Dé studentenverzekering specialist

Verschil met inzittendenverzekering

Alleen al over het begrip ‘ongeluk’ ontstaan vaak onduidelijkheden, laat staan over de dekkingen die verschillende ongevallenverzekeringen hebben. En dekt een gewone ongevallenverzekering de schade die is ontstaan tijdens een auto-ongeluk? Wij proberen duidelijkheid te scheppen in een complex onderwerp als dit.

Ongevallen inzittendenverzekering

Een ongevallen inzittendenverzekering is een aanvullende autoverzekering die je af kunt sluiten naast de verplichte WA-verzekering voor de auto. De ongevallen inzittendenverzekering keert eenmalig een bedrag uit wanneer je blijvend invalide wordt of komt te overlijden door een ongeluk met de auto. De inzittenden zijn sowieso verzekerd met de ongevallen inzittendenverzekering. In de algemene voorwaarden van de verzekeraar staat of de bestuurder ook als inzittende wordt meegerekend.
Uitsluitingen ongevallen inzittendenverzekering (dus niet verzekerd met de ongevallen inzittendenverzekering!):
• De bestuurder is niet in het bezit van een geldig rijbewijs
• De bestuurder heeft gereden onder invloed van alcohol en/of drugs
• Deelname aan een wedstrijd o.i.d.
• Een particuliere auto die je gebruikt als taxi
Mocht er tijdens een van bovenstaande gevallen een ongeluk ontstaan, dan keert de ongevallen inzittendenverzekering dus geen geld uit.

Gewone ongevallenverzekering

Naast de ongevallenverzekering voor de auto (de ongevallen inzittendenverzekering) heb je ook nog de ‘normale’ ongevallenverzekering. De ongevallenverzekering heet ook wel een sommenverzekering: de ongevallenverzekering keert een vast bedrag uit wanneer je blijvend invalide wordt, in het ziekenhuis belandt of komt te overlijden door:
• Bloedvergiftiging/wondinfectie
• Verdrinken
• Verstikken
• Een vergiftiging welke is ontstaan door het binnenkrijgen van of gebruik van dranken, spijzen of stoffen die vergiftigd zijn
• Bevriezen
• Zonnesteek
• Ontwrichting, verstuiking of spierscheuring
• Ziektes die zijn ontstaan wanneer je niet vrijwillig in het water bent gevallen of wanneer je een mens of dier probeerde te redden
• Het krijgen van complicaties nadat je medische behandelingen of eerste hulp hebt gekregen in verband met een ongeluk
Kijk voor meer informatie hierover bij dekking ongevallenverzekering.

LET OP: de ongevallenverzekering keert niet uit wanneer je blijvend invalide wordt, in het ziekenhuis terecht komt of komt te overlijden door een auto-ongeluk. Alleen bij de oorzaken hierboven genoemd in de opsomming.

In de volgende situaties is er wel sprake van een ongeluk, echter de ‘gewone’ ongevallenverzekering dekt deze ongevallen niet:
• Ongelukken ontstaan door gevaarlijke sporten
• Ongelukken ontstaan door rijden onder invloed van alcohol en/of drugs
• Ongevallen ontstaan tijdens het berijden van een motorrijwiel met een minimale cilinderinhoud van 50 cc.
• Ongevallen ontstaan door oorlogsmolest of atoomkernreacties

Verschil

Het grootste verschil tussen de ongevallen inzittendenverzekering en de ‘gewone’ ongevallenverzekering is dus:
• De ongevallen inzittenden verzekering keert geld uit bij blijvende invaliditeit en overlijden veroorzaakt door een auto-ongeluk,
• De ‘gewone’ ongevallenverzekering keert geld uit bij blijvende invaliditeit en overlijden als gevolg van o.a. verstikking, verdrinking en een zonnesteek (overige oorzaken staan vermeld onder het kopje ‘gewone ongevallenverzekering’ hierboven).

Conclusie

Beide verzekeringen sluiten prima op elkaar aan. Beide verzekeringen keren geld uit bij blijvende invaliditeit of overlijden, maar wel in twee verschillende soorten situaties:
• De ongevallenverzekering inzittenden ten gevolge van een auto ongeluk,
• De ‘gewone’ ongevallenverzekering ten gevolge van o.a. verstikking, verdrinking, bloedvergiftiging e.d. en keren niet uit ten gevolge van een auto ongeluk

Vind je deze informatie nuttig?