Vergoedingen Mantelzorg

Als student kan het zijn dat je (noodgedwongen) intensief betrokken bent bij de zorg van een naaste, bijvoorbeeld in het geval van ziekte of een chronische handicap bij een gezinslid. Je spreekt van mantelzorg wanneer je langer dan acht uur per week voor iemand zorgt en dit voor langere tijd doet. Dit kan fysiek, maar vanzelfsprekend ook geestelijk veel van de mantelzorger vragen. Zeker voor jou als student kan het stressvol zijn een druk leven aan studie en/of bijbaan te combineren met meerdere uren zorg.

Vergoedingen van mantelzorg bij studentenpakketten

Als student is de kans groot dat je een zorgverzekering speciaal voor studenten afsluit. Vanuit deze studentenpakketten wordt echter niet altijd rekening gehouden met het feit dat jongeren/studenten ook mantelzorgers kunnen zijn. En dat terwijl je als mantelzorger wel erg geholpen kunt zijn met bepaalde vergoedingen, zoals bij vervanging van zorg. Wanneer je eenmaal een zorgverzekering hebt afgesloten, dan zit je er een jaar aan vast. Het loont dan ook om zorgverzekeringen vooraf kritisch te bekijken.

Wat kan een zorgverzekering betekenen voor een mantelzorger?

Wanneer je een studenten zorgverzekering treft die mantelzorg vergoed, dan zijn er diverse mogelijkheden om je mantelzorg bestaan enigszins te verlichten. Goed om te weten, omdat in de praktijk blijkt dat veel jongeren onwetend zijn over waar ze naartoe kunnen voor ondersteuning.

Gemeenten ondersteunen mantelzorgers ook, maar studenten komen er vaak pas later achter wat er via de zorgverzekering mogelijk was geweest. Denk bijvoorbeeld aan het toegewezen krijgen van een mantelzorgcoach. Mantelzorgers zijn erg waardevol voor de samenleving, dus verwacht mag worden dat zorgverzekeringen, mantelzorgers steeds meer tegemoet zullen komen.

Wat dekt de basisverzekering aan mantelzorg?

Als student heb je vaak niet veel te besteden, het is dan fijn om te weten dat de basisverzekering op het gebied van mantelzorg ook al vergoedingen biedt, te weten:

  • Ergotherapie: de zorgvrager (degene voor wie jij zorgt) krijgt vanuit de basisverzekering maximaal 10 uur aan ergotherapie vergoed (ongeveer, dit kan natuurlijk elk jaar vanuit de overheid bijgesteld worden.)
  • Psychologische hulp: zoals eerder gezegd is mantelzorg juist in het drukke bestaan van jou als jongere (student) vaak zwaar, de basisverzekering vergoed daarom diverse behandelingen op het gebied van psychologische hulp, denk aan stress of slapeloosheid, bijvoorbeeld onder begeleiding van een psycholoog of bij een GGZ-instelling.

Wat dekt de aanvullende zorgverzekering aan mantelzorg?

Wanneer een aanvullende zorgverzekering mantelzorg vergoed, dan worden de volgende onderdelen (deels) vergoed, verderop in de tekst lees je bij elk onderdeel een toelichting:

  • Vervangende zorg (respijtzorg.)
  • Mantelzorgarrangement of zorghotel.
  • Mantelzorgmakelaar.
  • Het volgen van Mantelzorgcursus(sen.)

Vervangende zorg (respijtzorg)

Stel, je gaat op vakantie of je moet je een periode wat intensiever op je studie richten, dan kan iemand je taak overnemen, wanneer je aanvullend verzekerd ben. Niet alleen is dit praktisch, het beschermt ook je geestelijk welzijn. Door afstand te nemen kun je tot rust komen, zo ontstaat nieuwe energie en is het verlenen van zorg uiteindelijk langer vol te houden. Respijtzorg is dus eigenlijk essentieel voor een mantelzorger en biedt tal van mogelijkheden: incidenteel of structureel, binnenshuis of buitenshuis, wekelijks of maandelijks.

