Dé studentenverzekering specialist

Veranderingen in de zorg voor 2023

Op de derde dinsdag van September is het Prinsjesdag. Een jaarlijkse Nederlandse traditie waarbij de koning de troonrede voorleest. In de troonrede staat onder andere wat er het aankomende jaar gaat veranderen op financieel-economisch gebied. Zo wordt er ook bekendgemaakt wat er voor veranderingen er in de zorg zullen plaatsvinden. Wat gaat er in 2023 voor studenten veranderen wat betreft de zorg en hun zorgverzekering? Op deze pagina vind je hier meer informatie over.

Studenten zorgverzekering afsluiten voor 2023

Zorgpremie

De overheid heeft bekendgemaakt dat de zorgpremie voor 2023 flink zal gaan stijgen. De premie van de basisverzekering zal met ongeveer €11,- per maand omhoog gaan. Het totale bedrag van de zorgverzekering per maand zal daarmee uitkomen op ongeveer €137,-. De reden hiervoor is dat de zorgkosten in Nederland duurder worden, de prijzen en lonen in de zorg gaan namelijk omhoog. Ook inflatie en de hogere vraag naar zorg spelen een rol in de stijging van de premie. Hoewel dit de verwachte premiebedragen zijn, zullen de zorgverzekeraars de definitieve premie uiterlijk in november (2022) vastleggen.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag zal net als de zorgpremie omhoog gaan. Door het instellen van zorgtoeslag komt de Nederlands overheid relatief lagere inkomensgroepen, zoals studenten, tegemoet in de kosten van de zorgpremie. Of je recht hebt op zorgtoeslag en de hoogte daarvan is afhankelijk van je inkomen. Het maandelijkse bedrag dat je als toeslag ontvangt is bedoeld om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Dit is ook voor 2023 iets wat de overheid nastreeft. De zorgtoeslag zal daarom stijgen naar €154,- per maand. Dit bedrag is iets extra verhoogd met als doel om de algemene koopkracht iets te verbeteren.

Het eigen risico

In 2023 blijft het eigen risico gelijk. Het aankomend jaar zal het eigen risico dus €385,- zijn. Het eigen risico is verplicht en is het bedrag dat je zelf betaalt op het moment dat je gebruik maakt van de zorg uit de basisverzekering. Je kunt er wel voor kiezen om het eigen risico te verhogen, om op die manier de kosten van de premie te verlagen.

De collectieve korting vervalt

Vanaf 2023 verdwijnt de groepskorting op de verplichte zorgverzekeringen. Eerder konden groepen, zoals bijvoorbeeld studenten, een korting van 5% krijgen op hun basis zorgverzekering. In 2023 mogen verzekeraars deze collectiviteitskorting niet meer geven. De collectiviteiten mogen wel blijven bestaan, daarnaast mogen er nog wel kortingen worden gegeven op aanvullende zorgverzekeringen.

Wijzigingen in de basisverzekering 2023

De inhoud van de basisverzekering zal voor een groot deel hetzelfde blijven. Er zijn slechts een aantal kleine wijzigingen:

  • Allereerst wordt vitamine D niet meer vergoed. Dit kan betekenen dat je kosten met ongeveer €80,- per jaar kunnen toenemen.
  • De tweede wijziging is dat de regeling voor Long-Covid patiënten wordt verlengd. Dit betekent dat mensen die langdurig klachten hebben als gevolg van een Covid besmetting recht hebben op een vergoeding voor de extra zorg die zij nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kosten van fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en/of diëtiek.
  • Tot slot zal er in 2023 sprake zijn van strenger toezicht. Dit betekent dat er kritischer gekeken gaat worden naar welke zorg zinnig is en welke niet. Concreet kan dit inhouden dat er strenger wordt gekeken naar of bepaalde zorg wel binnen de dekking van het basispakket hoort en dat er misschien nog zorg uit dit pakket wordt geschrapt.
  • Belangrijke data met betrekking tot de zorg

  • 12 november 2022: dit is de uiterlijke datum waarop de hoogte van de zorgpremie voor 2023 bekend wordt gemaakt.
  • 31 december 2022: dit is de uiterlijke datum waarop je je zorgverzekering aan kunt passen of kunt overstappen naar een andere verzekeraar.
  • 31 januari 2023: als je je zorgverzekering hebt opgezegd, dan is dit de uiterlijke datum waarop je een nieuwe zorgverzekering kunt afsluiten.

Vind je deze informatie nuttig?