzekering interessant en welke kosten worden er precies mee gedekt?

Dekking aanvullende tandartsverzekering

De dekking van een aanvullende tandartsverzekering is per zorgverzekeraar en de aangeboden tandartsverzekering verschillend. Het is bij veel zorgverzekeraars mogelijk een een aantal varianten tandartsverzekeringen af te sluiten. Daarnaast is het bij sommige verzekeraars mogelijk een vergoeding voor tandartskosten te krijgen vanuit een aanvullend pakket waar ook andere vergoedingen in voorkomen, bijvoorbeeld aanvullende medische kosten in het buitenland, fysiotherapie of alternatieve geneeswijzen. De dekking wordt als volgt bij verzekeraars bepaald:

 • Dekkingsgraad: het aanvullende pakket of tandartsverzekering bepaalt de dekkingsgraad. Deze ligt normaal gesproken tussen de 75% en 100%. De dekkingsgraad bepaalt dus het percentage dat je vergoed krijgt van elke behandeling bij de tandarts.
 • Maximale jaarlijkse vergoeding: de aanvullende tandartsverzekering biedt vergoeding tot maximaal een bepaald bedrag per jaar. Afhankelijk van de gewenste dekking, kan dit bedrag bij verschillende verzekeraars tussen de €150 en €1.500,- liggen.
 • Wachttijd: voor bepaalde vergoedingen kan een wachttijd gelden. Bepaalde verzekeraars hanteren bijvoorbeeld de regel dat je minimaal 1 jaar verzekerd dient te zijn alvorens je kan profiteren van de hoge vergoeding voor orthodontie, kronen, bruggen of implantaten.
 • Acceptatievoorwaarden: bepaalde verzekeraars bieden aanvullende tandartsverzekeringen met zeer hoge vergoedingsbedragen. Om misbruik te voorkomen, kan het zijn dat zij vooraf een tandartsverklaring van je tandarts vragen om de staat van je gebit in kaart te brengen (of je een vragenlijst laten invullen). Bij de verzekeraar zal aan de hand van deze vragenlijst of tandartsverklaring worden bepaald of je wordt toegelaten tot de aanvullende tandartsverzekering.
 • Ongeval: veel verzekeraars hanteren een aparte dekking voor tandartskosten die nodig zijn voor het herstel van je gebit na een ongeval. De kosten van een dergelijke ingreep kunnen erg hoog liggen en komen niet altijd vanuit je basisverzekering voor vergoeding in aanmerking (over het algemeen alleen als de kaakchirurg er aan te pas komt).

Tips voor het afsluiten van een tandartsverzekering

 • Bepaalde verzekeraars kunnen acceptatievoorwaarden hanteren. Dat betekent dat zij bijvoorbeeld een tandartsverklaring kunnen vragen wat inzicht geeft in de staat van je gebit. Heb je veel achterstallig onderhoud? Dan bestaat de kans dat je niet wordt toegelaten als nieuwe klant.
 • Kies je ervoor geen tandartsverzekering af te sluiten, zorg dan voor een kleine buffer waarvan je onvoorziene tandartskosten kan betalen.
 • Twijfel je over het afsluiten van een tandartsverzekering? Vraag advies aan je eigen tandarts, je tandarts weet immers als geen ander hoe je gebit er aan toe is.

Welke behandelingen worden precies gedekt?

Afhankelijk van het soort behandeling en de dekkingsgraad van je aanvullende tandartsverzekering, krijg je de volledige behandeling of slechts een percentage van de behandeling vergoed. Dit kan dus verschillen per verzekeraar. Over het algemeen geldt:

 • 100% vergoeding van preventieve controle, een second opinion bij een andere tandarts, aanbrengen van vullingen, extractie (trekken) van een kies of tand en de kosten van mondhygiëne.
 • 75% vergoeding voor weinig voorkomende tand voor minder voorkomende overige tandheelkundige kosten, denk hierbij aan het plaatsen van een brug, kroon of inlays.

Maakt het dan uit of je een duurdere of goedkope tandartsverzekering neemt? Het verschil zit hem doorgaans in de maximumvergoeding. Duurdere aanvullende tandartsverzekeringen vergoeden in de regel tot een hoger maximum bedrag.

Tandartsverzekering afsluiten?

Of je überhaupt een aanvullende tandartsverzekering afsluit, is afhankelijk van onder meer de staat van je gebit, de tandartskosten die je verwacht te maken het komende jaar en de mogelijkheid om onverwachte hoge tandartsrekeningen zelf met een buffer op te vangen. Deze factoren in ogenschouw genomen kan je voor jezelf bepalen of een aanvullende tandartsverzekering interessant is.

Indien je ervoor kiest een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten, kan je kiezen uit meer kale of meer uitgebreide tandartsverzekeringen. Vergelijk de verzekeringen van verschillende verzekeraars goed met elkaar, deze kunnen in premie en dekking soms behoorlijk verschillen. Hoe uitgebreider de verzekering, hoe hoger de vergoeding. De keerzijde van de medaille is dat je in dat geval ook meer premie betaalt.

