Dekking ongevallenverzekering

>De ongevallenverzekering keert geld uit wanneer je door een ongeluk komt te overlijden of wanneer je deels of helemaal invalide wordt. Lees hier over de verschillende categorieën, de dekking en de precieze definitie van een ‘ongeval’.

Definitie

Er bestaat soms wat verwarring over wat er precies wordt verstaan onder een ongeluk. Daarom is er in elke polis van alle verzekeraars een definitie opgenomen met wat de betreffende verzekeraar onder een ongeluk verstaat. In ieder geval komen de volgende criteria aan bod wanneer we spreken over een ongeluk:

‘Geweld dat op het lichaam inwerkt dat van buitenaf komt, plotseling optreedt en dat het directe gevolg is van de gebeurtenis en welke medisch vast te stellen is.’

De verzekeraar geeft meestal in de polis aan wat deze juist wel of niet onder een ongeval verstaat.

Geen ongeval

Als ongeval wordt niet beschouwd:

– Letsel aan het lichaam die met opzet is aangebracht door de verzekerde

– Letsel aan het lichaam die is ontstaan als direct gevolg van een ziekte, gebrek of lichamelijke of geestelijke afwijking.

Dekking

De volgende voorvallen zijn altijd gedekt binnen de ongevallenverzekering, ook al vallen ze niet altijd onder de definitie ‘ongeluk’:

 • Een vergiftiging welke is ontstaan door het binnenkrijgen van of gebruik van dranken, spijzen of stoffen die vergiftigd zijn
 • Bloedvergiftiging en een wondinfectie
 • Verdrinken
 • Bevriezen
 • Verstikken
 • Zonnesteek
 • Ontwrichting, verstuiking of spierscheuring
 • Ziektes die zijn ontstaan wanneer je niet vrijwillig in het water bent gevallen of wanneer je een mens of dier probeerde te redden
 • Het krijgen van complicaties nadat je medische behandelingen of eerste hulp hebt gekregen in verband met een ongeluk

Categorieën

Er zijn vier verschillende categorieën van hoe uitgebreid je je kunt verzekeren met de ongevallenverzekering. Het spreekt voor zich dat je voor een uitgebreidere dekking meer premie betaalt.

 • Categorie 1: eenmalige uitkering wanneer je komt te overlijden
 • Categorie 2: eenmalige uitkering wanneer je blijvend invalide bent. Hoe groot het uitgekeerde bedrag is hangt af van de mate waarin je invalide bent
 • Categorie 3: een uitkering welke je elke bepaalde periode krijgt mocht je tijdelijk arbeidsongeschikt worden
 • Categorie 4: een dagelijkse uitkering wanneer je in het ziekenhuis wordt opgenomen

Verplicht?

De ongevallenverzekering is niet verplicht. Sommige mensen vinden deze verzekering zelfs overbodig. Dit komt omdat de verplichte autoverzekering (WA) en een zorgverzekering veel gemeen hebben met de ongevallenverzekering. Het kan dan zo zijn dat je door het afsluiten van een ongevallenverzekering voor bepaalde zaken dubbel verzekerd bent. Medische kosten zitten in het zorgverzekeringspakket en als aan passagiers in jouw auto schade wordt aangebracht dan ben je hiervoor verzekerd met de WA-verzekering. Tenzij er bijvoorbeeld alcohol of opzet in het spel is of wanneer er geen partij kan worden aangewezen als schuldige partij.

Betrouwbare informatie

Wij zijn een onafhankelijke website gespecialiseerd in verzekeringen en toegespitst op studenten en jongeren. Ons doel is het inzichtelijk en transparant maken van informatie over verzekeringen en hiervoor werken we met een vast team van specialisten.

Bronnen

Voor de totstandkoming van deze pagina zijn o.a. onderstaande bronnen gebruikt:

Keurmerk

Gecertificeerd door:

Logo Erkend Vergelijker

linda van Reenen

Informatie gecontroleerd door onze expert

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Linda van Reenen. Zij is meer dan 5 jaar werkzaam voor Studentenverzekering.nl en specialist op het gebied van studenten verzekeringen. Mocht er iets niet kloppen? Laat het ons direct weten! Dan passen we dat direct aan.

Disclaimer

Studentenverzekering.nl stelt zich op geen enkele manier aansprakelijk voor de volledigheid en juistheid van de informatie op deze pagina. Mocht er iets niet kloppen? Laat het ons direct weten! Dan passen we dat direct aan.