Veelgestelde vragen zorgverzekering

Op het moment dat je een zorgverzekering gaat afsluiten kunnen er verschillende vragen rijzen. Op deze pagina vind je een overzicht van veelgestelde vragen met betrekking tot studentenzorgverzekeringen.

Ben ik verplicht een zorgverzekering af te sluiten?

Op het moment dat je woont of werkt in Nederland ben je verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten. Je bent niet verplicht een eventuele aanvullende verzekering af te sluiten. Er gelden een aantal uitzonderingen op deze verzekeringsplicht:

  • Bepaalde personen die op grond van gemoedsbezwaren geen premie willen afdragen, bijvoorbeeld op grond van geloof. Er dient ontheffing te worden aangevraagd en in plaats van premie zal een bijdrage op het loon worden ingehouden;
  • Studenten jonger dan 30 jaar van buitenlandse komaf die alleen voor hun studie tijdelijk in Nederland verblijven;
  • Militair in dienst (actief).

Indien je niet verzekerd bent, zal het Zorginstituut Nederland je een brief sturen. Je krijgt dan 3 maanden de tijd om alsnog een zorgverzekering af te sluiten. Laat je dat na, dan krijg je een boete. Laat je het op twee boetes aankomen, dan zal het Zorginstituut je aanmelden bij een willekeurige zorgverzekeraar. De standaardpremie wordt dan 12 maanden op je vaste inkomen ingehouden.

Wat is het verschil tussen een natura- en een restitutiepolis?

Bij het afsluiten van een basiszorgverzekering, bieden veel zorgverzekeraars de keuze tussen het afsluiten van een natura- of restitutiepolis. Indien je kiest voor een naturapolis heb je beperkte keuzevrijheid uit verschillende zorgverleners. Om in aanmerking te komen voor een volledige vergoeding van de zorgkosten, dien je gebruik te maken van gecontracteerde zorgverleners. Je zorgverzekeraar heeft in dat geval met deze zorgverleners afspraken gemaakt over onder meer de prijs en kwaliteit van de zorg. Word je toch liever door een niet-gecontracteerde zorgverlener geholpen? Dan kan het zijn dat je daar een lagere vergoeding voor krijgt van je zorgverzekeraar. Tegenover dit alles staat een lage maandelijkse premie.

Een restitutiepolis biedt je daarentegen keuzevrijheid, er zijn geen contracten afgesloten met zorgverleners. Je mag dus zelf kiezen naar welke huisarts of welk ziekenhuis je bijvoorbeeld gaat. Je betaalt de rekening eerst zelf, deze stuur je vervolgens door naar je verzekeraar waarna deze het bedrag op je rekening terugstort.

Wat is het verschil tussen het verplicht en vrijwillig eigen risico?

Indien je zorgkosten maakt die vallen onder het bereik van je basisverzekering, geldt een eigen risico. Het eigen risico is een bedrag dat je eerst zelf dient te betalen alvorens je zorgverzekeraar de ‘volledige’ zorgkosten vergoed. Het eigen risico betaal je eenmalig. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen het verplicht en het vrijwillig eigen risico.

In 2024 is het verplicht eigen risico vastgesteld op €385,-. Dat betekent dat indien je in een jaar meer dan €385,- zorgkosten hebt gemaakt, je de zorgkosten die dat bedrag overstijgen volledig vergoed krijgt. Je kan er ook voor kiezen dit bedrag vrijwillig te verhogen en meer risico bij jezelf te leggen. Je kan het verplicht eigen risico steeds met €100,- vrijwillig verhogen tot een maximum van €885,-. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de maandelijkse premie.

Bepaalde zorg is uitgesloten van het eigen risico, hoewel het wel onder het bereik van de basisverzekering valt. Het gaat onder meer om de basale zorg die je ontvangt van je huisarts.

Wanneer kan ik overstappen naar een andere zorgverzekeraar?

In de regel kan je maar één keer per jaar overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Per 1 januari van het nieuwe jaar kan je de oude zorgverzekering opzeggen (tot 31 december middernacht) en heb je tot 31 januari de tijd om een nieuwe zorgverzekering bij een andere verzekeraar af te sluiten. Er gelden een aantal uitzonderingen, wordt je bijvoorbeeld voor het eerst 18 jaar dan is het mogelijk om tussentijds over te stappen naar een andere verzekeraar dan die van je ouders. Ook indien je verzekeraar tussentijds de polisvoorwaarden wijzigt kan je de overstap maken buiten de reguliere overstapperiode.

Wordt zorg bij tijdelijk verblijf in het buitenland vanuit de basisverzekering vergoed?

Op het moment dat je voor minder dan 1 jaar naar het buitenland gaat, blijf je gewoon via je basisverzekering verzekerd voor de medische noodzakelijke zorg. Indien je betrokken raakt bij een ongeval tijdens je vakantie in de VS, krijg je dus de ziekenhuiskosten vergoed. De hoogte van de vergoeding is echter wel afhankelijk van het in Nederland geldende wettelijke tarief voor een soortgelijke behandeling. Op het moment dat je gaat werken in het buitenland, gelden er weer andere regels. Voor meer informatie hieromtrent kan je het beste contact opnemen met het SVB (Sociale Verzekeringsbank).

