Zorgverzekering Inboedelverzekering Studentenpakket Studentenleven Actueel
print

Veranderingen zorg in 2018

De belangrijkste verandering voor 2018 is dat de zorgpremie gaat stijgen. Als verzekerde zul je gemiddeld €25,80 per jaar, oftewel €2,13 per maand, meer gaan premie betalen. Sommige zorgverzekeraars zullen de premies eind september al naar buiten brengen, terwijl andere verzekeraars nog even op zich zullen laten wachten. De verzekeraars zullen uiterlijk 12 november de specifieke zorgpremies bekend moeten maken. Het eigen risico blijft met €385,- gelijk wel gelijk en blijkens de troonrede kun je als alleenstaande student zonder toeslagpartner in 2018 op jaarbasis €72,- meer zorgtoeslag ontvangen. Dit is ongeveer €6,- per maand;

Stijging premie zorgverzekering 2018

In 2018 kun je rekenen op een gemiddelde stijging van €25,80 aan jaarlijkse zorgpremie. De voornaamste oorzaak hiervoor is de hogere begroting wat betreft zorguitgaven: van €73.5 miljard (2017) naar €77.7 miljard (2018). Maandelijks ben je in 2018 gemiddeld €2,13 meer kwijt aan je zorgverzekering. De premie verschilt per zorgverzekeraar en is onder meer afhankelijk van je keuze voor het soort polis en de hoogte van het eigen risico. De premies worden door de zorgverzekeraars in de loop van oktober en november bekend gemaakt. De zorgverzekeraars hebben tot uiterlijk zondag 12 november 2018 de tijd om de nieuwe premies te publiceren.

Traditiegetrouw heeft verzekeraar DSW als eerste de zorgpremie naar buiten gebracht. Verrassing! De premie gaat bij hen niet omhoog, maar met 50 cent per maand omlaag.

Het eigen risico blijft (toch) gelijk

Je eigen risico, het eenmalige bedrag aan zorgkosten uit het basispakket wat eerst voor eigen ‘rekening’ komt, is sinds de invoering in 2008 in totaal met 150% gestegen. In eerste instantie kwam tijdens de troonrede 2018 een stijging van het eigen risico naar €400,- naar voren. Dit is echter een dag later door de vier onderhandelende fracties teruggedraaid. Als gevolg hiervan wordt echter wel verwacht dat de premie op jaarbasis €10,- zal stijgen. Goed om te weten is dat verzekeraars de mogelijkheid hebben om voor bepaalde zorgvormen geen eigen risico te hanteren. Het gaat om zorgprogramma’s die helpen klachten aan je gezondheid te voorkomen of voorgeschreven dieetvoeding.

Verhoogde zorgtoeslag in 2018

De financiële tegemoetkoming van de Nederlandse overheid om de zorgpremie (gedeeltelijk) mee te kunnen betalen wordt zorgtoeslag genoemd. In 2018 zal deze toeslag, in verband met de hogere premies, stijgen. Of en hoeveel zorgtoeslag je als burger kunt ontvangen is afhankelijk van verschillende factoren. ben je een alleenstaande student zonder toeslagpartner? Dan kun je in 2018 ongeveer €6,- per maand (€72,- per jaar) extra aan zorgtoeslag ontvangen. Je kunt hier meer lezen over de zorgtoeslag en de definitieve gemiddelde hoogte na bekendmaking.

Het basispakket verandert

Naast het stijgen van de zorgpremie en de zorgtoeslag zijn er ook enkele veranderingen in het basispakket zichtbaar. Onderstaand hebben we de meest noemenswaardige veranderingen benoemd:

  • Aan het basispakket zijn de eerste twaalf oefentherapiebehandelingen voor patiënten met artrose toegevoegd. Deze behandelingen worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering en hiervoor hoeft dan ook geen eigen risico betaald te worden.
  • Minderjarigen kunnen in 2018 een vergoeding ontvangen voor verzorging als gevolg van geneeskundige zorg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wassen en medicatie;
  • Oncologiepatiënten die immuuntherapie ondergaan kunnen vanaf 1 januari 2018 een volledige vergoeding ontvangen voor zittend ziekenvervoer;
  • Een aanvulling van geneesmiddelen aan het basispakket, zoals voor de behandeling van hepatitis C, borstkanker, en medicijnen tegen darmverstopping;

Het basispakket zal per 1 januari 2018 worden aangevuld met de bovenstaande dekkingen.

Wat verandert er nog meer?

  • Je hebt dit jaar een week langer de tijd om zorgverzekeringen te vergelijken. De deadline voor het bekendmaken van de premies is namelijk een week naar voren geschoven. De zorgverzekeraars moeten nu uiterlijk 12 november 2018 de premies publiekelijk maken;

Benieuwd wat er in 2017 allemaal veranderde in de zorg? Dat kun je op deze pagina lezen.

Vind je deze informatie nuttig?

Pagina’s