Dé studentenverzekering specialist

Dekking groepsaansprakelijkheid

Vroeg of laat krijgen we er allemaal wel eens mee te maken; de groepsaansprakelijkheid als gevolg van een situatie waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Neem een ruit kapotmaken met een groep vrienden tijdens het stappen, wie wordt in deze sitautie verantwoordelijk gehouden? We spreken van een groep als er twee of meer betrokkenen zijn. Je leest op deze pagina wat een groepsaansprakelijkheid precies is en in welke situatie de groepsaansprakelijkheid geldt. Op onze pagina aansprakelijkheidsverzekering (AVP) vind je een overzicht van de reguliere aansprakelijkheidsverzekeringen.

Wat is een groepsaansprakelijkheid

Stel je bent slachtoffer van een vechtpartij of je ziet dat er een scheidsrechter in elkaar wordt getrapt, dan zijn er in beide situaties meerdere daders betrokken. Als je slachtoffer bent van een soortgelijke situatie kan jij de groep daders (civielrechtelijk) aansprakelijk stellen. Dit noemen we groepsaansprakelijkheid.

Onrechtmatige daad

De groepsaansprakelijkheid is een speciale vorm van aansprakelijkheid als gevolg van een onrechtmatige daad. Een onrechtmatige daad is niets meer dan een wettelijk niet toegestane gedraging (daad) die je pleegt ten aanzien van materiële zaken of personen. Zaken als vandalisme en mishandeling zijn hier voorbeelden van.

Kortom we spreken van een onrechtmatige daad als er door een individu een aantoonbaar actieve bijdrage geleverd is aan het veroorzaken van de schade.

Hoofdelijk aansprakelijk

Als er in groepsverband is gehandeld kan ieder individu binnen de groep dus aansprakelijk worden gehouden voor de gehele schade. Er is binnen de groep altijd één lid hoofdelijk aansprakelijk. Ook al is deze persoon niet verantwoordelijk voor alle schade. Hij of zij wordt geacht elk aandeel te verhalen op de overige groepsleden.

Groepsaansprakelijkheidsprocedure

Veel aansprakelijkheidskwesties worden door een verzekeraar vergoed. Als je bijvoorbeeld bij een verkeersongeval betrokken bent en de aansprakelijkheid erkend is door de dader dan zal hierbij onderhandeld worden over de schade met de verzekeraar van de dader. Maar ook als je slachtoffer bent geworden van een mishandeling kan je de schade verhalen op de dader. Hierbij zal de dader zelf de schade moeten betalen. Een groot voordeel bij de groepsaansprakelijkheid is dat de schade kan worden verhaald op één dader. Tegelijkertijd zijn wel alle daders hoofdelijk aansprakelijk.

Als er dus een gemeenschappelijke schade veroorzaakt is moet er onderling worden afgesproken wie welke schade zal vergoeden. In sommige gevallen is het onduidelijk wie in een bepaalde situatie schuldig is of schade heeft veroorzaakt of de daders geven elkaar de schuld. Denk hierbij aan een botsing met de auto. Uiteraard heb je hiervoor ook de verplichte WA verzekering maar vaak is er ook sprake van een groepsaansprakelijkheid.

Vraag om advies

Weet je zeker dat je te maken hebt met een groepsaansprakelijkheid en dit is erkend door de dader(s), neem dan contact op met de verzekeraar van desbetreffende partij.

Als je twijfelt of je of je met een dergelijke situatie te maken hebt win dan informatie in bij een juridisch loket.

Vind je deze informatie nuttig?