Zorgverzekering Inboedelverzekering All-in-1 pakket Actueel
enhanced_encryption Zorgverzekering
 • print

  Veranderingen zorg in 2017

  De zorgverzekering is jaarlijks aan behoorlijk wat verandering onderhevig. Met het overstapseizoen in aantocht, waarin je vanaf medio november tot eind januari de mogelijkheid krijgt over te stappen naar een andere zorgverzekeraar, krijg je de kans om nog eens kritisch te kijken naar je huidige zorgverzekering. Wellicht kan je bij een andere verzekeraar een zorgverzekering afsluiten onder vergelijkbare voorwaarden of zelfs met een ruimere dekking tegen een lagere premie? De veranderingen met betrekking tot je zorgverzekering in 2017 zullen deze keuze waarschijnlijk sterk beïnvloeden, in dit artikel nemen we daarom de (te verwachten) veranderingen onder de loep.

  Belangrijkste veranderingen 2017

  • De zorgpremie zal blijkens de troonrede met zo’n €42,- per jaar stijgen. De premies worden rond half november door alle zorgverzekeraars bekend gemaakt. DSW is jaarlijks de eerste zorgverzekeraar die de nieuwe premie bekend maakt. De verwachte stijging van €3,50 per maand is bij DSW uitgekomen op €9,25. De schatting van het kabinet is waarschijnlijk te rooskleurig: het basispakket wordt flink uitgebreid, er wordt meer gebruik gemaakt van innovatieve, dure medicatie en wijkverpleging brengt in 2017 hogere kosten met zich mee.
  • Het eigen risico blijft gelijk ten opzichte van het jaar 2016: €385,-
  • De zorgtoeslag stijgt waarschijnlijk met ongeveer €1,50 per maand
  • Werelddekking voor spoedeisende zorg in het buitenland blijft in het basispakket zitten.

  Stijging premie zorgverzekering

  In 2017 wordt een stijging van ongeveer €42,- per jaar verwacht als gevolg van extra zorguitgaven: dat betekent dat je ongeveer €3,50,- per maand meer kwijt bent aan je zorgverzekering. De zorgverzekeraars hebben tot 19 november 2017 de tijd om de nieuwe premies te publiceren. Uit de eerste bekendmaking van de premie door zorgverzekeraar DSW blijkt dat de premies nog wel eens forser kunnen gaan stijgen dan verwacht: met zo’n €10,- in plaats van de verwachte €3,50.

  Het eigen risico blijft gelijk

  Vorig jaar kwamen de zorgkosten die onder het eigen risico vallen eenmalig tot een bedrag van €385,- voor eigen rekening. Dit jaar is bekend geworden dat het eigen risico gelijk blijft. Voor bepaalde zorgvormen zal in 2017 geen eigen risico in rekening worden gebracht, althans verzekeraars krijgen hiertoe de mogelijkheid.

  Meer zorgtoeslag

  De zorgtoeslag, een extra bijdrage van de Nederlandse overheid om de premie enigszins betaalbaar te houden voor iedereen, zal dit jaar met zo’n €1,50 per maand stijgen. Lees hier meer over de zorgtoeslag en de definitieve gemiddelde hoogte na bekendmaking.

  Het basispakket verandert

  Ook in het basispakket van de zorgverzekering verandert het een en ander in 2017. Welke veranderingen zijn het meest spraakmakend?

  • Tot 22 jaar worden implantaten voor ontbrekende, blijvende snij- en hoektanden vergoed. Deze vergoeding geldt alleen indien de tanden als gevolg van een ongeluk zijn verloren gegaan of door een afwijking na het wisselen van de melktanden er geen nieuwe tanden in de kaak zijn gegroeid;
  • Ooglidcorrectie voor het bovenooglid (indien deze het zicht ernstig beperkt als gevolg van een slap of verlamd ooglid);
  • Patiënten die te kampen hebben met etalagebenen krijgen vanaf 2017 fysiotherapiebehandelingen vergoed;
  • Besnijdenis indien hier medische noodzaak toe bestaat;
  • Een experimentele behandeling voor chronische patiënten met ernstige darmverstopping worden toegevoegd;
  • (Trans)vrouwen kunnen vanaf 2017 in aanmerking komen voor een vergoeding voor het aanbrengen van een borstprothese.

  Wat zijn nog meer veranderingen zorg in 2018?

  • Er is €20 miljoen opzij gezet voor gedupeerden van de problemen ontstaat ten aanzien van het PGB (Persoonsgebonden Budget)
  • Er zal een enorme investering plaatsvinden door de regering in de verbetering van het zorgniveau in verpleeghuizen. Het bedrag wordt verdeeld over opleidingskosten (€100 miljoen) en zorgverbetering (€133 miljoen)
  • Er wordt ook geld uitgetrokken, €1000,-, voor de dagbesteding ten behoeve van de patiënten in de verpleeghuizen. Met dit geld kunnen begeleiders zich een uur per week extra ontfermen over de patiënten.
  • Ziekenhuisnota’s worden extra verduidelijkt: medicijnen die bij een bepaalde behandeling horen worden als zodanig aangemerkt en overige medicatie zal apart in rekening worden gebracht.

  Vind je deze informatie nuttig?

  Pagina’s