Eigen risico zorgverzekering

Bij het afsluiten van je zorgverzekering krijg je als student te maken met het wettelijke verplicht eigen risico. Het eigen risico geldt voor iedereen van 18 jaar of ouder en houdt in dat een deel van je zorgkosten die je in een jaar maakt eenmalig voor eigen rekening komen. Jaarlijks wordt tijdens Prinsjesdag door de Nederlandse overheid het eigen risico vastgesteld. Maar hoe werkt het eigen risico bij een zorgverzekering? Wanneer geldt deze en hoe hoog zijn de kosten? Hoe sluit je een vrijwillig eigen risico af? In dit artikel wordt het uitgelegd.

Wat is eigen risico?

Iedereen die een zorgverzekering heeft in Nederland is verplicht eigen risico te betalen. Je betaalt dan zelf en deel van je zorgkosten die je in een jaar maakt. In 2024 geldt er een verplicht eigen risico van €385,-. Je betaalt dus bepaalde zorg, indien je daar gebruik van maakt, in het basispakket zelf tot €385,-. De reden dat het verplicht eigen risico bestaat is dat hierdoor de schadelast van de verzekeraar wordt beperkt. Zonder een eigen risico zouden we veel meer premie moeten betalen voor de basiszorgverzekering. Daarnaast is het bedoeld om ons duidelijk te maken dan we bewust om moeten gaan met zorgkosten.

Eigen risico overzicht afgelopen jaren
Jaar Hoogte verplicht eigen risico
2024 € 385,-
2023 € 385,-
2022 € 385,-
2021 € 385,-
2020 € 385,-
2019 € 385,-
2018 € 385,-
2017 € 385,-
2016 € 385,-
2015 € 375,-
2014 € 360,-
2013 € 350,-
2012 € 220,-
2011 € 170,-
2010 € 160,-
2009 € 155,-
2008 € 150,-

Compensatie

Als student heb je waarschijnlijk een beperkt budget en een laag inkomen. De overheid houdt hier rekening mee door je tegemoet te komen in de kosten voor het eigen risico. In 2024 is de zorgtoeslag gestegen: je kan maximaal €154,- per maand ontvangen. Dit geldt voor studenten die tot €38.520,- op jaarbasis verdienen, dus hoogstwaarschijnlijk ook voor jou als student. Bereken hier je zorgtoeslag.

Niet eigen risico

Een aantal zorgkosten die je maakt zijn uitgezonderd van het eigen risico, deze worden dus wel altijd vergoed. Dit zijn:
 • Huisartsbezoeken
 • Kraamzorg en verloskundige hulp
 • Onderzoeken onder de nationale bevolking, bijvoorbeeld borstkankeronderzoek
 • De griepprik
 • De zorg binnen je aanvullende verzekering, deze wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering, bijvoorbeeld fysiotherapie

Wat valt er wel onder het eigen risico in 2024?

De kosten voor de zorg die zijn genoemd in de polis van je zorgverzekeraar vallen onder het eigen risico. Dit is bijna altijd alle zorg, alleen de punten die hierboven zijn genoemd vallen hier buiten. De kosten die worden vergoed vanuit je aanvullende zorgverzekering vallen sowieso buiten het eigen risico.

Waarom een eigen risico?

Belangrijkste reden is de bewustwording van de zorgkosten. Wanneer mensen zelf een deel moeten betalen, zullen ze zich 2x bedenken voor ze medicijnen halen bij de apotheek of naar de spoedeisende hulp gaan.

Wat valt er wel/niet onder het eigen risico?

Het is niet altijd even duidelijk wat er allemaal precies wel of niet onder het eigen risico valt. In onderstaand tabeloverzicht kan je in één oogopslag zien welke belangrijke zorgkosten wel, en welke zorgkosten niet, onder het eigen risico vallen. Wij beperken ons in dit overzicht slechts tot de meest belangrijke zorg voor studenten.

Zorg valt wel onder het eigen risico Zorg valt niet onder het eigen risico
Ziekenhuis operaties en opnames Huisartsfacturen
Ambulancevervoer Kosten voor kraamzorg en verloskunde
Prikken van bloed Hulpmiddelen in bruikleen gekregen via thuiszorg
SOA test Zorg voor jongeren onder de 18 jaar
Fysiotherapie vanaf de 21ste behandeling bij een chronische aandoening Zorg vanuit de aanvullende verzekering, ook tandartskosten
Logopedie Zorg die je ontvangt vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg)
Diëtetiek Reiskosten die een donor maakt
Ergotherapie Alle vormen van nacontrole van de donor na het doneren van een orgaan
Stoppen met roken programma Wijkverpleegkundige- en ketenzorg
Second opinion Bepaalde voorkeursmedicijnen

Vrijwillig eigen risico

Je hebt naast het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico. Je mag zelf kiezen hoe hoog dit eigen risico is. Je kunt kiezen uit een bedrag tussen de €100,- en €500,-. Het eigen risico (verplicht en vrijwillig) kan daardoor maximaal €885,- zijn (verplicht eigen risico is €385,-). Je krijgt van de zorgverzekeraar korting op je premie als je een vrijwillig eigen risico afsluit. Hoe hoger het vrijwillig eigen risico, hoe hoger de korting. De hoogte van de korting verschilt per verzekeraar. Wanneer je in een jaar denkt weinig zorgkosten te maken dan kun je ervoor kiezen een hoger (vrijwillig) eigen risico af te sluiten.

