Dé studentenverzekering specialist

Veranderingen zorg in 2022

Met Prinsjesdag zijn de eerste wijzigingen in de zorg, die in 2022 doorgevoerd zullen worden, bekend gemaakt. Wat gaat er in 2022 voor studenten veranderen wat betreft de zorg en hun zorgverzekering? Hieronder lees je al het nieuws en de veranderingen voor 2022 die op dit moment bekend zijn.

Studenten zorgverzekering afsluiten?

Het eigen risico

Het kabinet heeft al een aantal jaar terug bepaald dat het eigen risico de komende jaren niet gaat stijgen. Tijdens Prinsjesdag is bevestigd dat het eigen risico ook komend jaar €385,- blijft. Indien gewenst kan dit – net zoals voorgaande jaren – wel opgehoogd worden, om zo de maandelijkse premie te verlagen. Over de eigen bijdrage voor 2022 is nog niks bekend gemaakt. Weet je niet wat het verschil is tussen de eigen bijdrage en het eigen risico? Klik dan hier voor uitleg over de eigen bijdrage.

Zorgpremie 2022

De zorgpremies voor 2022 zijn nog niet bekend, dit gebeurt pas in november. Wel is met Prinsjesdag duidelijk geworden dat de zorgpremies iets gaan stijgen, maar men gaat nu uit van een kleine verhoging.

Verhoogde zorgtoeslag in 2022

De financiële tegemoetkoming van de overheid om de zorgpremie (gedeeltelijk) te kunnen betalen, wordt zorgtoeslag genoemd. Of en hoeveel zorgtoeslag je als student kunt ontvangen, is afhankelijk van verschillende factoren. Met Prinsjesdag is bekend gemaakt dat de zorgtoeslag licht gaat stijgen, namelijk maximaal €36,- voor eenpersoonshuishoudens en voor meerpersoonshuishoudens maximaal €40,- per jaar. Zodra er meer bekend is, kun je met onze zorgtoeslagtool berekenen op hoeveel jij exact recht hebt.

Wijzigingen in de zorgtoeslag

Wat betreft de zorgtoeslag vinden er een drietal wijzigingen plaats per 1 jan. 2022:

  • Het partnerbegrip wordt aangepast: in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen wordt een verbetering doorgevoerd en de verbetering houdt in dat een partnerschap voor de toeslagen niet langer met terugwerkende kracht ontstaat. Een partnerschap ontstaat pas met ingang van de eerste dag van de maand waarop het partnerschap tot stand komt. Denk hierbij aan bruiloften of de geboorte van een kind. Deze aanpassing zorgt ervoor dat de kans dat men zorgtoeslag achteraf moet terugbetalen veel kleiner wordt.
  • De tweede wijziging is van toepassing op verzekerden met een, ten onrechte, niet verzekerde toeslagpartner. Die verzekerden hadden voorheen geen aanspraak op zorgtoeslag, maar na de wijziging hebben ze nu wel aanspraak op 50% van het bedrag aan zorgtoeslag voor een huishouden.
  • De derde wijziging gaat over de verhoging van de drempel voor kleine terugvorderingen. De Belastingdienst vordert voortaan bedragen onder die drempel niet meer terug.

Wijzigingen basisverzekering 2022

De inhoud van de basisverzekering zal in 2022 op paar punten wijzigen. Zo is bekend gemaakt dat paramedische zorg in verband met corona klachten langer wordt vergoed. Hierdoor kunnen Long-Covid patiënten in ieder geval tot 1 augustus 2022 rekenen op een vergoeding wanneer zij gebruik moeten maken van fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en/of diëtetiek. Daarnaast worden voortaan autotransplantaten vanuit de basisverzekering vergoed, eerder kon je alleen op vergoeding rekenen wanneer je een aanvullende tandartsverzekering had. Autotransplantaten zijn eigen tanden die op een andere plek in de mond worden geplaatst, bijvoorbeeld na een ongeval.

Tot slot kunnen mensen die uit het ziekenhuis worden ontslagen, maar nog wel in de buurt moeten of willen blijven, voortaan rekenen op een bepaalde vergoeding vanuit de basisverzekering wanneer zij een hotel boeken. Op deze manier wordt patiënten de mogelijkheid geboden om in alle rust te herstellen in de buurt van het ziekenhuis.

Vind je deze informatie nuttig?