Zorgpremie

Voor je zorgverzekering dien je elke maand zorgpremie te betalen. Dit geldt voor zowel je basis- als eventuele aanvullende verzekeringen. De hoogte van je zorgpremie is afhankelijk van een aantal factoren. Denk hierbij aan de door jou uitgekozen verzekeraar, het aantal aanvullende verzekeringen wat je hebt afgesloten, de hoogte van je vrijwillig eigen risico, eventuele kortingen en jouw persoonlijke situatie.

Naast de zorgpremie die je maandelijks betaalt voor je zorgverzekering, betaal je op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) een bijdrage aan de Belastingdienst. Deze bijdrage wordt de inkomensafhankelijke bijdrage genoemd. De zorgverzekeringswet is een wet die vanaf 2006 de regelvorming rondom de zorgverzekering bepaalt. Deze wet zegt bijvoorbeeld dat iedereen die in Nederland woont, verplicht is om een zorgverzekering af te sluiten. Dat wil zeggen, minimaal een basisverzekering. De zorgverzekeraars zijn ieder voor zich verantwoordelijk voor het uitvoeren en houden aan de normen, regels en voorwaarden die vermeld staan in deze wet. De Nederlandse zorgautoriteit controleert vervolgens of de zorgverzekeraars zich wel daadwerkelijk aan dit alles houden.

Moet ik ook de inkomensafhankelijke bijdrage betalen?

De naam zegt het al, de bijdrage die je dient te betalen is afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Onder inkomen wordt naast inkomen uit arbeid ook inkomen uit bijvoorbeeld pensioen of uitkering gerekend. Dus hoe meer je verdient, hoe meer je bijdraagt aan de Zorgverzekeringswet.
Indien je als student geen bijbaantje hebt of anderszins werkzaam bent naast je studie, betaal je geen inkomensafhankelijke bijdrage. Ontvang je studiefinanciering? Daarover betaal je eveneens geen inkomensafhankelijk bijdrage.

Hoe hoog is de inkomensafhankelijke bijdrage?

Indien je de inkomensafhankelijke bijdrage dient te betalen, betaal je deze in de meeste gevallen via je werkgever (werkgeversheffing).
Indien je de inkomensafhankelijke bijdrage zelf dient te betalen, houdt je werkgever of uitkeringsinstantie de bijdrage in op je nettoloon. Dit geldt alleen voor mensen die niet een verplichte werknemersverzekering hebben, bijvoorbeeld mensen die een bepaalde uitkering ontvangen of pseudo-werknemers.
Ben je een freelancer of ondernemer, dan is de situatie nog weer anders. In dat geval dien je de inkomensafhankelijke bijdrage zelf via een aanslagbiljet te betalen.

Zorgpremie niet betaald

Het kan natuurlijk een keer voorkomen dat het je niet lukt in een bepaalde maand je zorgpremie te betalen. Misschien kwam je geheel onverwachts voor extra kosten te staan? Een dure verkeersboete of een kapotte wasmachine? Er kunnen uiteenlopende redenen zijn waarom het er een keer bij inschiet om je zorgpremie te kunnen betalen. Anders is het natuurlijk indien je structureel je betalingsverplichting niet nakomt.

Wanbetalers

Begin februari 2014 publiceerde het voormalig College voor Zorgverzekeringen (CVZ), nu Zorginstituut Nederland, cijfers waaruit bleek dat ruim 120.000 mensen hun zorgpremie al jaren niet (kunnen) betalen. De wanbetalers hebben bijna een miljard euro aan schuld openstaan, wat maandelijks oploopt met ongeveer 20 miljoen euro. Wat is nu precies het gevolg van het (structureel) niet betalen van je zorgpremie?

Ik kan mijn zorgpremie niet betalen. Wat nu?

Je kan je zorgpremie, het bedrag wat je maandelijks betaalt voor je zorgverzekering, niet betalen. Neem hiervoor contact op met je zorgverzekeraar. Deze kunnen vaak een betalingsregeling aanbieden.

Je betaalt je zorgpremie sporadisch een keer niet

Wat gebeurt er als je een keer je zorgpremie niet betaald? In de regel krijg je in dat geval eerst een aanmaning van je zorgverzekeraar. Je krijgt daarbij bijvoorbeeld 14 dagen extra de tijd om de rekening te betalen. Doe je dat, dan zijn er verder geen gevolgen. Betaal je de aanmaning niet op tijd? Dan heeft dit in de meeste gevallen al enkele gevolgen.
 • Je ontvangt nog een tweede aanmaning.
 • Blijft betaling uit dan schakelt je verzekeraar in de meeste gevallen een incassobureau in. Je draait zelf op voor de kosten voortvloeiende uit het inschakelen van het incassobureau.
 • Ook de kosten voor de extra werkzaamheden van je verzekeraar, zoals het versturen van de aanmaningen, moet je betalen.
 • De wettelijke rente over de premievordering dien je zelf te betalen.
Bij 2 maanden premieachterstand zal je verzekeraar een betalingsregeling aanbieden om je betalingsachterstand te kunnen inlopen. Bij 4 maanden achterstand zal je zorgverzekeraar je een waarschuwing geven en je wijzen op de negatieve gevolgen van de wanbetalersregeling waar je na 6 maanden betalingsachterstand in terecht kan komen.