Aanpassen

Het eigen risico dat je betaalt staat vermeld op je polisblad. Als je voor een bepaald jaar je eigen risico wilt verhogen of verlagen dan moet je dit uiterlijk voor 31 december van het betreffende jaar regelen. Alleen dan is het mogelijk dat je aanpassing per 1 januari ingaat. Kijk voor meer informatie op opzeggen en overstappen zorgverzekering.

Betaling eigen risico

Op het moment dat het eigen risico na zorgverlening in rekening wordt gebracht, dien je standaard bij alle verzekeraars het bedrag in één keer te betalen. Echter zijn er ook verzekeraars waarbij je voor de optie kan kiezen het bedrag gespreid te betalen zodat je niet in één keer een boel geldt dient op te hoesten. Informeer bij je verzekeraar naar de mogelijk van het gespreid betalen van je eigen risico.

Een rekenvoorbeeld

De werking van het eigen risico kan het beste met een voorbeeld worden geïllustreerd. We gaan in dit voorbeeld uit van een student van 22 jaar oud die een wettelijk verplicht eigen risico heeft van €385,- in 2024. Deze student ervaart klachten aan zijn elleboog na een nare valpartij. Hij neemt hiervoor de volgende zorg af:

 • Bezoek aan de huisarts a €40,-
 • Onderzoek in het ziekenhuis: €200,-
 • Medicijnen om de ontsteking te remmen: €50,-

Een huisartsenbezoek is uitgezonderd van het eigen risico (zie onderstaande tabel voor de zorgvormen uit het basispakket die zijn uitgezonderd van het eigen risico). De kosten van het ziekenhuisonderzoek en de medicijnen vallen wel onder het eigen risico. De student heeft nog €385,- eigen risico, wat betekent:

 • €385 – €200 – €50,- = €135,- restant eigen risico

Uitgaande van bovenstaand voorbeeld heeft de student voor dat zorgjaar nog een restant eigen risico van €135,-. Pas als deze kosten zijn verbruikt, komt de zorg die de student daarna ontvangt volledig voor vergoeding in aanmerking.

Stel dat deze student een paar maanden later weer moet worden opgenomen als gevolg van een kleine ingreep: kosten €200,-.

 • €135,- (restant eigen risico) – €200,- = -€65,-

De student dient in dit voorbeeld €135,- zelf te betalen en ontvangt vervolgens vanuit de zorgverzekering een vergoeding voor de overige kosten: in dit geval €65,-. Vanaf dit moment ontvangt de student een volledige vergoeding van alle zorg die hij of zij in dat zorgjaar maakt: het eigen risico is verbruikt.

Verschil eigen risico en eigen bijdrage

Naast het eigen risico bestaat ook de eigen bijdrage. Deze twee vormen van zorgkosten die je uit eigen zak dient te betalen worden nog wel eens met elkaar verward. Een eigen risico betaal je eenmalig tot deze voor het betreffende zorgjaar helemaal is ‘opgebruikt’. Een eigen bijdrage daarentegen betaal je altijd op het moment dat je van bepaalde zorg waarvoor deze bijdrage geldt gebruik maakt. Het kan dus ook voorkomen dat je voor bepaalde zorg zowel eigen risico als een eigen bijdrage dient te betalen.

Betrouwbare informatie

Wij zijn een onafhankelijke website gespecialiseerd in verzekeringen en toegespitst op studenten en jongeren. Ons doel is het inzichtelijk en transparant maken van informatie over verzekeringen en hiervoor werken we met een vast team van specialisten.

Bronnen

Voor de totstandkoming van deze pagina zijn o.a. onderstaande bronnen gebruikt:

 • www.rijksoverheid.nl
 • www.zorginstituutnederland.nl

Keurmerk

Gecertificeerd door:

Logo Erkend Vergelijker

linda van Reenen

Informatie gecontroleerd door onze expert

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Linda van Reenen. Zij is meer dan 5 jaar werkzaam voor Studentenverzekering.nl en specialist op het gebied van studenten verzekeringen. Mocht er iets niet kloppen? Laat het ons direct weten! Dan passen we dat direct aan.

Medisch advies

Onze website heeft als doel om studenten en jongeren zo goed mogelijk te informeren over verzekeringen in begrijpbare taal. Wij zijn geen zorgverlener en mogen dan ook geen medisch advies geven. Heb je een medische vraag? Leg deze dan voor aan een arts of een medisch professional. Geeft een arts andere informatie dan hetgeen je op onze website leest, luister dan altijd naar je arts.