Dé studentenverzekering specialist

Vergoedingen counseling

Bij counseling, vaak in één adem genoemd met coaching, helpt een hulpverlener mensen om evenwicht te krijgen. Een counselor voert verschillende no-nonsense gesprekken met cliënten. Iedereen heeft wel zo zijn eigen problemen, een counselor helpt jou met het vinden van een oplossing voor jouw probleem. Hij probeert snel tot de kern van het probleem te komen door goed naar je te luisteren.

Wanneer counseling?

Counseling kan een goede oplossing zijn voor allerlei problemen die zich voordoen in het privé leven van mensen maar ook op het gebied van werk. Door verschillende problemen kun je uit evenwicht raken. Een counselor helpt jou dan weer om balans in je leven te vinden. Ook is counseling preventief toepasbaar. Zo worden problemen juist voorkomen. In de volgende situaties kun je counseling goed gebruiken:

  • Je bent uit balans en ervaart veel stress
  • Je voelt je onrustig of lichtelijk depressief
  • Er zijn in jouw leefsituatie of op het werk ingrijpende veranderingen
  • Je hebt relatieproblemen en je komt er niet uit met je partner, of het behouden of aangaan van een relatie lukt juist niet
  • Levensvraagstukken
  • Je hebt problemen om met verschillende dingen in actie te komen of motivatieproblemen
  • Er zijn gezinsproblemen

Verschil counseling en coaching

Counseling wordt vaak gezien als coaching, echter zijn er wel wat verschillen. Counseling is een methode waarbij het zelfoplossend vermogen van de cliënt wordt gestimuleerd. Zo passen de gevonden oplossingen echt bij de cliënt. De counselor geeft wel hierbij wat aanwijzingen als bijvoorbeeld de cliënt vastloopt. Bij een counselor wordt ook aandacht gegeven aan de gevoelens, gedachtes en het gedrag van de cliënt. Bij coaching worden cliënten gestimuleerd om een eerder vastgesteld doel te bereiken. Er worden dan vaak oefeningen en opdrachten echt vastgezet. Coaching en counseling kunnen in combinatie worden gebruikt. Zo kan tijdens counseling veel worden gepraat over wat de cliënt precies als doel heeft en kan dit bij coaching concreet in actie worden gezet. Coaching kan in dat geval als onderdeel van counseling worden gezien.

Voor verschillende problemen kunnen mensen ook terecht bij andere hulpverleners. Bij een counselor ga je samen op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Een psycholoog is een wetenschappelijk geschoolde beroepsbeoefenaar en heeft vaak een specialisme. Voor meer ingrijpende psychische problemen kan een psychiater uitkomst bieden. Een psychiater heeft de bevoegdheid om medicijnen voor te schrijven.

Behandeling

Een counselor helpt een cliënt dus uitgebreid met het oplossen van verschillende problemen. De counselor werkt bij alle behandelingen oplossingsgericht. Het accent ligt op de vertrouwensrelatie van de counselor en de cliënt. Er wordt door de counselor respect getoond voor het nemen van eigen beslissingen van de cliënt. Vaardigheden, ervaringen en praktijkvoering worden regelmatig gecontroleerd en geanalyseerd door de counselor.

Kosten counseling

Een bezoekje aan een counselor brengt kosten met zich mee. Counselors kunnen een gesprekstarief hanteren of een uurtarief. Wat precies de duur en de kosten van counseling zijn is afhankelijk van met welke vraag de cliënt nou precies komt. Sommige counselors verlenen een gratis intakegesprek, maar bij sommigen wordt er ook een vergoeding gevraagd voor een kennismakingsgesprek. Deze vergoeding voor het kennismakingsgesprek ligt vaak lager dan de kosten voor een vervolggesprek.

Vergoeding counseling

Counseling wordt helaas niet vergoed vanuit de basisverzekering. Er zijn wel een aantal zorgverzekeraars die een vergoeding bieden voor counseling vanuit de aanvullende verzekering. Wil jij graag hulp krijgen van een counselor? Dan is het dus verstandig om even na te gaan of  je een aanvullende verzekering kunt afsluiten en of jouw verzekeraar dan de kosten van counseling vergoedt.

Voorwaarden vergoeding

Een counselor moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen indien je als cliënt in aanmerking wil komen voor een vergoeding van de gemaakte kosten bij de counselor. Voorwaarden kunnen verschillen per zorgverzekeraar. Een counselor moet over het algemeen gezien lid zijn van een beroepsvereniging die erkend is door de zorgverzekeraar. Er zijn twee beroepsverenigingen voor counseling. Ten eerste de Algemene Beroepsvereniging voor Counseling en ten tweede de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Iets waar ook nog rekening mee gehouden kan worden is dat een aantal zorgverzekeraars counseling alleen maar voor verzekerden van 18 jaar en ouder vergoed.

Aanvullende verzekering

Bij verschillende zorgverzekeraars kan dus de zorg vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de kosten. Hieronder hebben wij ter verduidelijking en vergelijking een aantal aanvullende pakketten neergezet van verschillende zorgverzekeraars.

Vind je deze informatie nuttig?