Tandartstarieven

De (maximale) tandartstarieven worden op landelijk niveau vastgesteld door het NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). De tandartsbehandelingen worden opgesplitst in behandelcodes, deze krijgen een letter in combinatie met een nummer, bijvoorbeeld A15, E13 of C11. Om te bekijken of een tandartsverzekering voor jou uitkomst biedt, kan je de gemiddelde tandartskosten die je in de verleden jaren hebt gemaakt plus de verwachte kosten in kaart brengen.

Wel of niet een tandartsverzekering?

Voor je aanvullende tandartsverzekering betaal je maandelijks een bedrag aan premie. Stel: je betaalt €10,- premie per maand en ontvangt een vergoeding van 100% tot maximaal €250,- per jaar. Je premiekosten zijn dan 12 x €10,- = €120.

Indien je verwacht meer dan €120,- tandartskosten te maken op jaarbasis, is een aanvullende tandartsverzekering voordelig. Een periodieke controle, die je gemiddeld 2 keer per jaar doet kost al €20,08 (C11). Daarnaast zal je af en toe een gebitsreiniging doen €11,85 (M03). Indien je een gaatje hebt €42,28 (V91), je verdoving nodig hebt €13,21 (A10) en een foto dient te maken €14,80 (X10), zit je al snel aan dit bedrag.

Rekenvoorbeeld

Met het volgende rekenvoorbeeld proberen wij inzichtelijk te maken op welk moment het interessant kan zijn een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten. In de kern komt het neer op het vergelijken van de te verwachten kosten ten opzichte van de te betalen premie.

Situatie 1

Stel: je overweegt een aanvullende tandartsverzekering voor €10,- per maand af te sluiten. Dat is in totaal €120,- premie op jaarbasis. Deze tandartsverzekering vergoedt voor 100% tandartskosten tot een maximum van €350,- per jaar. Er gelden vaste tandartstarieven die van overheidswege zijn vastgesteld. In 2020 kost een controleafspraak €22,16 en het vullen van een gaatje (eenvlaksvulling) €24,49. Indien je bij het vullen van een gaatje verdoving wenst kost dit €7,58.

We gaan er vanuit dat je gebit in goede staat verkeert en je twee keer per jaar voor controle naar de tandarts gaat. Dan ben je in totaal €44,32,- kwijt. Daarbij komen de kosten van een incidenteel gaatje dat wordt gevuld met verdoving, wat in totaal €32,07 per keer kost. Dit weegt niet op tegen de €120,- premie die je jaarlijks betaalt voor je aanvullende tandartsverzekering. In dat geval kan je beter zelf een klein spaarpotje apart houden en de kosten uit eigen zak betalen.

Situatie 2

We borduren voort op het voorbeeld in situatie 1. Bedenk dat er bij voorbeeld 1 nog de kosten van een kaakoverzichtsfoto bij (€69,97) bij komen. Ook gaan we er vanuit dat je een zwakker gebit hebt met een grotere kans op gaatjes. Daarnaast verwacht je een zwakke kies binnen afzienbare tijd getrokken moet worden (€43,73).

Alleen al op basis van de röntgenfoto en de kies die zeer waarschijnlijk moet worden getrokken wordt de premie van €120,- al ruim overtroffen. De totale kosten komen dan inclusief consultkosten neer op €190,09. Neem daarbij het risico van een extra gaatje als gevolg van een zwak gebit. In dat geval is het verstandig een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten.

Betrouwbare informatie

Wij zijn een onafhankelijke website gespecialiseerd in verzekeringen en toegespitst op studenten en jongeren. Ons doel is het inzichtelijk en transparant maken van informatie over verzekeringen en hiervoor werken we met een vast team van specialisten.

Bronnen

Voor de totstandkoming van deze pagina zijn o.a. onderstaande bronnen gebruikt:

 • www.rijksoverheid.nl
 • www.zorginstituutnederland.nl

Keurmerk

Gecertificeerd door:

Logo Erkend Vergelijker

linda van Reenen

Informatie gecontroleerd door onze expert

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Linda van Reenen. Zij is meer dan 5 jaar werkzaam voor Studentenverzekering.nl en specialist op het gebied van studenten verzekeringen. Mocht er iets niet kloppen? Laat het ons direct weten! Dan passen we dat direct aan.

Medisch advies

Onze website heeft als doel om studenten en jongeren zo goed mogelijk te informeren over verzekeringen in begrijpbare taal. Wij zijn geen zorgverlener en mogen dan ook geen medisch advies geven. Heb je een medische vraag? Leg deze dan voor aan een arts of een medisch professional. Geeft een arts andere informatie dan hetgeen je op onze website leest, luister dan altijd naar je arts.