Je betaalt structureel je zorgpremie niet

Indien je structureel je zorgpremie niet betaalt, dan zal je verzekeraar je aanmelden als wanbetaler bij het Zorginstituut Nederland. Sinds 1 september 2009 is er een wet in het leven geroepen tegen wanbetalers. De zogeheten wanbetalersregeling is zo opgebouwd dat in het geval van premieachterstand, voor een ieder dezelfde stappen gelden. Deze regeling is dan ook onderdeel van bovengenoemde zorgverzekeringswet.

Deze regeling zorgt ervoor dat je niet zomaar beboet wordt bij een premieachterstand. Zo schrijven de stappen immers voor dat je eerst een herinneringsbrief moet ontvangen, voordat verdere actie ondernomen wordt.

Enerzijds probeert deze regeling het aantal onverzekerde mensen in Nederland te beperken, door bijvoorbeeld via dit proces ook betalingsregelingen voor te stellen. Anderzijds wordt met deze wet de zorgverzekeraar beschermt, door consequenties te verbinden aan het niet betalen van je premie.

De stappen van de wanbetalersregeling

De wanbetalersregeling hanteert de volgende stappen in het proces van een premieachterstand:

 1. Op het moment dat je twee maanden achterloopt met het betalen van je premie, ontvang je een (vriendelijke) herinneringsbrief. Hierin wordt een termijn genoemd, vaak een week of twee, waarin wordt verwacht dat je alsnog de premie voldoet.
 2. Betaal je vervolgens nog steeds niet, dan zal je zorgverzekeraar je een aanmaning sturen, ofwel een officiële betalingsherinnering. Soms wordt er in een aanmaning een betalingsregeling voorgesteld. Bij een aanmaning worden vaak extra kosten in rekening gebracht.
 3. Komt er geen reactie, dan volgt er soms nog een aanmaning. Maar in de tussentijd kan het zijn dat eventuele aanvullende verzekeringen die je hebt, al zijn stopgezet.
 4. Is er na zes maanden nog niet betaald en niet gereageerd op de voorstellen uit de vorige stappen? Dan zal de zorgverzekeraar je aanmelden bij het Centraal Administratie Kantoor, kortweg CAK. Zodra dit gebeurt, zal dit instituut het proces verder overnemen van je zorgverzekeraar.
 5. Vanaf dit moment is CAK bevoegd om de kosten op jou te verhalen. Dit houdt in, dat bovenop je premieschuld een extra bedrag in rekening zal worden gebracht. Dit bedrag wordt ook wel de bestuursrechtelijke premie genoemd. Dit bedrag wordt elk jaar door de minister opnieuw vastgelegd. Je betaalt uiteindelijk dus veel meer, dan dat je kwijt zou zijn als je tijdig je premie betaalt.
 6. Het CAK is bevoegd dit bedrag in te houden op elke vorm van inkomen die je maandelijks ontvangt. Dit wordt broninhouding genoemd. Dit kan dus je loon, maar ook je uitkering betreffen.
 7. De wanbetalersregeling stopt pas, wanneer je zorgverzekeraar je afmeldt bij het CAK. Pas als je bent afgemeld, hoef je geen bestuursrechtelijke premie meer te betalen.

Afmelding bij het CAK

Zodra je bestuursrechtelijke premie is afgelost, kun je echter nog steeds schulden hebben bij je zorgverzekeraar. Het is dan een goede stap om in gesprek te gaan met de schuldhulpverlening.

Over het algemeen geldt dat je pas wordt afgemeld bij het CAK wanneer je, je totale schuld hebt afgelost. Dat wil zeggen naast de bestuursrechtelijke premie ook je openstaand eigen risico en eventuele bijkomende kosten van de aanmaningen en incasso’s.

Afmelding bij het CAK kan ook plaatsvinden, wanneer je met je zorgverzekering tot een akkoord bent gekomen om een betaalregeling te treffen. Dit kan bijvoorbeeld in samenwerking met de schuldhulpverlening. Tot slot kan afmelding bij het CAK ook plaatsvinden wanneer je uiteindelijk wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

Overstapverbod op andere zorgverzekeraar

Op het moment dat je een eerste aanmaning ontvangen hebt, geldt er een opzegverbod bij je zorgverzekeraar. Je mag dus niet overstappen naar een andere zorgverzekering. Deze regel geldt om zo de zorgverzekeraar te beschermen.