Het komt vaak voor dat zorgtarieven, bijvoorbeeld in de VS, veel hoger liggen dan die in Nederland. Indien je niet het risico wil lopen voor een hoge buitenlandse zorgrekening te komen staan, kan je er voor kiezen een aanvullende verzekering met buitenlanddekking afsluiten. Meestal kan je kiezen tussen Europa of Werelddekking. Deze bieden je een vergoeding van de kosten die boven het Nederlands wettelijk geldende tarief uitstijgen.

Indien je naar het buitenland gaat voor niet-spoedeisende zorg, omdat er in Nederland bijvoorbeeld een wachtlijst is, dien je eerst toestemming te vragen aan je verzekeraar en gelden er aanvullende voorwaarden. Je krijgt voor niet-spoedeisende hulp tot maximaal het Nederlandse wettelijk geldende tarief voor soortgelijke behandelingen vergoed.

Zorg ervoor dat je in elk geval de EHIC of WHIC (European/World Health Insurance Card) bij je hebt, dan hoef je niet eerst zelf de zorgkosten voor te schieten.

Kom ik in aanmerking voor zorgtoeslag?

In 2021 gelden er een aantal criteria om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag. Je dient:

  • Minimaal 18 jaar oud te zijn;
  • In Nederland een zorgverzekering te hebben afgesloten;
  • Een inkomen lager dan €38.520,- per jaar te hebben (alleenstaanden);
  • De Nederlandse nationaliteit te hebben of in het bezit te zijn van een verblijfsvergunning;
  • Een vermogen lager dan €127.582,- te hebben (alleenstaanden).

De hoogte van de zorgtoeslag is inkomensafhankelijk. Hoe lager je inkomen, hoe hoger de zorgtoeslag.

Op welke wijze kan ik bij mijn verzekeraar zorgkosten declareren?

Afhankelijk van de mogelijkheden die je zorgverzekeraar biedt om rekeningen van zorgverleners te declareren, kan je er voor kiezen de rekeningen online, per post of mobiel via bijvoorbeeld een app te declareren.

Online vul je in de regel een declaratieformulier in met als bijlage een digitaal (ingescand) bestand van de originele rekening. Na versturing zal je zorgverzekeraar na een aantal dagen het bedrag op je rekening storten. Mobiele declaratie werkt in principe hetzelfde. Je maakt een foto van de originele rekening met je mobiel, beantwoordt een aantal vragen over deze rekening en verstuurt de declaratie.

Indien je op traditionele wijze de rekening per post wil versturen, dien je vaak de originele rekening en een ingevuld declaratieformulier op te sturen naar je verzekeraar. Bewaar altijd een kopie van de documenten die je verstuurt.

Wat kan ik doen indien de premie dubbel wordt afgeschreven?

Met name in de overstapperiode, wanneer veel mensen veranderen van zorgverzekeraar, kan het wel eens misgaan met het incasseren van de maandelijkse premie. Indien je oude verzekeraar de opzegging nog niet heeft verwerkt en je inmiddels een nieuwe zorgverzekering hebt afgesloten, kan het zijn dat de premie dubbel wordt afgeboekt.

Dit is niet iets waar je je direct zorgen over hoeft te maken, je kan immers niet dubbel verzekerd zijn. Op het moment dat je opzegging is verwerkt zal je oude verzekeraar direct de onterecht geïncasseerde premie terugstorten op je rekening. Je hoeft daar dus niks zelf voor te doen. Is er meer haast bij geboden? Dan kan je het automatisch incasso laten storneren ofwel terugdraaien. Dit kan je via je bank (online) regelen.

Wat kan ik doen als ik de premie (tijdelijk) niet kan betalen?

Je dient maandelijks premie af te dragen voor je zorgverzekering. Op het moment dat je een keer te laat betaalt of er onvoldoende geld op je rekening staat, ontvang je van je zorgverzekeraar een betalingsherinnering. Betaal je die op zijn beurt ook te laat wordt je een betalingsregeling aangeboden. Op die manier tracht je zorgverzekeraar samen met jou de betalingsachterstand op te lossen. Indien je in het ergste geval na 6 maanden nog steeds je premie niet kan betalen, wordt je geregistreerd bij het Zorginstituut Nederland als wanbetaler. Je dient op dat moment maandelijks 130% van de normale premie aan het Zorginstituut te betalen.

Betrouwbare informatie

Wij zijn een onafhankelijke website gespecialiseerd in verzekeringen en toegespitst op studenten en jongeren. Ons doel is het inzichtelijk en transparant maken van informatie over verzekeringen en hiervoor werken we met een vast team van specialisten.

Bronnen

Voor de totstandkoming van deze pagina zijn o.a. onderstaande bronnen gebruikt:

  • www.rijksoverheid.nl
  • www.zorginstituutnederland.nl

Keurmerk

Gecertificeerd door:

Logo Erkend Vergelijker

linda van Reenen

Informatie gecontroleerd door onze expert

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Linda van Reenen. Zij is meer dan 5 jaar werkzaam voor Studentenverzekering.nl en specialist op het gebied van studenten verzekeringen. Mocht er iets niet kloppen? Laat het ons direct weten! Dan passen we dat direct aan.

Medisch advies

Onze website heeft als doel om studenten en jongeren zo goed mogelijk te informeren over verzekeringen in begrijpbare taal. Wij zijn geen zorgverlener en mogen dan ook geen medisch advies geven. Heb je een medische vraag? Leg deze dan voor aan een arts of een medisch professional. Geeft een arts andere informatie dan hetgeen je op onze website leest, luister dan altijd naar je arts.