Mantelzorgarrangement of zorghotel

Het er even tussen uit kunnen gaan geeft de zorgvrager een nieuwe stimulans in soms zware tijden. In het geval van een aanvullende verzekering bestaan er ook zorgarrangementen waarbij de zorgvrager jou als mantelzorger mee kan nemen, om beiden tot ontspanning te komen.

Mantelzorgmakelaar

Voor jou als student is de vergoeding van een mantelzorgmakelaar echt een uitkomst. Dit is iemand die coacht en ondersteund door onder andere mee te denken over passende zorg en financiële zaken. De mantelzorgmakelaar kan bijvoorbeeld voor je informeren bij diverse zorgaanbieders of helpen bij het opstellen van brieven. Met name wanneer het invullen van formulieren en het bijhouden van administratie nog nieuw voor je is, kan deze hulp je van meer rust voorzien.

Vergoeding cursussen

Een cursus kan bijdragen aan meer kennis en/of zelfvertrouwen in het verlenen van zorg. De aanvullende verzekering vergoedt vele cursussen, mits uitgevoerd door een gecontracteerde zorgverlener. Denk aan een cursus reanimatie / AED, veilig tillen, handigheid bij handelingen (verplaatsen van bed naar stoel), het voorkomen van vallen. Maar, dit kan ook meer persoonlijk gericht op jou als mantelzorger zijn: een cursus ‘leren je grenzen aangeven’, mindfulness en praktische tips voor zorg in huis.

Wijzigingen binnen de zorgverzekering

Let op dat je ook de toekomstige leefsituatie van de zorgvrager meeneemt in het kiezen van een zorgverzekering. In hoeverre moet bepaalde zorg in huis bijvoorbeeld uitgebreid worden? De behandelaars waarmee zorgverzekeringen contracten hebben wijzigen steeds. Het kan dan bijvoorbeeld voorkomen dat een zorgvrager gedwongen moet wisselen van ergotherapeut. Het is fijn als jullie dit voor kunnen zijn, door alert te blijven op wijzigingen. Toekomstgericht denken kan de keuze voor een zorgverzekering er opeens anders uit laten zien.

Informeer

Informeer wanneer je niet zeker bent over voorwaarden, vergoedingen en/of contracten met zorgverleners. Geef ook aan dat je student bent, zodat men met je mee kan denken. Ook goed om naar te vragen: soms heb je recht op ‘voordeeltjes’ zoals het verkrijgen van een mantelzorgpas.

Betrouwbare informatie

Wij zijn een onafhankelijke website gespecialiseerd in verzekeringen en toegespitst op studenten en jongeren. Ons doel is het inzichtelijk en transparant maken van informatie over verzekeringen en hiervoor werken we met een vast team van specialisten.

Bronnen

Voor de totstandkoming van deze pagina zijn o.a. onderstaande bronnen gebruikt:

  • www.mantelzorg.nl
  • www.rijksoverheid.nl
  • www.zorginstituutnederland.nl

Keurmerk

Gecertificeerd door:

Logo Erkend Vergelijker

linda van Reenen

Informatie gecontroleerd door onze expert

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Linda van Reenen. Zij is meer dan 5 jaar werkzaam voor Studentenverzekering.nl en specialist op het gebied van studenten verzekeringen. Mocht er iets niet kloppen? Laat het ons direct weten! Dan passen we dat direct aan.

Medisch advies

Onze website heeft als doel om studenten en jongeren zo goed mogelijk te informeren over verzekeringen in begrijpbare taal. Wij zijn geen zorgverlener en mogen dan ook geen medisch advies geven. Heb je een medische vraag? Leg deze dan voor aan een arts of een medisch professional. Geeft een arts andere informatie dan hetgeen je op onze website leest, luister dan altijd naar je arts.