Is het eventueel zo dat je de premiekosten voor meerdere mensen betaalt, dan kun je die verzekering wel opzeggen. Uiteraard dan wel met de voorwaarde dat die mensen dan zelf een verzekering afsluiten, dan wel bij dezelfde zorgverzekeraar of heel ergens anders.

Afmelding bij het CAK

Na afmelding bij het CAK, ontvang je vaak na een week of tien een schriftelijke bevestiging. Dit zal inclusief eindafrekening zijn, waarop je een overzicht treft van de betaalde en nog te betalen premiebedragen. Vanaf nu zul je weer het oorspronkelijke premiebedrag van je zorgverzekering gaan betalen. En bovendien heb je nu het recht weer, om einde van het jaar te wisselen van zorgverzekering.

Verzekerd zijn tijdens een premieachterstand

Ondanks dat je niet mag overstappen naar een andere zorgverzekering, zal je huidige basisverzekering blijven doorlopen. Zo blijf je verzekerd voor de standaard dekkingen. Het recht op medische zorg blijft dan ook behouden. Heb je daarnaast echter ook een tandarts- of aanvullende verzekering, dan zal de zorgverzekeraar deze in de meeste gevallen beëindigen.

Het beëindigen van een aanvullende verzekering, gebeurt vaak al binnen een paar weken na het uitblijven van betaling. Dit betreft achterstand bij zowel je premie als bij het eigen risico.

Betalingsachterstand van het eigen risico

Je wordt niet als wanbetaler aangemeld bij een betalingsachterstand van alleen het eigen risico. In zo’n geval zal de zorgverzekeraar wel aanmaningen blijven sturen, met mogelijk dus extra kosten. Als daar geen reactie op volgt, zal de zorgverzekeraar uiteindelijk zorgen dat er een incassobureau wordt ingeschakeld. Vaak zijn er bij het eigen risico ook mogelijkheden om het bedrag gespreid te betalen.

Schuldhulpverlening

Contact met de Schuldhulpverlening is een goede stap wanneer je continue geldproblemen hebt en niet meer weet hoe je deze moet oplossen. Samen met de schuldhulpverlening kijk je gezamenlijk naar inkomsten en uitgaven en wordt alles overzichtelijk op een rij gezet. Zo worden ook eventuele verdere problemen voorkomen. Zoals eerder benoemd kan de schuldhulpverlening ook betalingsregelingen treffen met de schuldeisers, wat soms nodig kan zijn. Zo kan de incasso van je zorgverzekering tijdelijk worden stopgezet, als er helemaal geen andere opties meer mogelijk zijn.

Hoe kan ik mijn schuld aflossen?

Je kan een betalingsregeling proberen te treffen met je verzekeraar. Met alleen het betalen van de bestuursrechtelijke premie los je je schuld namelijk niet af. Indien je alles hebt terugbetaald aan je zorgverzekeraar, meldt deze je weer af bij het Zorginstituut Nederland als wanbetaler. Het Zorginstituut stuurt je daarvan een schriftelijke bevestiging. Ook je werkgever of uitkeringsinstantie ontvangt hiervan bericht. Het is ten slotte ook mogelijk via de schuldhulpverlening uit de wanbetalersregeling te komen.

Zorgtoeslag

Met de zorgtoeslag beoogt de Nederlandse overheid de lage inkomensgroepen tegemoet te komen in de kosten voor de zorgverzekering. Voor studenten betekent dat in de meeste gevallen dat je recht hebt op zorgtoeslag. Afhankelijk van de hoogte van je inkomen of vermogen heb je in 2024 recht op maximaal €154,- per maand aan zorgtoeslag. Je kan de zorgtoeslag online aanvragen op de website van de Belastingdienst.

Lees meer over de zorgtoeslag.

Betrouwbare informatie

Wij zijn een onafhankelijke website gespecialiseerd in verzekeringen en toegespitst op studenten en jongeren. Ons doel is het inzichtelijk en transparant maken van informatie over verzekeringen en hiervoor werken we met een vast team van specialisten.

Bronnen

Voor de totstandkoming van deze pagina zijn o.a. onderstaande bronnen gebruikt:

 • www.rijksoverheid.nl
 • www.zorginstituutnederland.nl

Keurmerk

Gecertificeerd door:

Logo Erkend Vergelijker

linda van Reenen

Informatie gecontroleerd door onze expert

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Linda van Reenen. Zij is meer dan 5 jaar werkzaam voor Studentenverzekering.nl en specialist op het gebied van studenten verzekeringen. Mocht er iets niet kloppen? Laat het ons direct weten! Dan passen we dat direct aan.

Medisch advies

Onze website heeft als doel om studenten en jongeren zo goed mogelijk te informeren over verzekeringen in begrijpbare taal. Wij zijn geen zorgverlener en mogen dan ook geen medisch advies geven. Heb je een medische vraag? Leg deze dan voor aan een arts of een medisch professional. Geeft een arts andere informatie dan hetgeen je op onze website leest, luister dan altijd naar je arts.