Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

In Nederland kampen zo’n 3 miljoen mensen met psychische problemen, waaronder ook veel studenten. Juist als student bevind je je in een roerige levensfase, je wordt geconfronteerd veel onzekerheden in studie, werk en/of relatie en komt voor belangrijke keuzemomenten te staan.

Niet elke student slaat zich hier zonder problemen doorheen. De onrust die je als gevolg daarvan ervaart kan leiden tot psychische klachten, zoals een depressie, angstgevoelens of een burn-out. Voor deze problemen kan je terecht bij verschillende geestelijk gezondheidszorgverleners.

Welke zorg verleent de GGZ?

Het is tegenwoordig geen taboe meer om over psychische problemen te praten. Niet alle psychische problemen kunnen worden opgelost door zelfredzaamheid of door er over te praten met familie of vrienden. Bovendien kan je schaamte of angst voelen en bespreek je de problemen liever direct met een professional. GGZ-professionals houden zich bezig met de behandeling van psychische problemen. Met de behandeling beoogt de GGZ zorgverlener de geestelijke gezondheid van zijn patiënten te bevorderen of te herstellen en verdere problemen te voorkomen.

Waar kan je terecht voor geestelijke gezondheidszorg?

Het eerste aanspreekpunt voor psychische klachten is je eigen huisarts. Afhankelijk van de aard van je problemen, kan je huisarts je zelf behandelen of kan hij of zij je doorverwijzen naar basis- of gespecialiseerde GGZ hulp.

  • Bij de lichtste psychische problemen wordt je in de regel behandeld door je eigen huisarts of GGZ praktijkondersteuner die werkzaam is bij je huisartsenpraktijk.
  • Bij lichte tot matige psychische problemen (ook voor mensen die last hebben van chronische problemen) verwijst de huisarts je in de regel door naar een basis GGZ zorgverlener. Onder basis GGZ zorgverleners vallen onder meer (GZ-)psychologen, psychiaters of psychotherapeuten.
  • Bij ernstige psychische problemen vindt behandeling plaats door een gespecialiseerde GGZ-zorgverlener, zoals psychiaters of psychologen.

Je kan er ook voor kiezen om buiten de huisarts om direct een afspraak te maken met een psycholoog. Het nadeel hiervan is dat de behandelkosten zonder verwijsbrief van je huisarts niet vanuit het basispakket van je zorgverzekering worden vergoed.

Vergoeding zorgverzekering

Sinds 1 januari 2014 kan je bij de huisarts terecht voor de behandeling van psychische problemen. Indien je behandeld wordt door je huisarts, vallen deze kosten vanzelfsprekend onder de basisverzekering. Indien je huisarts je doorverwijst naar een GGZ-zorgverlener, worden deze kosten grotendeels vergoed door je basisverzekering. Je hebt daarvoor wel een verwijsbrief nodig van je huisarts. De vergoeding voor basis- of gespecialiseerde GGZ hulpverlening verschilt per verzekeraar. In de polisvoorwaarden van je verzekeraar kan je vinden wat je precies vergoed krijgt. Sinds 2015 GGZ jeugdzorg een gemeentetaak. Voor meer informatie kan je terecht bij je gemeenteloket. Let ten slotte nog even op de volgende zaken:

Eigen risico

Het verplicht eigen risico is in 2024 €385,-, geldt ook voor de kosten die je maakt voor de behandeling van psychische problemen bij je huisarts of GGZ specialist. Het eigen risico is het gedeelte van de zorgkosten die voor eigen rekening komen. Je dient eenmalig €385,- te betalen voor verschillende zorgkosten die onder je basispakket vallen. Resteert er in jouw geval nog eigen risico? Dan dien je het resterende bedrag tot €385,- nog uit eigen zak te betalen. Daarna worden de kosten volledig vergoed.

Overige therapieën

Bepaalde behandelingen of therapieën vallen niet onder het basispakket, zoals het behandelen van aanpassingsstoornissen (voor de behandeling van een burn-out). Controleer dus eerst bij je zorgverzekeraar of de therapie of behandeling die je voor ogen hebt voor vergoeding in aanmerking komt.

Betrouwbare informatie

Wij zijn een onafhankelijke website gespecialiseerd in verzekeringen en toegespitst op studenten en jongeren. Ons doel is het inzichtelijk en transparant maken van informatie over verzekeringen en hiervoor werken we met een vast team van specialisten.

Bronnen

Voor de totstandkoming van deze pagina zijn o.a. onderstaande bronnen gebruikt:

  • www.rijksoverheid.nl
  • www.zorginstituutnederland.nl

Keurmerk

Gecertificeerd door:

Logo Erkend Vergelijker

linda van Reenen

Informatie gecontroleerd door onze expert

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Linda van Reenen. Zij is meer dan 5 jaar werkzaam voor Studentenverzekering.nl en specialist op het gebied van studenten verzekeringen. Mocht er iets niet kloppen? Laat het ons direct weten! Dan passen we dat direct aan.

Medisch advies

Onze website heeft als doel om studenten en jongeren zo goed mogelijk te informeren over verzekeringen in begrijpbare taal. Wij zijn geen zorgverlener en mogen dan ook geen medisch advies geven. Heb je een medische vraag? Leg deze dan voor aan een arts of een medisch professional. Geeft een arts andere informatie dan hetgeen je op onze website leest, luister dan altijd naar je arts.