Begrippenlijst

Bij het afsluiten van je aansprakelijkheidsverzekering kan het zijn dat je ingewikkelde begrippen tegenkomt in de polisvoorwaarden (de door je aansprakelijkheidsverzekeraar gehanteerde verzekeringsvoorwaarden). Om een goed begrip te krijgen van wat je precies afsluit, hebben wij een aantal moeilijke begrippen van een nadere toelichting voorzien in onderstaande begrippenlijst.

Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad

De Nederlandse wet bepaalt in art. 6:162 BW dat je aansprakelijk bent op grond van een onrechtmatige daad op het moment dat je onrechtmatig gedrag vertoont waar je schuldig aan bent waardoor een ander schade lijdt. In een hoog opgelopen discussie sla je bijvoorbeeld met gebalde vuist je buurman in zijn gezicht. Je hebt dit doelbewust gedaan, waardoor je schuld hebt aan deze gedraging. Als gevolg van de klap dient de buurman zijn twee afgebroken voortanden laten herstellen. Jij dient als veroorzaker van deze schade deze ingreep te vergoeden.

Aansprakelijkheid uit rechtmatige daad

Indien je aansprakelijk bent uit rechtmatige daad, heb je feitelijk gezien niet in strijd gehandeld met het recht maar ben je toch verplicht de ‘schade’, oftewel kosten te vergoeden. Een voorbeeld: je buurman ziet dat de ruit van je huis aan diggelen ligt. De daders zijn spoorloos en er blijkt een bal door de ruit te zijn geschoten. Je bent net op vakantie in Zuid Spanje en de buurman lukt het niet je te bereiken. Hij besluit de ruit voor je te laten herstellen, om verdere schade door bijvoorbeeld weersomstandigheden of diefstal te voorkomen. De kosten voor de actie dienen door jou te worden vergoed op grond van zaakwaarneming.

Contractuele aansprakelijkheid

Er is sprake van contractuele aansprakelijkheid op het moment dat één van de partijen zijn verplichtingen die uit een afgesloten contract voortvloeien niet nakomt: een overeenkomst zoals een koop- of huurcontract. Bestaat er tussen partijen een contract en komt één van deze partijen zijn verplichtingen niet, slechts voor een deel (naar behoren)of wellicht veel te laat na dan is er sprake van een ‘tekortkoming’. Pas als deze tekortkoming daadwerkelijk is toe te rekenen aan de partij, er dient dus sprake te zijn van schuld, kan in moeilijke juridische terminologie worden gesproken van wanprestatie. Leidt deze wanprestatie tot schade bij de andere partij, dan is de schadeveroorzakende partij ‘contractueel aansprakelijk’.

Eigen risico

Het eigen risico is het deel van het schadebedrag wat voor je eigen rekening komt. Bij iedere schadegebeurtenis komen dan bijvoorbeeld de eerste €50,- voor eigen rekening. Het schadebedrag wat resteert wordt door je verzekeraar vergoed. Bepaalde verzekeraars hanteren geen eigen risico met betrekking tot de aansprakelijkheidsverzekering. Andere verzekeraars bieden juist de mogelijkheid een hoger eigen risico af te sluiten in ruil voor een lagere premie.

Risico-aansprakelijkheid

Het kan ook zijn dat je aansprakelijk bent voor de schade toegebracht door een ander waar jij aansprakelijk voor bent (bijvoorbeeld je hond) of bepaalde zaken die je in eigendom hebt (bijvoorbeeld je woning). Stel je voor dat je hond de buurman tijdens tuinwerkzaamheden tot bloedens toe in het been bijt. Jij bent als eigenaar van je hond voor deze schade aansprakelijk, hoewel je niet direct schuld treft. Dit wordt risicoaansprakelijkheid genoemd. Ook kan het zijn dat tijdens een heftige storm een dakpan van je woning afwaait. Indien deze dakpan beland op de auto van de buurman, ben je risico-aansprakelijk voor deze schade.

Schuldaansprakelijkheid

Schuldaansprakelijkheid houdt kort gezegd in: aansprakelijkheid voor eigen daden en gedragingen. Op het moment dat je bijvoorbeeld per ongeluk iemand aanrijdt doordat je in plaats van de rem het gaspedaal indrukt, dan treft jou schuld van deze gedraging. Hetzelfde geldt voor gevallen waarin je niet ingrijpt bij bepaalde gevaarlijke situaties.

Verhaalkosten

De benadeelde die schade heeft geleden dient in bepaalde situaties kosten te maken om zijn schade volledig vergoed te krijgen. De benadeelde heeft misschien een advocaat in de arm moeten nemen of de zaak moeten uitvechten voor de rechter. In dergelijke gevallen maakt de benadeelde verhaalkosten. Of deze kosten voor vergoeding in aanmerking komen via de aansprakelijkheidsverzekering, kan worden gecheckt in de polisvoorwaarden.

Verzekerd bedrag

Indien je een aansprakelijkheidsverzekering afsluit, kan je bij veel verzekeraars zelf kiezen tot welk bedrag je verzekerd wilt zijn. Bij andere verzekeraars is dit standaard een vast bedrag. Het bedrag ligt in de regel tussen de €500.000,- en €2.500.000,-.

Betrouwbare informatie

Wij zijn een onafhankelijke website gespecialiseerd in verzekeringen en toegespitst op studenten en jongeren. Ons doel is het inzichtelijk en transparant maken van informatie over verzekeringen en hiervoor werken we met een vast team van specialisten.

Bronnen

Voor de totstandkoming van deze pagina zijn o.a. onderstaande bronnen gebruikt:

Keurmerk

Gecertificeerd door:

Logo Erkend Vergelijker

linda van Reenen

Informatie gecontroleerd door onze expert

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Linda van Reenen. Zij is meer dan 5 jaar werkzaam voor Studentenverzekering.nl en specialist op het gebied van studenten verzekeringen. Mocht er iets niet kloppen? Laat het ons direct weten! Dan passen we dat direct aan.

Disclaimer

Studentenverzekering.nl stelt zich op geen enkele manier aansprakelijk voor de volledigheid en juistheid van de informatie op deze pagina. Mocht er iets niet kloppen? Laat het ons direct weten! Dan passen we dat direct aan.